BURCU ÖNGEN BİLİR
BURCU ÖNGEN BİLİR
Bursa Teknik Üniversitesi
btu.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Doğrulayıcı faktör analizi ile yeni çevresel paradigma ölçeğinin yapı geçerliliğinin incelenmesi
M Aytaç, B Öngen
İstatistikçiler Dergisi: İstatistik ve Aktüerya 5 (1), 14-22, 2012
1822012
Üniversite öğrencilerinin toplumsal cinsiyet rollerine ilişkin tutumlari ve yaşam değerleri ilişkisi
B Öngen, S Aytaç
Sosyoloji Konferansları, 1-18, 2013
1462013
Üniversite öğrencilerinin çevresel tutumlarının yeni çevresel paradigma ve benlik saygısı ölçeği ile incelenmesi
N Sam, R Sam, KB Öngen
Akademik Bakış Dergisi 21, 1-16, 2010
432010
The structure of environmental attidutes: First-order confirmatory factor analysis
ÖB Aytaç M
İstatistikçiler Dergisi 5 (1), 14-22, 2012
222012
Attitudes of university students regarding to gender roles and relationship with life values
B Öngen, S Aytaç
Sociology Conferences 48 (2), 1-18, 2013
162013
Yaşam memnuniyeti anketinin istatistiksel yöntemler ile analizi
S Gürsakal, KB Öngen
Uludağ Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 27 (1), 1-14, 2008
72008
Kent Güvenliği Olarak Suç Korkusu: Bursa Örneği
S AYTAÇ, R DERDİMAN, Ş BAŞTÜRK, BÖ BİLİR
Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi 3 (3), 259-267, 2015
62015
Investigation of construct validity of new environmental paradigm scale with confirmatory factor analysis
M Aytaç, B Öngen
Journal of Statistics 5, 14-22, 2012
62012
Kalkınma Göstergeleri Çerçevesinde Yaşam Beklentisinin Yapısal Eşitlik Modeli İle İncelenmesi
BÖ Bilir, T Gökdemir
Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 6 (ICEESS’18), 163-167, 0
6
NİCELİKSEL İŞ YÜKÜ ENVANTERİNİN GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI.
A Keser, B ÖNGEN BİLİR, S Aytaç
Is, Guc: The Journal of Industrial Relations & Human Resources 19 (2), 2017
42017
İŞ TATMİNİ ÖLÇEĞİNİN TÜRKÇE GÜVENİLİRLİK VE GEÇERLİLİK ÇALIŞMASI TURKISH RELIABILITY AND VALIDITY STUDY OF JOB SATISFACTION SCALE
A Keser, ÖB Burcu
Kırklareli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 3 (3), 229-239, 2019
32019
Yönetimden yönetişime geçiş sürecinde bölgesel politikalarda yaşanan değişim: Türkiye’de bölgesel Kalkınma Ajansları örneği
H Bakir, KB Öngen
Iktisat Isletme ve Finans 28 (325), 85-112, 2013
32013
AVRUPA BİRLİĞİ SÜRECİ ve BÖLGESEL POLİTİKALARDA YAŞANAN DÖNÜŞÜM: TÜRKİYE BAĞLAMINDA BİR ANALİZ
B ÖNGEN, H BAKIR
Ankara Üniversitesi SBF Dergisi 69 (4), 891-922, 2014
22014
Change in regional development policy in the process of transition from government to governance: The case of regional development agencies in Turkey
KBÖ H Bakir
Iktisat Isletme ve Finans 28 (325), 85-112, 2013
22013
Doğrulayıcı faktör analizi ile bir uygulama
KB Öngen
Uludağ Üniversitesi, 2010
22010
The Relationship between Life Satisfaction and Job Satisfaction among Social Workers in Bursa
A KESER, KBÖ BİLİR, S AYTAÇ
Paradoks Ekonomi Sosyoloji ve Politika Dergisi 15 (2), 175-188, 2019
12019
2007 Yaşam Memnuniyeti Anketinin İstatistiksel Yöntemler İle Analizi
S GÜRSAKAL, KB ÖNGEN
Uludağ Üniversitesi İktisadi ve, 2008
12008
Mediator Role of Work Stress Between Burnout and Job Related Affective Wellbeing: A Case of Public Employees
SY Bağdoğan, ÜT Yaman, KBÖ Bi̇li̇r, S Aytaç
Journal of Economy Culture and Society 61 (1), 189-205, 2020
2020
Yabancı Uyruklu Öğrencilerdeki Türkiye İmajı: Bursa Uludağ Üniversitesi Örneği
MHM Bektaş, KBÖ Bilir, A Talip
Sosyal ve Kültürel Araştırmalar Dergisi (SKAD) 6 (12), 103-132, 2020
2020
The Use of Technology Acceptance Model in Mobile Banking
KBÖ Bilir
Structural Equation Modeling Approaches to E-Service Adoption, 28-37, 2019
2019
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20