Takip et
Yılmaz Zengin
Yılmaz Zengin
Department of Mathematics and Science Education, Dicle University, Diyarbakır
dicle.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
The effect of dynamic mathematics software geogebra on student achievement in teaching of trigonometry
Y Zengin, H Furkan, T Kutluca
Procedia-social and behavioral sciences 31, 183-187, 2012
2882012
Investigating the Use of the Khan Academy and Mathematics Software with a Flipped Classroom Approach in Mathematics Teaching
Y Zengin
Educational Technology & Society 20 (2), 89-100, 2017
2052017
Matematik öğretiminde GeoGebra kullanımı hakkında öğrenci görüşlerinin değerlendirilmesi
T Kutluca, Y Zengin
Dicle University Journal of Ziya Gokalp Education Faculty 17, 2011
101*2011
Conceptual understanding of definite integral with Geogebra
E Tatar, Y Zengin
Computers in the Schools 33 (2), 120-132, 2016
832016
Development of mathematical connection skills in a dynamic learning environment
Y Zengin
Education and Information Technologies 24 (3), 2175–2194, 2019
642019
Incorporating the dynamic mathematics software GeoGebra into a history of mathematics course
Y Zengin
International Journal of Mathematical Education in Science and Technology 49 …, 2018
542018
Dinamik matematik yazılımı GeoGebra’nın öğrencilerin başarılarına ve tutumlarına etkisi
Y Zengin
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2011
532011
Integrating Dynamic Mathematics Software into Cooperative Learning Environments in Mathematics
Y Zengin, E Tatar
Educational Technology & Society 20 (2), 74-88, 2017
512017
Bilgisayar Destekli Matematik Öğretimi Dersinde Dinamik Matematik Yazılımının Kullanımı
Y Zengin, TB Kağızmanlı, E Tatar, T İşleyen
Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 10 (23), 167-180, 2013
512013
The effects of GeoGebra software on pre-service mathematics teachers’ attitudes and views toward proof and proving
Y Zengin
International Journal of Mathematical Education in Science and Technology 48 …, 2017
502017
Matematik Öğretiminin Biçimlendirici Değerlendirme Sürecinde Kahoot! ve Plickers Uygulamalarının İncelenmesi
Y Zengin, M Bars, Ö Şimşek
Ege Eğitim Dergisi 18 (2), 602-626, 2017
442017
What is the relationship between technology and mathematics teaching anxiety?
E Tatar, Y Zengin, TB Kagizmanli
Educational Technology & Society 18 (1), 67–76, 2015
392015
Examination of the constructed dynamic bridge between the concepts of differential and derivative with the integration of GeoGebra and the ACODESA method
Y Zengin
Educational Studies in Mathematics 99 (3), 311–333, 2018
342018
Türev uygulamaları konusunun öğretiminde GeoGebra yazılımının kullanımı
Y Zengin, E Tatar
Kastamonu Eğitim Dergisi 22 (3), 1209-1228, 2014
342014
Dinamik Matematik Yazılımı Destekli İşbirlikli Öğrenme Modelinin Ortaöğretim Cebir Konularının Öğrenimi ve Öğretiminde Uygulanabilirliğinin İncelenmesi
Y Zengin
Atatürk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 2015
332015
The teaching of polar coordinates with dynamic mathematics software
Y Zengin, E Tatar
International Journal of Mathematical Education in Science and Technology 46 …, 2015
302015
Dinamik Matematik Yazılımı ile Etkileşimli Tahta Teknolojisinin Matematik Öğretiminde Kullanımı
E Tatar, Y Zengin, TB Kağızmanlı
Turkish Journal of Computer and Mathematics Education Vol 4 (2), 104-123, 2013
302013
Öğretmen Adaylarının Matematik Öğretmeye Yönelik Kaygı Düzeylerinin İncelenmesi
E Tatar, Y Zengin, TB Kağızmanlı
Kuramsal Eğitimbilim Dergisi 9 (1), 38-56, 2016
262016
Matematik Öğretiminin Ölçme ve Değerlendirme Sürecinde Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin Kullanımı
Ö Şimşek, M Bars, Y Zengin
Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Çalışmaları Dergisi 7 (13), 189-207, 2017
212017
Dinamik Bir Matematik Yazılımının Öğretmen Adaylarının Etkileşimli Tahta ile İlgili Görüşlerine Etkisi
E TATAR, TB KAĞIZMANLI, Y ZENGİN
Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 11 (2), 404-417, 2015
172015
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20