Follow
Ahmet Mutlu AKYÜZ
Title
Cited by
Cited by
Year
Exploring the Relationship between Ethical Leadership and Job Satisfaction with the Mediating Role of the Level of Loyalty to Supervisor
T OKAN, AM AKYUZ
Business and Economics Research Journal 6 (4), 155-177, 2015
962015
TÜKETİCİLERİN OTOMOBİL MARKALARINA YÖNELİK MARKA SADAKATLERİ VE TERCİHLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
T Arıtan, AM Akyüz
Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi 11 (26), 195-220, 2015
392015
Satiş Noktasi Tutundurma Araçlarinin Tüketicilerin Kolayda Mal Satin Alma Davranişlarina Etkisi Üzerine Bir Araştirma
AM AKYÜZ
Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 7 (24), 110-134, 2008
252008
Çalışanların Dönüşümcü Lidere Yönelik Sadakatleri İle Çalışanlardaki Empati Davranışının Bu Sadakat Üzerindeki Olası Etkilerini Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma
Y AKÇAY, AM AKYÜZ
Turkish Studies-International Periodical For The Languages, Literature and …, 2014
23*2014
Marketing Approach for Non-Profit Organizations
H Ayyıldız, B Akmermer, AM Akyüz
Handbook of Research on Managerial Solutions in Non-Profit Organizations, 156, 2017
18*2017
Reklamlarda Algılanan Yeşile Boyamanın Yeşil Tüketicilerin Tüketim Değerlerinin Farklılaşmasındaki Olası Rolü
AM AKYÜZ
The Journal of International Scientific Researches 5 (1), 22-37, 2020
152020
İçsel Pazarlama Temelinde İnsan Kaynakları Uygulamalarının Müşteri Memnuniyetine Etkisini Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma
S Kaya, AM Akyüz
Turkish Studies 10 (2), 1, 2015
13*2015
ÇEVRİMİÇİ HAZIR GİYİM ÜRÜNLERİ TÜKETİMİNDE MÜŞTERİ TATMİNİ: DOĞU KARADENİZ ÖRNEĞİ
AM Akyuz
Doğuş Üniversitesi Dergisi 15 (1), 91-108, 2014
132014
GÜMÜŞHANE ÖRNEKLEMİNDE PESTİL VE KÖME MARKALARININ ALGISAL KONUMLARININ ÇOK BOYUTLU ÖLÇEKLEME ANALİZİ İLE BELİRLENMESİ
AM Akyüz, Ö Kara
Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 7 (16), 133-157, 2016
112016
DÜNYADA E-YÖNETİŞİM VE EN İYİ UYGULAMA ÖRNEKLERİ
AM Akyüz
E-YÖNETİŞİM, 97-114, 2019
102019
A structural equation model test of patient satisfaction in the Health Service Organizations in Trabzon City
A Akyüz, H Ayyıldız
Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, 2012
102012
Teknoloji kabul modeline göre öğretim teknolojilerinin eğitim kalitesine katkısına yönelik öğretmen görüşleri
A Akyüz
Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Yakın Doğu Üniversitesi Eğitim Bilimleri …, 2015
92015
OLUMSUZ DEĞERLENDİRİLME KORKUSU İLE ANİ-KOMPULSİF SATIN ALMA DAVRANIŞI İLİŞKİSİNDE YATAY BİREYSELLİK VE/VEYA NORMATİF UYUMLULUĞUN OLASI ETKİLERİNİN İNCELENMESİ
AM AKYÜZ, H AYYILDIZ, F YETİM
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SOSYAL BİLİMLER …, 2017
82017
THE MODERATOR EFFECT OF R&D EXPENSES ON THE RELATIONSHIP BETWEEN COMPANIES ADVERTISING EXPENSES AND MARKET VALUES
AM Akyüz, M Berberoğlu
Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 7 (17), 249-263, 2016
82016
AN ORGANIZATION STRUCTURE SUGGESTION OF NATIONAL DESTINATION MANAGEMENT ORGANIZATIONS FOR TURKEY
E BURNAZ, HS KURTULDU, AM AKYÜZ
Global Journal of Economics and Business Studies (GJEBS)-Küresel İktisat ve …, 2017
62017
Türk tüketicilerinin ekolojik satın alma davranışlarına etki eden faktörlerin belirlenmesi üzerine bir model denemesi
AM Akyüz
Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2010
62010
Investigation of factors that may affect the commitment of healthcare professionals to their works during the Covid-19 Pandemic period
AM Akyüz, İ Durmuş
SAGE open 12 (2), 21582440221093346, 2022
42022
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN HAYATLARINI ANLAMLANDIRMADA İŞSİZLİK KAYGISI, KARİYER HEDEFİ VE KİŞİSEL GELİŞİM DEĞİŞKENLERİNİN ROLÜ
AM AKYÜZ, İ DURMUŞ
Journal of Management and Economics Research 20 (2), 23-53, 2022
42022
An Investigation on Turkish Consumers Ecological Purchasing Behaviours on Cities Basis in Terms of the Demographic Variables
AM Akyüz, H Ayyıldız
Global Journal of Economics and Business Studies 1 (1), 33-46, 2012
42012
Akademisyenlerin Akademik Başarı Çabasında Yönetici Etik Liderlik Davranışı, Yöneticiye Sadakat, Kuruma Sadakat ve Akademik Kıskançlık İlişkisi: Bir Ölçek Geliştirme Araştırması
AM Akyüz, İ Durmuş
KTU SBE Dergisi 11 (22), 227-263, 2021
3*2021
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20