BURCU ÖNGEN BİLİR
BURCU ÖNGEN BİLİR
Bursa Teknik Üniversitesi
btu.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Doğrulayıcı faktör analizi ile yeni çevresel paradigma ölçeğinin yapı geçerliliğinin incelenmesi
M Aytaç, B Öngen
İstatistikçiler Dergisi: İstatistik ve Aktüerya 5 (1), 14-22, 2012
2222012
Üniversite öğrencilerinin toplumsal cinsiyet rollerine ilişkin tutumlari ve yaşam değerleri ilişkisi
B Öngen, S Aytaç
Istanbul Journal of Sociological Studies, 1-18, 2013
1732013
Üniversite öğrencilerinin çevresel tutumlarının yeni çevresel paradigma ve benlik saygısı ölçeği ile incelenmesi
N Sam, R Sam, KB Öngen
Akademik Bakış Dergisi 21, 1-16, 2010
462010
Attitudes of university students regarding to gender roles and relationship with life values
B Öngen, S Aytaç
Sociology Conferences 48 (2), 1-18, 2013
252013
The structure of environmental attidutes: First-order confirmatory factor analysis
ÖB Aytaç M
İstatistikçiler Dergisi 5 (1), 14-22, 2012
152012
Kalkınma Göstergeleri Çerçevesinde Yaşam Beklentisinin Yapısal Eşitlik Modeli İle İncelenmesi
BÖ Bilir, T Gökdemir
Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 6 (ICEESS’18), 163-167, 0
9
Ortaöğretim kurumlarında görev yapan öğretmenlerin kendi kurumlarına ilişkin öğrenen örgüt algıları
B BİLİR, H ARSLAN
Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi 17 (3), 241-260, 2016
82016
Yaşam memnuniyeti anketinin istatistiksel yöntemler ile analizi
S Gürsakal, KB Öngen
Uludağ Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 27 (1), 1-14, 2008
82008
İŞ TATMİNİ ÖLÇEĞİNİN TÜRKÇE GÜVENİLİRLİK VE GEÇERLİLİK ÇALIŞMASI TURKISH RELIABILITY AND VALIDITY STUDY OF JOB SATISFACTION SCALE
A Keser, ÖB Burcu
Kırklareli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 3 (3), 229-239, 2019
7*2019
Kent Güvenliği Olarak Suç Korkusu: Bursa Örneği
S AYTAÇ, R DERDİMAN, Ş BAŞTÜRK, BÖ BİLİR
Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi 3 (3), 259-267, 2015
72015
Öğretmenlerin öğrenen örgüte ilişkin algı düzeyleri ile yöneticilerinin liderlik stilleri arasındaki ilişkinin araştırılması (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi)
B Bilir
Unpublished master’s thesis). Çanakkale Onsekiz Mart University, Çanakkale, 2014
72014
Investigation of construct validity of new environmental paradigm scale with confirmatory factor analysis
M Aytaç, B Öngen
Journal of Statistics 5, 14-22, 2012
72012
NİCELİKSEL İŞ YÜKÜ ENVANTERİNİN GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI.
A Keser, B ÖNGEN BİLİR, S Aytaç
Is, Guc: The Journal of Industrial Relations & Human Resources 19 (2), 2017
62017
The relationship between life satisfaction and job satisfaction among social workers in Bursa
A KESER, KBÖ BİLİR, S AYTAÇ
Paradoks Ekonomi Sosyoloji ve Politika Dergisi 15 (2), 175-188, 2019
42019
Yönetimden yönetişime geçiş sürecinde bölgesel politikalarda yaşanan değişim: Türkiye’de bölgesel Kalkınma Ajansları örneği
H Bakir, KB Öngen
Iktisat Isletme ve Finans 28 (325), 85-112, 2013
32013
Doğrulayıcı faktör analizi ile bir uygulama
KB Öngen
Uludağ Üniversitesi, 2010
32010
AVRUPA BİRLİĞİ SÜRECİ ve BÖLGESEL POLİTİKALARDA YAŞANAN DÖNÜŞÜM: TÜRKİYE BAĞLAMINDA BİR ANALİZ
B ÖNGEN, H BAKIR
Ankara Üniversitesi SBF Dergisi 69 (4), 891-922, 2014
22014
Change in regional development policy in the process of transition from government to governance: The case of regional development agencies in Turkey
KBÖ H Bakir
Iktisat Isletme ve Finans 28 (325), 85-112, 2013
22013
2007 yaşam memnuniyeti anketinin istatistiksel yöntemler ile analizi
S Gürsakal, KB Öngen
Uludağ Üniversitesi, 2008
12008
The Use of Technology Acceptance Model in Mobile Banking
KBÖ Bilir
Research Anthology on Concepts, Applications, and Challenges of FinTech, 478-487, 2021
2021
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20