Follow
Funda Rana ADAÇAY
Title
Cited by
Cited by
Year
Türkiye için enerji ve kalkınmada perspektifler
FR Adaçay
Aksaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 6 (2), 87-103, 2014
832014
Toplumsal Cinsiyet Ve Kalkınma
FR Adaçay
Ekin Yayınevi / Bursa, 2014
692014
Bilgi Ekonomisine İlişkin Temel Göstergeler Açısından Avrupa Birliği ve Türkiye’nin Karşılaştırılması
FR Adaçay
Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 185-204, 2007
672007
İKTİSADİ DÜŞÜNCELER TARİHİ
FR ADAÇAY
Nisan Kitapevi, Eskişehir, 2008
592008
Sustainable tourism development in globalization progress
FR Özbey
Globalization and Sustainable Development, International Scientific …, 2002
532002
Türk Sanayileşme Sürecinde Bütünleştirilmiş Strateji
FR Özbey
Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 2 …, 2000
492000
Küreselleşme sürecinde sürdürülebilir turizm kalkınması
FR Özbey
Anadolu Üniversitesi, İİBF Dergisi 1, 68-84, 2002
372002
Kadına Yönelik Ekonomik Şiddet
FR Adaçay, G Güney
Uluslararası Katılımlı Kadına ve Çocuğa Karşı Şiddet Sempozyumu 315, 2012
262012
Toplumsal Cinsiyetin Yaratılması Ve Sürdürülmesinde Temel Kurumların Rolü
FR Adaçay
Uluslarararsı Kadın Çalışmaları Konferansı Neoliberal Söylem ve Cinsiyet …, 2015
252015
Bilgi ekonomisinin mikroekonomik analizi: eleştirel bir bakış. FBE Journal, 10/11. Fall 2008–2009
FR Adaçay
182008
Ekonomik kalkınmada yoksulluk
FR Adaçay
Eskişehir: Nisan Kitabevi, 32, 2008
182008
Bütünleştirilmiş sanayileşme stratejisi çerçevesinde Türkiye'de sanayileşmenin değerlendirilmesi
FR Özbey
PQDT-Global, 1999
161999
Kalkınma ve sanayileşme stratejileri
FR Adaçay
İktisadi Kalkınma. Anadolu Üniversitesi Yayınları, 2012
132012
Enformasyon Emperyalizmi: Bilgi Ekonomisi
FR Adaçay
Online erişim 19, x-x, 2007
102007
BİLGİ EKONOMİSİNİN MİKROEKONOMİK ANALİZİ: Eleştirel Bir Bakış.
FR Adaçay
FBE Journal,Riview of Social Economic and Business Studies,, 2008
9*2008
Dış ticarette girişimcilik
EO Aksöz, FR Adaçay, R Kozak, E Esen, H Bakır
Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayını 1 (1), 2012
82012
Kalkınma Açısından Cinsiyetler Arası Eşitsizlikler ve Türkiye’de Toplumsal Cinsiyet
FR Adaçay
Artuklu İnsan ve Toplum Bilim Dergisi , Artuklu Human and Social Science …, 2017
52017
Modern İktisadi Düşüncenin Doğuşu: Merkantilizm ve Fizyokrasi
FR Adaçay
İktisadi Düşünceler Tarihi, Anadolu Üniversitesi Yayını, 2017
42017
Socio-Economic Causes and Results of Migration: The Case of Turkey and Migration of Syrians
FR Adaçay
International Journal of Recent Advances in Multidisciplinary Research 6 (12 …, 2019
32019
SENDİKALARDA KADINLARIN EKSİK TEMSİLİNİN BİR NEDENİ OLARAK TOPLUMSAL CİNSİYET: TÜRKİYE ÖRNEĞİ (GENDER AS A REASON FOR THE MISSING REPRESENTATIONOF WOMEN IN UNIONS: TURKEY CASE)
FR ADAÇAY
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ İİBF DERGİSİ 20 (3), 72-91, 2019
2*2019
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20