Follow
Dr.Öğr.Üyesi Çetin Terzi
Dr.Öğr.Üyesi Çetin Terzi
Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Bölümü Eğitim Yönetimi Teftişi Planlaması ve Ekonomisi ABD
Verified email at anadolu.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Öğretmenlerin sınıf yönetimi anlayışlarına ilişkin görüşlerinin belirlenmesi
Ç Terzi
PQDT-Global, 2001
1182001
Okul yöneticilerinin girişimcilik özelliklerinin okullara yansımaları
C Bayrak, Ç Terzi
XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, 6-9, 2004
502004
Türk eğitim sistemi’nde okulların örgüt ve yönetim yapısı ile yapılandırmacı eğitim yaklaşımı arasındaki ilişkinin çözümlenmesi
Ç Terzi
Anadolu Journal of Educational Sciences International 1 (1), 75-82, 2011
442011
Çatışma ve Stres Yönetimi-I
A Özdemir, Ç Terzi, C Bayrak, E Ağaoğlu, M Ceylan
TC Anadolu Üniversitesi Yayını, 5-13, 2012
312012
Uyum sürecinde Türkiye eğitim politikalarının Avrupa birliği eğitim politikaları doğrultusunda değerlendirilmesi
Ç Terzi
PQDT-Global, 2005
312005
Türk eğitim sistemi ve okul yönetimi
C Bayrak, TA ERKILIÇ, E Turhan, Y Şimşek, Ç Terzi, E Kesim
Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayını, 2011
282011
Türk eğitim sistemi ve okul yönetimi
Ç Terzi
Anadolu Üniversitesi Yayını 2231, 2011
162011
Relationships between political behaviors of school principals and perceived coworkers’ social loafing among teachers
B Hımmetoglu, D Aydug, C Terzı
Eurasian Journal of Educational Research 18 (76), 1-20, 2018
142018
Liselerde öğretmene yönelik şiddetin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi: Niğde ili örneği
M Özdere, Ç Terzi
Eğitim Kuram ve Uygulama Araştırmaları Dergisi 4 (1), 68-88, 2018
112018
European union education policies and continuing professional development of teachers in Turkey
Ç TERZİ
Continuing professional development, 4, 2008
112008
Okul yönetimi
Ç Terzi
Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi (2. Baskı) içinde (47–71). Eskişehir …, 2013
102013
Suçla Mücadelede Aile Eğitiminin Rolü ve Önemi
E AĞAOĞLU, Ç TERZİ
Suçla Mücadele Açısından Aile Eğitimi ve Denetimli Serbestlik, Amasya …, 2008
102008
Uyum sürecinde Türkiye eğitim politikalarının Avrupa Birliği Politikaları doğrultusunda değerlendirilmesi
Ç Terzi
Yayınlanmış doktora tezi. Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü …, 2005
62005
Ögretmenlerin Sınıf Yönetimi Anlayıslarına İliskin Görüslerinin Belirlenmesi
Ç Terzi
Unpublished master’s thesis, AnadoluÜniversitesi, Eskisehir, 2001
62001
Örgütsel Dayanıklılık Ölçeğinin Geliştirilmesi: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
A Yurdunkulu, Ç Terzi
Anadolu Eğitim Liderliği ve Öğretim Dergisi 10 (2), 133-150, 2022
2022
Pozitif Psikolojik Sermayenin Okul Etkililiğine Etkisinin İncelenmesi.
D Atış, Ç Terzi
Inonu University Journal of the Faculty of Education (INUJFE) 22 (2), 2021
2021
Öğretmenlerin" çoklu değerlendirme modeli" ne ilişkin görüşleri
M Ceylan, Ö Özer, Ç Terzi, Y Şimşek, G İmer, M Gültekin, O Gürsel, ...
Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi, 1999
1999
Examining Primary School Teachers’ Opinions About Political Behaviors Used by School Principals
B Himmetoğlu, Ç Terzi
Investigation of the Effect of Positive Psychological Capital on School Effectiveness
D Atış, Ç Terzi
İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 22 (2), 1750-1778, 0
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–19