Veysel BOZKURT
Veysel BOZKURT
istanbul.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip - Ana Sayfa
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Değişen Dünyada sosyoloji: temeller-kavramlar-kurumlar
V Bozkurt
Ekin Kitabevi, 2006
382*2006
Enformasyon toplumu ve Türkiye: İşin örgütlenmesinde ve işgücünde yapısal değişmeler
V Bozkurt
Sistem Yayıncılık, 1997
312*1997
Küreselleşme: Kavram, Gelişim ve Yaklaşımlar
V Bozkurt
Küreselleşmenin İnsani Yüzü, 2000
186*2000
Endüstriyel ve post-endüstriyel dönüşüm: bilgi, ekonomi ve kültür
V Bozkurt
Ekin Kitabevi, 2012
125*2012
Avrupa Birliği ve Türkiye
V Bozkurt
Vipas, 2001
111*2001
Püritanizmden hedonizme yeni çalışma etiği
V Bozkurt
Alesta Basım Yayım Dağıtım, 2000
1102000
Gözetim ve internet: Özel yaşamın sonu mu?
V Bozkurt
Birikim Dergisi 136, 75-81, 2000
82*2000
Küreselleşmenin insani yüzü
V Bozkurt
Alfa, 2000
81*2000
Sosyal ve Ekonomik Yönleriyle Elektronik Ticaret
V Bozkurt
Elektronik Ticaret Bildirileri, Alfa Basım Yayım, Mayıs, 2000
69*2000
Workplace violence: a study of Turkish workers
S Aytac, V Bozkurt, N Bayram, S Yildiz, M Aytac, F Sokullu Akinci, N Bilgel
International journal of occupational safety and ergonomics 17 (4), 385-402, 2011
592011
Masculinity and violence: Sex roles and violence endorsement among university students
V Bozkurt, S Tartanoglu, G Dawes
Procedia-Social and Behavioral Sciences 205, 254-260, 2015
462015
Küreselleşmenin toplumsal sonuçlari
V Bozkurt
Prof. Dr. Nusret Ekin’e Armağan, 2000
452000
Sanal cemaatler
V Bozkurt
Birikim Dergisi 127, 1-8, 1999
33*1999
Elektronik Ticaretin Ekonomik ve Toplumsal Boyutu
V Bozkurt
Elektronik Ticaret, İstanbul, 2000
32*2000
The protestant work ethic and hedonism among Kyrgyz, Turkish and Australian college students
V Bozkurt, N Bayram, A Furnham, G Dawes
Društvena istraživanja: časopis za opća društvena pitanja 19 (4-5 (108-109 …, 2010
292010
Bilgi Toplumuna Geçiş Sürecinde Türkiye
V Bozkurt
Üçüncü Uluslararası Sempozyum Bildirileri Bilgi Çağı, 2000
27*2000
KOBİ Girişimcilerinde Risk ve Belirsizlik Algıları : Bursa Örneği
V Bozkurt, Ş Baştürk
Ankara Üniversitesi SBF Dergisi 64 (2), 44-74, 2009
24*2009
KOBİ’ler ve Elektronik Ticaret
V Bozkurt
Uludağ Üni. İİ BF Dergisi 17 (3), 1999
23*1999
KOBİ GİRİŞİMCİLERİNDE RİSK VE BELİRSİZLİK ALGILARI: BURSA ÖRNEĞİ
V Bozkurt, Ş Baştürk
Ankara Üniversitesi SBF Dergisi 64 (02), 43-74, 2009
222009
Geleceğin toplumu, dönüşümcü liderlik ve Turgut Özal
V Bozkurt
İ. Sezal &İ. Dağı (Edt.) Kim Bu Özal, 2001
202001
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20