zeki yildiz
Title
Cited by
Cited by
Year
The impact of nurses' motivation to work, job satisfaction, and sociodemographic characteristics on intention to quit their current job: An empirical study in Turkey
Z Yıldız, S Ayhan, Ş Erdoğmuş
Applied Nursing Research 22 (2), 113-118, 2009
842009
Measuring patient satisfaction of the quality of health care: a study of hospitals in Turkey
Z Yıldız, Ş Erdoğmuş
Journal of medical systems 28 (6), 581-589, 2004
652004
Paralel lines assumption in ordinal logistic regression and analyses aprroaches
E Arı, Z Yıldız
International Interdisciplinary Journal of Scientific Research 1 (3), 8-23, 2013
62*2013
Biosorption properties of dried Neurospora crassa for the removal of Burazol Blue ED dye
I Kiran, S Ilhan, N Caner, CF Iscen, Z Yildiz
Desalination 249 (1), 273-278, 2009
402009
Kardiyovasküler hastalıklar risk faktörleri bilgi düzeyi (KARRİF-BD) ölçeği’nin geçerlik ve güvenirliği
İ Arıkan, S Metintaş, C Kalyoncu, Z Yıldız
Türk Kardiyol Dern Arş-Arch Turk Soc Cardiol 37 (1), 35-40, 2009
302009
The cardiovascular disease risk factors knowledge level (CARRF-KL) scale: a validity and reliability study
I Arikan, S Metintaş, C Kalyoncu, Z Yildiz
Turk Kardiyoloji Dernegi Arsivi: Turk Kardiyoloji Derneginin Yayin Organidir …, 2009
282009
Üniversite öğrencilerinin çevresel duyarlılıkları ile çevresel davranışlarının yapısal eşitlik modeliyle araştırılması
V YILMAZ, Z YILDIZ, MST ARSLAN
Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 271-278, 2011
232011
Telling the truth: Turkish patients' and nurses' views
N Demirsoy, O Elcioglu, Z Yildiz
Nursing science quarterly 21 (1), 75-79, 2008
142008
Optimization of Submerged Fermentation Conditions for Lovastatin Production by the Culinary-Medicinal Oyster Mushroom, Pleurotus ostreatus (Higher …
B Atli, M Yamac, Z Yildiz
International journal of medicinal mushrooms 15 (5), 2013
132013
Client participation and provider communication in family planning counselling and the sample study from Turkey
N Kırımlıoglu, O Elcioglu, Z Yıldız
The European Journal of Contraception & Reproductive Health Care 10 (2), 131-141, 2005
132005
Selection of newly isolated mushroom strains for tolerance and biosorption of zinc in vitro
F Gonen Tasdemir, M Yamac, A Cabuk, Z Yildiz
Journal of microbiology and biotechnology 18 (3), 483-489, 2008
122008
Eğitim düzeyi ile suç türü arasındaki ilişkinin araştırılması
Z YILDIZ
kuram ve uygulamada eğitim yönetimi 38 (38), 278-291, 2004
122004
BİST 100 ENDEKSİ İLE ALTIN VE PETROL FİYATLARI ARASINDAKİ NEDENSELLİK İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ
M Sandal, F Çemrek, Z Yıldız
Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 26 (3), 155-170, 2017
112017
The relation of sulcus nervi radialis with the fracture line of humerus fracture and radial nerve injury
H Ozden, A Demir, G Guven, Z Yildiz, A Turgut, K Bulbul, H Ay
Surgical and radiologic anatomy 31 (4), 283-287, 2009
92009
Bireylerin yaşam memnuniyetini etkileyen faktörlerin sıralı lojistik regresyon analizi ile incelenmesi
E Arı, Z Yıldız
Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi 9 (42), 1362-1374, 2016
82016
Velilerin çocuklarının matematik eğitimine karşı yaklaşım ve katkılarının incelenmesi üzerine bir araştırma
K YENİLMEZ, MNÖVZ YILDIZ
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 7 (1), 2006
82006
Report of a Rare Human Variation The Superficial Ulnar Artery Arising from the Axillary Artery
M YILDIRIM, C KOPUZ, Z YILDIZ
Okajimas folia anatomica Japonica 76 (4), 187-191, 1999
71999
Statistical optimization of lovastatin production by Omphalotus olearius (DC.) singer in submerged fermentation
B Atlı, M Yamaç, Z Yıldız, OS Isikhuemhen
Preparative Biochemistry and Biotechnology 46 (3), 254-260, 2016
62016
Comparing energy demand estimation using various statistical methods: the case of Turkey
YM Bulut, Z Yıldız
Gazi University Journal of Science 29 (2), 237-244, 2016
62016
Banka müşterilerinin demografik ve sosyo-ekonomik özellikler bakımından gruplandırılmasında kümeleme çözümlemesi ve bir uygulama
Z Yıldız
Anadolu Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, İstatistik Anabilim Dalı …, 1989
61989
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20