Follow
Pervin Oya Taneri
Pervin Oya Taneri
Assoc. Prof. Dr., Middle East Tecnihnical University
Verified email at metu.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Quality of education in rural schools: A needs assessment study (Ankara-Kalecik sample)
PO Taneri, C EnginDemir
International Online Journal of Educational Sciences 3 (1), 2020
602020
Aiding culturally responsive assessment in schools in a globalising world
GA Nortvedt, E Wiese, M Brown, D Burns, G McNamara, J O’Hara, ...
Educational Assessment, Evaluation and Accountability 32 (1), 5-27, 2020
592020
Öğretmen adaylarının pedagojik formasyon sertifika programının niteliği hakkındaki görüşleri (Çankırı ili örneği)
PO Taneri
Kastamonu Eğitim Dergisi 24 (3), 997-1014, 2016
362016
Alandan ve alan dışından öğretmenlik sertifikası ile atanan yeni sınıf öğretmenlerinin sorunları
PO Taneri, A Ok
Eğitim ve Bilim 39 (173), 2014
212014
Karatekin Üniversitesi pedagojik formasyon öğrencilerinin öğretmenlik mesleğini seçme nedenlerine ilişkin görüşlerinin cinsiyet değişkenine göre incelenmesi
KF Nayir, PO Taneri
Çankırı Karatekin Üniversitesi Karatekin Edebiyat Fakültesi Dergisi 2 (2), 1-13, 2013
202013
The viewpoints of instructors about the effects of teacher education programs on prospective teachers’ affective characteristics
PO Taneri
Eurasian Journal of Educational Research 17 (70), 105-120, 2017
192017
Roles of parents in enhancing children's creative thinking skills
PO Taneri
192012
Öğrenci gözüyle hayat bilgisi dersinin işlenişi: Bir nitel araştırma yöntemi olarak yaratıcı drama
PO Taneri, C ENGİN-DEMİR
İlköğretim Online 12 (1), 267-282, 2013
172013
A Study on Novice Classroom Teachers' Problems with Regular and Alternative Certificates
PO Taneri
Middle East Technical University, 2004
162004
The problems of novice classroom teachers having regular and alternative certificates
PO Taneri, A Ok
Education and Science 39 (173), 416-427, 2014
152014
Ortaokul 7 ve 8 sınıf öğrencilerinin sorunlu internet kullanımı ve anne baba tutumları ilişkisinin incelenmesi
P Taneri, Ö Tiryakioğlu
The Journal of Academic Social Science Studies (JASSS), 2015
122015
Kuramdan uygulamaya kapsayıcı eğitim
PO Taneri
Pegem A Yayıncılık, 2019
112019
Üniversite öğrencilerinin demokrasinin eğitime yansımaları hakkındaki görüşleri (Çankırı Karatekin Üniversitesi)
P TANERİ
Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 4 (2), 2014
112014
Teacher candidates’ attitudes towards the teaching profession-worrying trends
PO Taneri, KF Nayir, G Mcnamara
Turkish Studies-International Periodical for the Languages, Literature and …, 2014
112014
Implementation of constructivist life sciences curriculum: a case study
PO Taneri
Middle East Technical University, 2010
112010
5. Bölüm Kapsayıcı değerlendirme
PO Taneri
Kuramdan uygulamaya kapsayıcı eğitim, 2019
102019
Öğretmen Adaylarının Eğitim Yaklaşımlarının Eğitim Felsefeleri Çerçevesinde Değerlendirilmesi
S Coşkun, PO Taneri
Dört Öge, 29-49, 2021
92021
İlkokullar İçin Akran Zorbalığı Önleme Modülünün Tanıtımı/Introduction of the Prevention of Peer Bullying Module for Primary Schools
ÖY Özbek, PO Taneri
Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 13 (1), 55-87, 2022
82022
Kapsayıcı eğitimin hedefleri içeriği ve uygulamaya yansımaları
PO Taneri, A Altunoğlu, M Sarı, B Turhan Türkkan, K Baykara Özaydınlık, ...
Kuramdan uygulamaya kapsayıcı eğitim, 2019
82019
Instructional Use of Information and Communication Technologies: Teachers' Resistance to the Use of New Technologies
PO Taneri, SS Seferoglu
The International Journal of Technologies in Learning 19 (3), 61, 2013
82013
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20