EBRU GUNLU KUCUKALTAN
EBRU GUNLU KUCUKALTAN
deu.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Job satisfaction and organizational commitment of hotel managers in Turkey
E Gunlu, M Aksarayli, NŞ Perçin
International Journal of Contemporary Hospitality Management, 2010
4262010
Duygusal zekânın dönüşümcü liderlik üzerine etkileri
A Erkuş, E Günlü
Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi, 2008
902008
Implementing Customer Relationship Management (CRM) in hotel industry from organizational culture perspective
R Rahimi, E Gunlu
International Journal of Contemporary Hospitality Management, 2016
832016
İletişim Tarzının ve Sözsüz İletişim Düzeyinin Çalışanların İş Performansına Etkisi: Beş Yıldızlı Otel İşletmelerinde Bir Araştırma.
A Erkuş, E Günlü
Anatolia: Turizm Arastirmalari Dergisi 20 (1), 2009
81*2009
Preserving cultural heritage and possible impacts on regional development: Case of İzmir
E Günlü, I Pırnar, K Yağcı
International Journal of Emerging and Transition Economies 2 (2), 213-229, 2009
612009
23 Crisis management in tourist destinations
G Aktas, EA Gunlu
Edited by William F. Theobald, 440, 2012
562012
Competitiveness factors of a tourism destination and impact on residents' quality of life: The case of Cittaslow-Seferihisar
EG Küçükaltan, I Pirnar
Journal of Tourism, Heritage & Services Marketing 2 (1), 22-29, 2016
362016
OTEL İŞLETMELERİNDE İŞGÖREN BULMA, SEÇME VE EĞİTİM SÜRECİNİN STRATEJİK İNSAN KAYNAKLARI BAKIŞ AÇISIYLA DEĞERLENDİRİLMESİ: BEŞ YILDIZLI OTELLERDE BİR ARAŞTIRMA
A AKBABA, E GÜNLÜ
Sosyal Ekonomik Araştırmalar Dergisi 11 (22), 199-228, 2011
34*2011
TURİZM YAZININDA" DENİZ TURİZMİ" NİN OLGUSAL GELİŞİMİ
Y Kozan, GY KOZAN, S Özdemir, SS ÖZDEMİR, E Günlü
Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dergisi 6 (2), 115-129, 2014
242014
Mardin’de turizm gelişimi ile otantik olgusu arasındaki ilişkinin sosyolojik açıdan değerlendirilmesi
S KAYGALAK, U Öcal, E GÜNLÜ
Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi 24 (2), 237-249, 2013
182013
İletişim eğilimlerinin Yüksek bağlam-düşük bağlam ayırımı ile incelenmesi: Hastane Çalışanları Örneği
R Erdem, E Günlü
Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi 9 (2), 177-195, 2006
162006
Turizm işletmelerinde yöneticilerin duygusal zekâlarının örgüt kültürü üzerindeki etkisi
M Esba
DEÜ Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2009
132009
Sosyal Girişimcilik Olgusunun Kavramsal Analizi ve Turizmde Sosyal Girişimcilik.
E Günlü
Mugla Sitki Kocman University Journal of Social Sciences 35, 2015
122015
Destination management and quality-of-life
I Pırnar, E Günlü
Handbook of tourism and quality-of-life research, 529-545, 2012
122012
Turizm ve girişimcilik alanında yapılmış çalışmaların bibliyometrik analizi
I Cem, EG Küçükaltan, SK Çelebi, Ö ÇALKIN, İ Enser, A Çelik
Güncel Turizm Araştırmaları Dergisi 3 (1), 119-149, 2019
112019
İşletmelerde stratejik yönetim
F Okumuş, M Koyuncu, E Günlü
Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2012
112012
Turizmde Bölgesel Marka imajı Yaratılması Ve Turizm İstasyonları için Markanın Önemi
E GÜNLÜ, O İçöz
Turizm İlkeler Ve Yönetim), Turhan Kitapevi, Ankara, 2004
102004
Konaklama İşletmelerinde Maliyet Analizleri ve Fiyatlama Kararları
Ö Tütüncü, I Göksu, E Günlü
İzmir: Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 1 (3), 1999
101999
A comparison of the expectations of tourism management & undergraduate students before Start internship & the live realty of this training process: Data for hospitality managers
E Gunlu, M Usta
Hosteur 18 (1), 5-14, 2009
82009
Turizm işletmelerinde etkin haberleşmeyi sınırlayan faktörler ve haberleşmenin önemi
E Günlü
Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2001
82001
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20