Yılmaz Zengin
Yılmaz Zengin
Department of Mathematics and Science Education, Dicle University, Diyarbakır
dicle.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
BaşlıkAlıntı yapanlarYıl
The effect of dynamic mathematics software geogebra on student achievement in teaching of trigonometry
Y Zengin, H Furkan, T Kutluca
Procedia-Social and Behavioral Sciences 31, 183-187, 2012
1062012
Matematik öğretiminde GeoGebra kullanımı hakkında öğrenci görüşlerinin değerlendirilmesi
T Kutluca, Y Zengin
Dicle University Journal of Ziya Gokalp Education Faculty 17, 2011
46*2011
Investigating the Use of the Khan Academy and Mathematics Software with a Flipped Classroom Approach in Mathematics Teaching
Y Zengin
Educational Technology & Society 20 (2), 89-100, 2017
392017
What is the relationship between technology and mathematics teaching anxiety?
E Tatar, Y Zengin, TB Kagizmanli
Educational Technology & Society 18 (1), 67–76, 2015
162015
Türev uygulamaları konusunun öğretiminde GeoGebra yazılımının kullanımı
Y Zengin, E Tatar
Kastamonu Eğitim Dergisi 22 (3), 1209-1228, 2014
16*2014
The teaching of polar coordinates with dynamic mathematics software
Y Zengin, E Tatar
International Journal of Mathematical Education in Science and Technology 46 …, 2015
132015
Dinamik matematik yazılımı GeoGebra’nın öğrencilerin başarılarına ve tutumlarına etkisi
Y Zengin
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2011
132011
Dinamik Matematik Yazılımı Destekli İşbirlikli Öğrenme Modelinin Ortaöğretim Cebir Konularının Öğrenimi ve Öğretiminde Uygulanabilirliğinin İncelenmesi
Y Zengin
Atatürk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 2015
122015
Bilgisayar Destekli Matematik Öğretimi Dersinde Dinamik Matematik Yazılımının Kullanımı
Y Zengin, TB Kağızmanlı, E Tatar, T İşleyen
Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 10 (23), 167-180, 2013
122013
The effects of GeoGebra software on pre-service mathematics teachers’ attitudes and views toward proof and proving
Y Zengin
International Journal of Mathematical Education in Science and Technology 48 …, 2017
92017
Conceptual understanding of definite integral with Geogebra
E Tatar, Y Zengin
Computers in the Schools 33 (2), 120-132, 2016
92016
Ortaöğretim matematik dersinde GeoGebra kullanımı üzerine öğretmen adaylarının görüşleri
Y Zengin, T Kutluca
5th International Computer & Instructional Technologies Symposium, 2011
72011
Evaluation of views of students about using GeoGebra in teaching of mathematics
T Kutluca, Y Zengin
Dicle University Ziya Gökalp Faculty of Education Journal, 17, 160-172, 2011
72011
Matematik Öğretiminin Biçimlendirici Değerlendirme Sürecinde Kahoot! ve Plickers Uygulamalarının İncelenmesi
Y Zengin, M Bars, Ö Şimşek
Ege Eğitim Dergisi 18 (2), 602-626, 2017
62017
Dinamik Matematik Yazılımı ile Etkileşimli Tahta Teknolojisinin Matematik Öğretiminde Kullanımı
E Tatar, Y Zengin, TB Kağızmanlı
Turkish Journal of Computer and Mathematics Education Vol 4 (2), 104-123, 2013
62013
The use of dynamic mathematics software and ınteractive whiteboard technology in mathematics teaching
E Tatar, Y Zengin, TB Kağızmanlı
Turkish Journal of Computer and Mathematics Education 4 (2), 104-123, 2013
62013
Öğretmen Adaylarının Matematik Öğretiminde Teknoloji Kullanımına İlişkin Algılarının İncelenmesi
TB Kağızmanlı, E Tatar, Y Zengin
Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) 14 (2), 349-370, 2013
5*2013
Belirli integral konusunda dinamik matematik yazılımı GeoGebra kullanarak çalışma yapraklarının geliştirilmesi
T Kutluca, Y Zengin
5 th International Computer & Instructional Technologies Symposium, 2011
52011
Incorporating the dynamic mathematics software GeoGebra into a history of mathematics course
Y Zengin
International Journal of Mathematical Education in Science and Technology 49 …, 2018
42018
Integrating Dynamic Mathematics Software into Cooperative Learning Environments in Mathematics
Y Zengin, E Tatar
Educational Technology & Society 20 (2), 74-88, 2017
42017
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20