Follow
İsmail Köse
Title
Cited by
Cited by
Year
İklim Değişikliği Müzakereleri: Türkiye’nin Paris Anlaşmasi’ni İmza Süreci
K İsmail
Ege Stratejik Araştırmalar Dergisi 9 (1), 55-81, 2018
352018
YALTA VE POTSDAM KONFERANSLARI: SOVYETLER BİRLİĞİ’NİN TÜRK BOĞAZLARINDA EGEMENLİK PAYLAŞIM TALEPLERİ
K İsmail
Karadeniz İncelemeleri Dergisi 10 (19), 241-276, 2015
202015
Paris Barış Konferansı Tutanakları Ve Başkan Woodrow Wilson’Un Türk Algısı
İ Köse
history studies 6 (3), 217-238, 2014
162014
Avrupa Birliği'nin Mülteci Açmazı ve Türkiye-Avrupa Birliği Geri Kabul Anlaşması
İ Köse
Elektronik Siyaset Bilimi Araştırmaları Dergisi 7 (1), 2016
112016
'ABD YÜKSEK KOMİSERİ AMİRAL BRİSTOL'UN RAPOR ve SAVAŞ GÜNLÜKLERİNDE ERMENİ MESELESİ (1919-1927)'
I KÖSE, H Öksüz
Karadeniz Teknik Üniversitesi, 2015
82015
ABD’nin İstanbul Büyükelçisi Henry Morgenthau’nun Türk Algısı
İ Köse
İstanbul Üniversitesi Tarih Dergisi 56, 55-85, 2013
82013
BÜYÜK OYUN'UN KÜÇÜK AKTÖRÜ ŞERİF HÜSEYİN
İ Köse
Kronik Yayınevi, 2018
72018
AMERİKAN ARŞİV VESİKALARINDA BÜYÜK TAARRUZ
H Öksüz, K İsmail
Türkiyat Mecmuası 27 (2), 207-238, 2017
72017
İngiliz Arşiv Belgelerinde Arap İsyanı
İ Köse
Kronik Yayınları, 2017
5*2017
Osmanlı’da Eğitimin Modernleşme Hareketleri: Dönemin Çocuk Mecmualarında Eğlence ve Eğitim Yaklaşımları (1869-1922)
İ Köse
Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu Dergisi 18 (2), 137-163, 2015
52015
GENERAL MOSELEY’İN AMERİKAN MANDASI VE ANADOLU’DA KURULMASI PLANLANAN ERMENİ DEVLETİ İLE İLGİLİ RAPORU
İ Köse
Tarih Dergisi, 189-216, 2014
52014
Sovyetler Birliği’nin Türk Boğazlarıyla İlgili Talepleri: 1945-1946 Notaları
K İsmail
Ankara Üniversitesi SBF Dergisi 74 (4), 1125-1148, 2019
42019
The Lloyd George Government of the UK: Balfour Declaration the Promise for a National Home to Jews (1916-1920)
K İsmail
Belleten 82 (294), 727-759, 2018
42018
Russia’s New Irredentist Foreign Policy Approach & Energy Card
İ Köse
Karadeniz Araştırmaları Enstitüsü Dergisi 2 (2), 42-63, 2016
42016
TÜRK-AMERİKAN İLİŞKİLERİNİN ŞEKİLLENMESİNDE AMİRAL MARK L. BRISTOL’UN ROLÜ (1919-1927)
İ Köse
350 1, 1, 2016
42016
Boraltan Faciası: Türk Kökenli Sovyet Vatandaşı Mültecilerin Sovyetler Birliği’ne İadesi (1945)
İ Köse
Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi 32 (93), 149-186, 2016
42016
ABD’DE TÜRK-AMERİKAN LOZAN ANTLAŞMASI’NIN (6 AĞUSTOS 1923) ONAY TARTIŞMALARI VE ONAY TARAFTARLARININ YAYINLAMIŞ OLDUĞU KİTAPÇIK
İ Köse
Erciyes Üniversitesi İİBF Dergisi, 131-155, 2014
4*2014
İngiliz Arşiv Belgeleri'nde Hicaz İsyanı
İ Köse
Selis Yayınları, 2014
32014
Sekiz İklim Sekiz Şehir Karadeniz
İ Köse
Akademi Kitabevi, 2013
32013
Tarihsel süreçte Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri ve Türkiyenin Avrupa Birliği stratejisinin dinamikleri
İ Köse
Karadeniz Teknik Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2001
32001
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20