zeki yildiz
zeki yildiz
İstatistik Profesörü, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
ogu.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
The impact of nurses' motivation to work, job satisfaction, and sociodemographic characteristics on intention to quit their current job: An empirical study in Turkey
Z Yıldız, S Ayhan, Ş Erdoğmuş
Applied Nursing Research 22 (2), 113-118, 2009
792009
Measuring patient satisfaction of the quality of health care: a study of hospitals in Turkey
Z Yıldız, Ş Erdoğmuş
Journal of medical systems 28 (6), 581-589, 2004
662004
Parallel Lines Assumption in Ordinal Logistic Regression and Analysis Approaches
ZY E. Ari
International Interdisciplinary Journal of Scientific Research 1 (3), 8-23, 2014
512014
Biosorption properties of dried Neurospora crassa for the removal of Burazol Blue ED dye
I Kiran, S Ilhan, N Caner, CF Iscen, Z Yildiz
Desalination 249 (1), 273-278, 2009
392009
Kardiyovasküler hastalıklar risk faktörleri bilgi düzeyi (KARRIF-BD) Ölçeği’nin geçerlik ve güvenirliği
İ Arıkan, S Metintaş, C Kalyoncu, Z Yıldız
Türk Kardiyoloji Derneği Araştırmaları 37 (1), 35-40, 2009
262009
Üniversite öğrencilerinin çevresel duyarlılıkları ile çevresel davranışlarının yapısal eşitlik modeliyle araştırılması
V Yılmaz, Z Yıldız, T Arslan
Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 30, 271-278, 2011
222011
Telling the truth: Turkish patients' and nurses' views
N Demirsoy, O Elcioglu, Z Yildiz
Nursing science quarterly 21 (1), 75-79, 2008
142008
Optimization of Submerged Fermentation Conditions for Lovastatin Production by the Culinary-Medicinal Oyster Mushroom, Pleurotus ostreatus (Higher …
B Atli, M Yamac, Z Yildiz
International Journal of Medicinal Mushrooms 15 (5), 2013
132013
Client participation and provider communication in family planning counselling and the sample study from Turkey
N Kırımlıoglu, O Elcioglu, Z Yıldız
The European Journal of Contraception & Reproductive Health Care 10 (2), 131-141, 2005
132005
Eğitim düzeyi ile suç türü arasındaki ilişkinin araştırılması
Z YILDIZ
kuram ve uygulamada eğitim yönetimi 38 (38), 278-291, 2004
122004
Selection of newly isolated mushroom strains for tolerance and biosorption of zinc in vitro
F Gonen Tasdemir, M Yamac, A Cabuk, Z Yildiz
J. Microbiol. Biotechnol 18 (3), 483-489, 2008
112008
Paralel lines assumption in ordinal logistic regression and analyses aprroaches
E Arı, Z Yıldız
International Interdisciplinary Journal of Scientific Research 1 (3), 8-23, 2013
102013
The relation of sulcus nervi radialis with the fracture line of humerus fracture and radial nerve injury
H Ozden, A Demir, G Guven, Z Yildiz, A Turgut, K Bulbul, H Ay
Surgical and radiologic anatomy 31 (4), 283-287, 2009
82009
Velilerin çocuklarının matematik eğitimine karşı yaklaşım ve katkılarının incelenmesi üzerine bir araştırma
K Yenilmez, MN Özer, Z Yıldız
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 7 (1), 2006
82006
BİST 100 endeksi ile altın ve petrol fiyatları arasındaki nedensellik ilişkisinin incelenmesi
M Sandal, F Çemrek, Z Yıldız
Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 26 (3), 155-170, 2017
6*2017
Statistical optimization of lovastatin production by Omphalotus olearius (DC.) singer in submerged fermentation
B Atlı, M Yamaç, Z Yıldız, OS Isikhuemhen
Preparative Biochemistry and Biotechnology 46 (3), 254-260, 2016
62016
Comparing Energy Demand Estimation Using Various Statistical Methods: The Case of Turkey.
YM Bulut, Z Yildiz
Gazi University Journal of Science 29 (2), 2016
62016
Bireylerin yaşam memnuniyetini etkileyen faktörlerin sıralı lojistik regresyon analizi ile incelenmesi
E Arı, Z Yıldız
Journal of International Social Research 9 (42), 1362-1374, 2016
62016
Banka Müşterilerinin Demografik ve Sosyo-Ekonomik Özellikler Bakımından Gruplandırılmasında Kümeleme Çözümlemesi ve Bir Uygulama
Z Yıldız
Anadolu Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, İstatistik Anabilim Dalı …, 1989
61989
Çok değişkenli istatistiklerle tüketicilerin sıvı yağ ambalaj tercihlerine göre bölümlendirilmesi
Z Yıldız, V Yılmaz, F Kaşkır, M Baş
52012
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20