Mustafa Sevüktekin
Mustafa Sevüktekin
Ekonometri Bölümü Prof. Dr., Uludağ Üniversitesi
uludag.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Ekonometrik zaman serileri analizi: EViews uygulamalı
M Sevüktekin, M Nargeleçekenler
Nobel Yayın Dağıtım, 2010
5762010
Ekonometrik zaman serileri analizi: EViews uygulamalı
M Sevüktekin, M Nargeleçekenler
Nobel Yayın Dağıtım, 2010
5762010
Ekonometrik zaman serileri analizi: EViews uygulamalı
M Sevüktekin, M Nargeleçekenler
Nobel Yayın Dağıtım, 2010
5762010
İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASINDA GETİRİ VOLATİLİTESİNİN MODELLENMESİ VE ÖNRAPORLANMASI
M Sevüktekin, M Nargeleçekenler
Ankara Üniversitesi SBF Dergisi 61 (4), 243-265, 2006
572006
Çağdaş sanayi merkezlerinde kadın işgücünün konumu: Bursa örneği
S Aytaç, M Sevüktekin, Ö Işığıçok
Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu, 2002
482002
Türkiye’de İMKB ve döviz kuru arasındaki dinamik ilişkinin belirlenmesi
M Sevüktekin, M Nargeleçekenler
VIII. Ulusal Ekonometri ve İstatistik Sempozyumu Bildirileri içerisinde, Malatya, 2007
312007
Ekonometrik zaman serileri analizi (2. baskı)
M Sevüktekin, M Nargeleçekenler
Ankara: Nobel Yayın Dağıtım, 2007
212007
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİNİN SOSYO-EKONOMİK PROFİL ARAŞTIRMASI
M Sevüktekin, M Nargeleçekenler, I Çetin
Uludag Journal of Economy & Society 31 (2), 2012
162012
Ekonometrik Zaman Serileri Analizi, Dora Yayıncılık, 4
M Sevüktekin, M Çınar
Baskı, Bursa, 2014
152014
Türkiye'de Gelişmişlik Düzeyi Farklılıklarının Analizi
İ ÇETİN, M Sevüktekin
Uluslararası Ekonomik Araştırmalar Dergisi 2 (2), 39-61, 2016
132016
Finansal faktörlerin reel para talebi üzerindeki rolü: Türkiye örneği
M Sevüktekin, M Nargeleçekenler
Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 10 (18), 45-61, 2007
122007
Ekonometrik model kurma teknikleri
M Sevüktekin
Vipaş, 2000
122000
Karma kütüphane: Dijital ve geleneksel kütüphanelerin odak noktası
M Afzali
Türk Kütüphaneciliği 22 (3), 266-278, 2008
112008
Zaman Serileri Analizi (1. Baskı)
M Sevüktekin, M Nargeleçekenler
Ankara: Nobel Yayın Dağıtım, 2005
112005
Türkiye ve Amerika'daki hisse senedi piyasaları arasındaki dinamik ilişkinin belirlenmesi
M Sevüktekin, M Nargeleçekenler
Finans Politik & Ekonomik Yorumlar 45 (520), 15-22, 2008
102008
Türkiye’de kadın istihdamının geleceği
M SEVÜKTEKİN
Paradoks Ekonomi Sosyoloji ve Politika Dergisi 10 (2), 52-83, 2014
92014
A cross-country comparison of corruption and public expenditures: A panel data approach
M Sevüktekin, M Nargeleçekenler, F Giray
International Journal of Public Administration 33 (3), 140-150, 2010
92010
Ekonometrik Zaman-Serileri Analizi–Eviews Uygulamali
M Sevuktekin, M Nargelecekenler
Nobel Yayin Da gitim, 313-317, 2010
92010
Ekonometrik Zaman Serileri Analizi, Geliştirilmiş 3
M Sevüktekin, M Nargeleçekenler
Baskı, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, 2010
92010
Zaman serisi analizi
M Sevüktekin, M Nargeleçekenler
Time Series Analysis.) Nobel Yayin Dagitim, İzmir, 2005
92005
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20