Follow
Sanem ÖZEN TURAN
Title
Cited by
Cited by
Year
Spatial and temporal dynamics of land use pattern response to urbanization in Kastamonu
SÖ Turan, A Günlü
African journal of Biotechnology 9 (5), 2010
512010
User evaluation of the urban park design implementation with participatory approach process
SÖ Turan, M Pulatkan, D Beyazlı, BS Özen
Procedia-Social and Behavioral Sciences 216, 306-315, 2016
372016
Land use-cover change processes in Urban fringe areas: Trabzon case study, Turkey
S Cenap, OT Sanem, K Ali
Scientific research and essays 4 (12), 1454-1462, 2009
212009
Trabzon’un Mimari Mirasının Korunması: Bütünleşik Koruma Yaklaşımı-Kentsel Sosyal Alan Analizi: Trabzon Örneği
SL Özen, Ş Aydemir
Kent ve politika antik kentten yunan kentine, 221-243, 2007
52007
The metamorphosis of a historical city: From the Byzantine city Argyropolis to the Ottoman neighborhood Süleymaniye
FB Kars, S Özgen, A Sağsöz, A Çolak, R Midilli, D Elmalı, N Kahya, ...
Building and environment 43 (5), 928-949, 2008
22008
Stratejik Planlama Yaklaşımı ile Trabzon Havalimanı Revizyon Master Planlaması
D Beyazlı, E Türk, SÖ Turan, S Aydemir, Ş Aydemir
Planlama Dergisi 24 (2), 85-94, 2014
12014
BÖLÜM I ORTAHİSAR KENTİ ÖRNEĞİ ÜZERİNDEN BÜTÜNLEŞİK KENTSEL KORUMA VE EKONOMİSİ1
SÖ TURAN, Ş AYDEMİR, S AYDEMİR
DOĞU KARADENİZ YAPILI ÇEVRE TARTIŞMALARI, 1, 2021
2021
Ecological Urban Planning and Design Process with Strategic Planning Approach in Ünye City
E ÖZCAN, S ÖZEN TURAN
Urban and Transit Planning, 31-44, 2020
2020
The metamorphosis of a historical city: From the Byzantine city Argyropolis to the Ottoman neighborhood Suleymaniye
F Beyhan, S Oezgen, A Sagsoez, A Colak, R Midilli, D Elmah, N Kahya, ...
2008
Trabzon Airport Revision Master Planning With a Strategic Planning Approach
D Beyazlı, E Türk, SÖ Turan, S Aydemir, Ş Aydemir
Journal of Planning 24 (2), 85-94, 0
Giresun Koruma Amaçlı İmar Planları Ve Uygulama Düzeyinin Değerlendirmesi
SÖ Turan, B Yavruoğlu
NEO-LİBERALİZM SONRASI MEKÂNSAL MÜDAHALE BİÇİMLERİ VE YANSIMALARI, 323, 0
KÜLTÜR VE TAB AT VARLIKLARINI KORUMA KURULLARININ CBS YARDIMIYLA SAPTAMA-BELGELEME ÇALIŞMALARI Ç N MODEL ÖNER S
SL ÖZEN, A hsan KADIOĞULLARI
INTEGRATED CONSERVATION APPROACH: TRABZON CITY CASE
SL Özen, Ş Aydemir
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–13