Behiç Çetin
Behiç Çetin
ikc.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Liberal iktisadi düşüncede devlet
A Tayyar, B Çetin
CÜ İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 14 (1), 107-120, 2013
392013
Türkiye’de karayollarının gelişimine tarihsel bir bakış
B Çetin, S BARIŞ, S Saroğlu
Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi …, 2011
282011
"Toplumsal Dönüşüm ve İrrasyonel Tüketim"
Y Zafer, K Gökhan, Y Savaş, Ç Behiç
Bartın Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 4 (8), 67-102, 2013
4*2013
TR61 Bölgesine Lojistik Açıdan Bir Bakış
BS OĞUZTÜRK, B ÇETİN
Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 149-166, 2012
22012
ISPRARTA VE PRİZREN (KOSOVA)'DAKİ LİSE SON SINIF ÖĞRENCİLERİNİN RİSK ALMA ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ.
M KAYALAR, ET ARSLAN, B ÇETİN
Visionary E-Journal/Vizyoner Dergisi 4 (8), 2013
12013
Archaeological and vernacular heritage coexistence in rural areas: Didyma, Turkey
EO Polat, EH Aslan, BC Çetin
Vernacular Heritage and Earthen Architecture, 508-513, 2013
2013
State as the Source of Wealth: In Ottoman Economic Thought: A different approach to reflections in the aftermath of the global crisis
B Çetin
Journal of Economic and Social Studies 3 (2), 115, 2013
2013
JEcoSS Journal of Economic and Social Studies
H Göcen, H Kalyoncu, M Kaplan, A AnAVAtAn, M KArAöz, B ÇetIn
2012
TR61 BÖLGESİNE LOJİSTİK AÇIDAN BİR BAKIŞ.
BS OĞUZTÜRK, B ÇETİN
Journal of Suleyman Demirel University Institute of Social Sciences 16 (2), 2012
2012
İBBS düzey 2 TR61 (Isparta, Antalya, Burdur lojistik analizi)
B Çetin
SDÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2012
2012
Ispartanın Yerel bir Değeri Olarak PatPat Motorları
T Hüseyin, Ozan, Ç Behiç
Isparta İli Değerleri Ve Değer Yaratma Potansiyeli Sempozyumları Bildiriler …, 2010
2010
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–11