Takip et
EBRU GUNLU KUCUKALTAN
EBRU GUNLU KUCUKALTAN
deu.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Job satisfaction and organizational commitment of hotel managers in Turkey
E Gunlu, M Aksarayli, NŞ Percin
International Journal of contemporary hospitality management 22 (5), 693-717, 2010
7022010
DUYGUSAL ZEKANIN DÖNÜŞÜMCÜ LİDERLİK ÜZERİNE ETKİLERİ
A Erkuş, E Günlü
Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi 9 (2), 187-209, 2008
2132008
Implementing customer relationship management (CRM) in hotel industry from organizational culture perspective: case of a chain hotel in the UK
R Rahimi, E Gunlu
International Journal of Contemporary Hospitality Management 28 (1), 89-112, 2016
1692016
İletişim Tarzının ve Sözsüz İletişim Düzeyinin Çalışanların İş Performansına Etkisi: Beş Yıldızlı Otel İşletmelerinde Bir Araştırma.
A Erkuş, E Günlü
Anatolia: Turizm Arastirmalari Dergisi 20 (1), 2009
1102009
Preserving cultural heritage and possible impacts on regional development: Case of Izmir
E Günlü, I Pırnar, K Yağcı
International Journal of Emerging and Transition Economies 2 (2), 213-229, 2009
1032009
Otel işletmelerinde işgören bulma, seçme ve eğitim sürecinin stratejik insan kaynakları bakış açısıyla değerlendirilmesi: beş yıldızlı otellerde bir araştırma
A Akbaba, E Gunlu
Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 2009
71*2009
Deneyimleme kalitesi, algılanan değer ve memnuniyetin müze ziyaretçilerinin tavsiye etme eğilimi üzerindeki etkisi
M ALTUNEL, E Günlü
Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, 2015
612015
Tourism and entrepreneurship: A literature review
C Işık, EG Küçükaltan, SK Çelebi, Ö Çalkın, İ Enser, A Çelik
Journal of Ekonomi 1 (1), 1-27, 2019
592019
TURİZM YAZININDA" DENİZ TURİZMİ" NİN OLGUSAL GELİŞİMİ
Y Kozan, GY KOZAN, S Özdemir, SS ÖZDEMİR, E Günlü
Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dergisi 6 (2), 115-129, 2014
572014
Competitiveness factors of a tourism destination and impact on residents' quality of life: The case of Cittaslow-Seferihisar
EG Küçükaltan, I Pirnar
Journal of Tourism, Heritage & Services Marketing 2 (1), 22-29, 2016
552016
Turizm ve girişimcilik alanında yapılmış çalışmaların bibliyometrik analizi
C Işık, EG Küçükaltan, SK Çelebi, Ö Çalkın, İ Enser, A Çelik
Güncel Turizm Araştırmaları Dergisi 3 (1), 119-149, 2019
542019
Kongre ve toplantı yönetimi
İP Tavmergen
Seçkin yayıncılık, 2004
472004
Tourism and innovation: A literature review
C Işık, EG Küçükaltan, S Taş, E Akoğul, A Uyrun, T Hajiyeva, B Turan, ...
Journal of Ekonomi 1 (2), 98-154, 2019
402019
İletişim eğilimlerinin Yüksek bağlam-düşük bağlam ayırımı ile incelenmesi: Hastane Çalışanları Örneği
R Erdem, E Günlü
Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi 9 (2), 177-195, 2006
392006
Mardin’de turizm gelişimi ile otantik olgusu arasındaki ilişkinin sosyolojik açıdan değerlendirilmesi
S Kaygalak, Ö Usta, E Günlü
Anatolia: Turizm Arastirmalari Dergisi 24 (2), 237-249, 2013
372013
Turizm işletmelerinde yöneticilerin duygusal zekâlarının örgüt kültürü üzerindeki etkisi
M Esba
Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2009
322009
Sosyal girişimcilik olgusunun kavramsal analizi ve turizmde sosyal girişimcilik
E Günlü
Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırmaları Dergisi 16 (35), 23-42, 2015
292015
İşletmelerde stratejik yönetim
F Okumuş, M Koyuncu, E Günlü
Baskı, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2012
272012
Destination management and quality-of-life
I Pırnar, E Günlü
Handbook of tourism and quality-of-life research: Enhancing the lives of …, 2011
242011
Sport tourism destinations as brand and factors affecting destination choices of soccer teams
O Icoz, E Gunlu
INTERNATIONAL CONGRESS ON BUSINESS, ECONOMIC AND MANAGEMENT, 2010
232010
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20