Follow
Pervin Oya Taneri
Pervin Oya Taneri
Assoc. Prof. Dr., Middle East Tecnihnical University
Verified email at metu.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Quality of Education in Rural Schools: A Needs Assessment Study (Ankara-Kalecik Sample).
PO Taneri, C Engin-Demir
International Online Journal of Educational Sciences 3 (1), 2011
452011
Öğretmen adaylarının pedagojik formasyon sertifika programının niteliği hakkındaki görüşleri (Çankırı ili örneği)
PO TANERİ
Kastamonu Eğitim Dergisi 24 (3), 997-1014, 2016
272016
Alandan ve alan dışından öğretmenlik sertifikası ile atanan yeni sınıf öğretmenlerinin sorunları
PO Taneri, A Ok
Eğitim ve Bilim 39 (173), 2014
182014
Öğrenci gözüyle hayat bilgisi dersinin işlenişi: Bir nitel araştırma yöntemi olarak yaratıcı drama
PO Taneri, C ENGİN-DEMİR
İlköğretim Online 12 (1), 267-282, 2013
162013
A Study on Novice Classroom Teachers' Problems with Regular and Alternative Certificates
PO Taneri
Middle East Technical University, 2004
162004
Aiding culturally responsive assessment in schools in a globalising world
GA Nortvedt, E Wiese, M Brown, D Burns, G McNamara, J O’Hara, ...
Educational Assessment, Evaluation and Accountability 32 (1), 5-27, 2020
142020
Karatekin Üniversitesi pedagojik formasyon öğrencilerinin öğretmenlik mesleğini seçme nedenlerine ilişkin görüşlerinin cinsiyet değişkenine göre incelenmesi
KF Nayir, PO Taneri
Çankırı Karatekin Üniversitesi Karatekin Edebiyat Fakültesi Dergisi 2 (2), 1-13, 2013
142013
TEACHER CANDIDATES'ATTITUDES TOWARDS THE TEACHING PROFESSION--WORRYING TRENDS.
PO Taneri, KF Nayir, G Mcnamara
Electronic Turkish Studies 9 (11), 2014
112014
The problems of novice classroom teachers having regular and alternative certificates
PO Taneri, A Ok
Egitim ve Bilim 39 (173), 2014
112014
The viewpoints of instructors about the effects of teacher education programs on prospective teachers’ affective characteristics
PO Taneri
Eurasian Journal of Educational Research 17 (70), 105-120, 2017
102017
Roles of parents in enhancing children’s creative thinking skills
PO Taneri
Journal of Human Sciences 9 (2), 91-108, 2012
102012
Kapsayıcı eğitimin hedefleri içeriği ve uygulamaya yansımaları
PO Taneri, S Demir Başaran, A Altunoğlu, M Sarı, B Turhan Türkkan, ...
Kuramdan uygulamaya kapsayıcı eğitim, 2019
82019
Ortaokul 7 ve 8 sınıf öğrencilerinin sorunlu internet kullanımı ve anne baba tutumları ilişkisinin incelenmesi
P Taneri, Ö Tiryakioğlu
The Journal of Academic Social Science Studies (JASSS), 2015
82015
Implementation of constructivist life sciences curriculum: a case study
PO Taneri
Middle East Technical University, 2010
82010
Temel eğitimde 21. yüzyıl becerilerinin sınıf öğretmenlerinin görüşlerine göre incelenmesi
D Hamlı, S Hamlı, PO Taneri
Current Debates on Social Sciences 4, 2020
72020
Üniversite öğrencilerinin demokrasinin eğitime yansımaları hakkındaki görüşleri (Çankırı Karatekin Üniversitesi)
P TANERİ
Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 4 (2), 2014
72014
Instructional Use of Information Technologies: Teachers' Resistance to the Use of New Technologies
APDPO TANERI, SS SEFEROGLU
Institute of Education, University of London 14, 16, 2012
72012
Quality of education in rural schools: A needs assessment study
C Engin-Demir, PO Taneri
International Online Journal of Educational Sciences 3 (1), 92, 2011
72011
5. Bölüm Kapsayıcı değerlendirme
PO Taneri
Kuramdan uygulamaya kapsayıcı eğitim, 2019
62019
Öğrencilere getirilen kılık kıyafet serbestliğinin okul bileşenleri gözünden incelenmesi Ankara örneği
PO Taneri, B Ulutaş, A Mehmet Mahsun
Eğitim Bilim Toplum Dergisi, 2015
62015
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20