Follow
Muhammet KARACA
Title
Cited by
Cited by
Year
Analysis of Passive Filters for PV Inverters Under Variable Irradiances
M Karaca, A Mamizadeh, N Genc, A Sular
2019 8th International Conference on Renewable Energy Research and …, 2019
222019
Pv power based duty cycle control of quasi-resonant inverter for induction cooking
A Sular, A Mamizadeh, N Genc, M Karaca
2019 8th International Conference on Renewable Energy Research and …, 2019
82019
ENERJİ GÜVENLİĞİNDE SİBER TEHDİTLER
E Biçek, M Karaca
2023
Güneş Enerji Potansiyelinin Van İline Ekonomik Katkısı
M Karaca, M Memiş, E Kına, M İnan, E Biçek
https://avesis.yyu.edu.tr/yayin/5cb81c27-742f-436d-8732-66477b127fcb/gunes …, 2022
2022
Van İlinde Meme Kanseri Hastalığını Erken Teşhis Etme Yaklaşımı
E Kına, M Karaca, M İnan, E Biçek
2022
Van İlinde Akıllı Şehir Uygulamalarının Hayata Geçirilmesi Üzerine Bir Çalışma
E Kına, M Karaca, M İnan, E Biçek
2022
Değişken frekanslı evirgeç tasarımı ve uygulaması
M Karaca
https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp, 2020
2020
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–7