Follow
elif yağmur gür
elif yağmur gür
Atatürk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik, Dr. Öğr. Üyesi
Verified email at atauni.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Riskli olan ve olmayan gebelerin psiko-sosyal sağlıklarının karşılaştırılması
M GÜMÜŞDAŞ, SE APAY, E ÖZORHAN
Sağlık Bilimleri ve Meslekleri Dergisi 1 (2), 32-42, 2014
512014
Annelerin doğum sonu dönemde ebeveynlik davranışlarının değerlendirilmesi
H Özkan, A Kanbur, S Apay, M Kılıç, S Ağapınar, EY Özorhan
Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni 47 (3), 117-121, 2013
322013
Comparison of fatigue levels of postratum women according to the birth method
M Kilic, EY Ozorhan, SE Apay, A Çapik, S Agapinar, H Ozkan
International Journal of Caring Sciences 8 (1), 125, 2015
192015
The sexual beliefs of Turkish men: comparing the beliefs of men with and without erectile dysfunction
S Ejder Apay, EY Özorhan, S Arslan, H Özkan, E Koc, I Özbey
Journal of Sex & Marital Therapy 41 (6), 661-671, 2015
162015
GEBELERİN GEBELİK SÜRECİNDE BEDEN İMAJINI ALGILAMA DURUMLARININ BELİRLENMESİ
EY GÜR, T PASİNLİOĞLU
Ebelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi 3 (2), 71-81, 2012
122012
Midwifery students’ reactions to ethical dilemmas encountered in outpatient clinics
S Ejder Apay, A Gürol, EY Gür, S Church
Nursing ethics 27 (7), 1542-1555, 2020
102020
Determination and comparison of sexual dysfunctions of women with and without infertility problems
Z Alihocagil Emec, S Ejder Apay, EY Ozorhan
Sexuality and Disability 35 (1), 59-72, 2017
102017
Ebelik öğrencilerinin obez gebelere karşı önyargısı
SÖ Altınayak, EY Gür, SE Apay, H Özkan
Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi 20 (3), 201-207, 2017
82017
Gebelerin evlilik doyumlarının değerlendirilmesi
T SÖNMEZ, SE APAY, EY GÜR
Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi 5 (3), 209-219, 2018
72018
YEDİ FARKLI İLDEKİ KADINLARIN GENİTAL HİJYEN DAVRANIŞLARININ BELİRLENMESİ: ÇOK MERKEZLİ KESİTSEL BİR ÇALIŞMA
SE APAY, F ÖZDEMİR, E NAZİK, DC POTUR, A HADIMLI, D TANRIVERDİ, ...
Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi 17 (4), 2014
72014
The evaluation of parenthood attitudes of the mothers in postpartum period
H Özkan, A Kanbur, S Apay, M Kılıç, S Ağapınar, EY Özorhan
The Medical Bulletin of Sisli Etfal Hospital 47 (3), 117-121, 2013
62013
YEDİ FARKLI İLDEKİ KADINLARIN GENİTAL HİJYEN DAVRANIŞLARININ BELİRLENMESİ: ÇOK MERKEZLİ KESİTSEL BİR ÇALIŞMA
S EJDER APAY, F ÖZDEMİR, E NAZİK, D POTUR, A HADIMLI, ...
Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi 17 (4), 245-252, 2014
52014
Erzurum’daki kadınların gebelik sayısına ve aralığına etki eden faktörlerin incelenmesi
SE APAY, F ÖZDEMİR, YÖ Elif, T SAKAR
Ankara Sağlık Bilimleri Dergisi 4 (1), 45-64, 2015
42015
Duygusal zekanın gelişimi ve sağlık alanında duygusal zekaya bakış
T Sakar, Ö YE
Uluslararası Hakemli Hemşirelik Araştırmaları Dergisi 2, 78-92, 2014
42014
Duygusal Zekanın Cinsiyet Değişkeni Açısından İncelenmesi
EY GÜR, SÖ ALTINAYAK, SE APAY
Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 8 (2), 35-42, 2019
32019
Ebelik Öğrencilerinin Obez Gebelere Karşı Önyargısı (Midwifery Students' Prejudice Against Obese Pregnant Women)
SÖ ALTINAYAK, EY GÜR, SE APAY, H ÖZKAN
Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi 20 (3), 201-207, 2017
32017
Optical and structural comparison between nitrogen-doped and oxygen-rich ZnO thin films
E Gür, S Tüzemen
Philosophical Magazine 89 (12), 1081-1089, 2009
32009
Öğrencilerin mobbing hakkındaki bilgi düzeylerinin belirlenmesi
H OLGUN, Z POLATÖZ, A KARACA, S ÇİFTÇİ, H ÖZTÜRK, EYÖHÖ Serap
Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 2 (4), 431-442, 2013
22013
Obstetrik acillerde adli vakalar
EY Özorhan, SÖ ALTINAYAK, SE Apay
Kocatepe Tıp Dergisi 18 (3), 119-129, 2017
12017
Çocuksuz Bireylerde Gebelik Öncesi Doğum Korkusu: Tanımlayıcı-Kesitsel Çalışma
EY GÜR, BU ÖZER, S EJDER APAY
Türkiye Klinikleri Sağlık Bilimleri Dergisi 7 (2), 412-419, 2022
2022
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20