Melike Esentaş
Melike Esentaş
Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi, Rekreasyon
cbu.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
İşitme ve bedensel engelli sporcuların stres düzeylerinin bazı demografik değişkenler yönünden incelenmesi
B Gürer, Z Kılınç, HM Şahin, M Esentaş
JournAL OF Academic and Social Science 2 (2), 352-359, 2014
122014
Self-Awareness and Leadership Skills of Female Students in Outdoor Camp.
M Esentas, S Özbey, P Güzel
Journal of Education and Training Studies 5 (10), 197-206, 2017
82017
Gençlik Kampı Kadın Lider Adaylarının Özgüven Düzeyleri
M Esentaş, E IŞIKGÖZ, PK Doğan, HM ŞAHİN
Kastamonu Eğitim Dergisi 25 (1), 2017
82017
“Know-How” to Spend Time in Home Isolation during COVID-19; Restrictions and Recreational Activities
P Güzel, K Yildiz, M Esentaş, D Zerengök
International Journal of Psychology and Educational Studies 7 (2), 122-131, 2020
72020
POPÜLER KÜLTÜRDE REKREATİF BİR ETKİNLİK OLARAK DİJİTAL SPORLAR
M Esentaş, P Güzel, M Vural
Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi 20 (1), 71-79, 2018
72018
Volunteerism and international sport organisations: XVII. Mediterranean Games
U Hulya, P GUZEL, M ESENTAS, S OZBEY
Türk Spor ve Egzersiz Dergisi 17 (1), 84-91, 2015
72015
Spor aktiviteleri ile ilkokul öğretmenlerinin mesleki iş doyumu üzerine bir araştırma
B Gürer, ME Yıldız, M Esentaş
Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi 2 (7), 556-565, 2014
72014
Gençlik kampı uygulamalarına katılan kız öğrencilerde öz-farkındalık ve liderlik becerilerinin gelişimi; Doğa kampı örneği
M Esentaş
Yayımlanmamış doktora tezi. Celal Bayar Üniversitesi Sağlık bilimleri …, 2015
62015
Kız öğrencilerin “doğa kampı” kavramına ilişkin metaforik algıları
M ESENTAŞ, P Güzel, S Özbey, Z KILINÇ, M Çelebi
International Journal Of Social Science Research 5 (1), 1-16, 2016
52016
Ortaokul öğretmenlerinin spora ilişkin tutumları ile tükenmişlik düzeyleri ilişkisi
ME YILDIZ, B Gürer, M Esentaş
İnönü Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi 2 (3), 14-26, 2015
52015
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ALANINDA ÖĞRENİM GÖREN ÖĞRENCİLERİN FİZİKSEL AKTİVİTE MEKÂN SEÇİMİNİ VE FİZİKSEL AKTİVİTEYE
E IŞIKGÖZ, M ESENTAŞ, HM ŞAHİN
4*2018
SPOR YÖNETİCİLERİNDE ÖZ-FARKINDALIK: BİR ÖLÇEK UYARLAMA ÇALIŞMASI
M ESENTAŞ, E IŞIKGÖZ, P GÜZEL, S ÖZBEY
Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 16 (1), 493-510, 2018
42018
Bir Serbest Zaman Etkinliği Olarak Gençlik ve Spor Bakanlığınca Uygulanan Gençlik Kampları Programları
M Esentaş, S Özbey
International Journal of Sports Exercise and Training Science 2 (2), 66-72, 2016
42016
Sosyal izolasyon sürecindeki bireylerin serbest zaman değerlendirme biçimleri: Sosyal medya kullanım amaçları ile sosyal medya bağımlılığı ilişkisinin incelenmesi
S GÜLERYÜZ, M ESENTAŞ, K YILDIZ, P GÜZEL
Focuss Spor Yönetimi Araştırmaları Dergisi 1 (1), 31-45, 2020
32020
Gençlik ve Spor Bakanlığı kamp uygulamalarının gençlik kampı liderlerine göre değerlendirilmesi
M Esentaş, S Özbey, P Güzel
SPORMETRE Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi 15 (1), 73-78, 2017
32017
Erkek Güreş Hakemlerinin Öfke ve Kızgınlık Düzeyleri ile Empatik Eğilim Gösterme Düzeyleri Arasındaki İlişkinin Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi
M ESENTAŞ, E ÇELİK, N DİNÇER, E IŞIKGÖZ
Ulusal Spor Bilimleri Dergisi 1 (1), 20-28, 2017
32017
Kadın Mülteciler Sosyal Uyumu Rekreasyonla Aşıyor
M ESENTAŞ, RG GÜVEN, P GÜZEL
Spor Bilimleri Araştırmaları Dergisi 5 (1), 35-43, 2020
22020
Özel sektörde çalışan yönetici ve müdürlerin “sürdürülebilirlik” kavramına ilişkin metaforik algıları
H TAVAZAR, P GÜZEL, M ESENTAŞ
Batman Üniversitesi Yaşam Bilimleri Dergisi 8 (1/1), 58-68, 2018
22018
The youth camp programmes which are carried out by Ministry of Youth and Sports as a leisure time activity
M ESENTAS, S ÖZBEY
Uluslararası Spor Egzersiz ve Antrenman Bilimi Dergisi 2 (2), 66-72, 2016
22016
Ortaokul öğrencilerinin Beden Eğitimi ve Spor Dersine yönelik değer düzeylerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi: Batman il örneği
ME IŞIKGÖZ, M Esentaş, M IŞIKGÖZ
International Journal of Social Sciences and Education Research 4 (4), 661-676, 2015
22015
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20