Tahsin BOZTOPRAK
Tahsin BOZTOPRAK
Harita Yüksek Mühendisi, Bey Harita
dsi.gov.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
ARAZİ TOPLULAŞTIRMASININ TARIMSAL İŞLETMELERE ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI
T BOZTOPRAK, O DEMİR, YE ÇORUHLU, R NİŞANCI
Selçuk Üniversitesi Mühendislik, Bilim ve Teknoloji Dergisi 3 (3), 1-11, 2015
142015
COMPARISON OF EXPROPRIATION AND LAND CONSOLIDATION ON THE REGULATION OF AGRICULTURAL LAND.
T Boztoprak, O Demir, YE Coruhlu
Sigma: Journal of Engineering & Natural Sciences/Mühendislik ve Fen …, 2016
112016
Türkiye'de Harita/Geomatik Mühendisliğinde Yapılan Doktora Tezlerinin İçerik Analizi
T BOZTOPRAK, O DEMİR, YE ÇORUHLU
Yükseköğretim ve Bilim Dergisi, 252-260, 2016
72016
Arazi Yönetimi Uygulamalarında Kamulaştırma Düzenlemesi
T Boztoprak, O Demir, YE Çoruhlu
Electronic Journal of Map Technologies 8 (1), 40-50, 2016
52016
KAMULAŞTIRMANIN PARSEL SAYISI VE ORTALAMA PARSEL BÜYÜKLÜĞÜNE ETKİSİ
T BOZTOPRAK
Selçuk Üniversitesi Mühendislik, Bilim ve Teknoloji Dergisi 3 (2), 10-17, 2015
52015
Arazi Toplulaştırması Uygulamalarında Mevzuattan Kaynaklı Sorunlar ve Çözüm Önerileri
T Boztoprak, O Demir, YE Çoruhlu
Harita Teknolojileri Elektronik Dergisi 8 (1), 75-86, 2016
42016
Tapu ve Kadastrodan Kaynaklanan Bazı Sorunların Arazi Toplulaştırma Projesi Kapsamında Çözümüne Yönelik Öneriler
T BOZTOPRAK
Sigma Journal of Engineering and Natural Sciences 33 (2), 250-259, 2015
4*2015
Türkiye’de arazi toplulaştırması üzerine yapılmış akademik çalışmaların analizi
T BOZTOPRAK, O DEMİR, Y ÇORUHLU
KSÜ Doğa Bilimleri Dergisi 18 (4), 91-101, 2015
32015
Arazi Toplulaştırma Çalışmasının Kültürteknik Özelliklerinin Sürdürülebilir Arazi Yönetimi Açısından İrdelenmesi: Kayseri Örneği
T Boztoprak
Karadeniz Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2010
22010
Harita (Geomatik) Mühendisliği Öğretim Üyelerinin Bölüm, Eğitim ve Öğrenci İlişkileri Hakkındaki Görüşlerinin Değerlendirilmesi
T Boztoprak, O Demir, YE Çoruhlu
Yükseköğretim ve Bilim Dergisi/Journal of Higher Education and Science 7 (1 …, 2017
2017
The Content Analysis on Doctoral Thesies in Geomatic Engineering in Turkey
T BOZTOPRAK, O DEMİR, YE ÇORUHLU
Journal of Higher Education and Science 6 (2), 252-260, 0
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–11