Takip et
Mehmet Emre GÜLER
Mehmet Emre GÜLER
ikc.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip - Ana Sayfa
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Termal turizm işletmelerinde çok ölçütlü karar verme teknikleri kullanılarak uygun tedarikçinin seçilmesi
H Gündüz, ME Güler
Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 30 (1 …, 2015
462015
Emotional Labor of Tourist Guides: How Does It Affect Their Job Satisfaction and Burnout Levels?
F İrigüler, ME Güler
Journal of Yaşar University 11 (42), 113-123, 2016
372016
Psikolojik Güçlendirme İle Örgütsel Vatandaşlık Davranışının İlişkisi ve Demografik Değişkenlere Göre Farklılıkları: İzmir Şehir Merkezindeki Konaklama İşletmelerinde Bir Araştırma
F Çavuşoğlu, ME Güler
Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi 14 (2), 47-64, 2017
342017
TÜRKİYE’DE MUHAFAZAKÂR DEĞERLER BAĞLAMINDA TURİZM VE TATİL ALGISINDAKİ DEĞİŞME
L YILMAZ, ME GÜLER
Uluslararası Güncel Turizm Araştırmaları Dergisi 1 (1), 17-25, 2017
31*2017
Yavaş şehirlerde yaşayan Z kuşağının çevre ve sürdürülebilir kalkınma algıları: Seferihisar örneği
Ö Sarıbaş, S Kömürcü, ME Güler
Uluslararası Türk Dünyası Turizm Araştırmaları Dergisi 1 (2), 107-119, 2016
272016
E-service quality of Internet based banking using combined fuzzy AHP and fuzzy TOPSIS
A Özdağoğlu, ME Güler
Technical Gazette 23 (4), 1109-1116, 2016
272016
Tourist guides’ perceptions on gastronomic tourism in Turkey
F İRİGÜLER, ME GÜLER
Journal of Tourism & Gastronomy Studies 5 (1), 3-19, 2017
262017
Incorporating multi-criteria considerations into supplier selection problem using analytical hierarchy process: A case study
ME Güler
Journal of Yasar University 3 (12), 1787-1810, 2008
192008
Tourist Guiding: "Cinderella" of the Tourism
F İrigüler, ME Güler
Global Issues and Trends in Tourism 1, 203-216, 2016
182016
TÜRKİYE’DEKİ PROFESYONEL TURİST REHBERLERİNİN GASTRONOMİ TURİZMİNE BAKIŞI
F İRİGÜLER, ME GÜLER
Uluslararası Gastronomi Turizmi Kongresi, 2015
18*2015
Girişimcilik
A Varol, ME Güler
İstanbul: Ya-pa Yayınları, 2005
152005
Değişim Mühendisliği Uygulamalarına Öngörü Sağlamada Simülasyon Tekniğinin Uygulanması
ME GÜLER
Celal Bayar Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2010
122010
ÜRETİM SÜREÇLERİNDE KULLANILAN TEKNOLOJİ İÇİN SEÇİM KRİTERLERİ VE SÜREÇLERİN YENİDEN YAPILANDIRILMASINDA SİMÜLASYON UYGULAMASI
İ Gürler, ME Guler
Ege Academic Review 9 (2), 2009
122009
IMPACT OF POLITICAL STABILITY AND ABSENCE OF VIOLENCE/TERRORISM ON TOURISM: A PANEL CO-INTEGRATION ANALYSIS
Y Gaberli Can, Ü Gaberli, ME Güler
Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi 20 (4), 387-400, 2022
10*2022
IMPACTS OF TECHNOLOGICAL DEVELOPMENT ON EMPLOYMENT STRUCTURE OF TOURISM INDUSTRY
S Kömürcü, S Ertamay İşevcan, ME Güler
Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi 19 (1), 145-163, 2021
102021
Çok Kriterli Karar Verme Yöntemleri ile Termal Turizmde Hizmet Kalitesi Boyutlarının ve Otel Alternatiflerinin Önceliklendirilmesi
L Kılıcı, A Özdağoğlu, ME Güler
Journal of Yaşar University 15 (57), 143-159, 2020
92020
Role of Competencies in Employee Selection Function: A Fuzzy Analytical Hierarchy Process Approach.
E Akyol, ME Güler
Ege Academic Review 17 (2), 2017
82017
Mobil Pazarlama
S Kömürcü, Ö Gelen, ME Güler
TURİZM PAZARLAMASINDA GÜNCEL YAKLAŞIMLAR 1, 187-214, 2015
72015
Genç Tüketicilerin Yaşam Kalitesi ve Sürdürülebilir Tüketim Davranışları Aarasındaki İlişkiye Yönelik Bir Araştırma
A Fırat, ZA Bulut, ME Güler
13. Ulusal Pazarlama Kongresi, 163-176, 2008
72008
KÜLTÜREL FARKLILIKLARIN ZİYARETÇİ ALGILARINA ETKİSİ: VAN-AKDAMAR ÖRNEĞİ
AGS KÖMÜRCÜ, AGÖ SARIBAŞ, ME GÜLER
Yüzüncü Yıl Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 157-169, 2016
62016
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20