Veysel BOZKURT
Veysel BOZKURT
istanbul.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip - Ana Sayfa
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Değişen dünyada sosyoloji
V Bozkurt
Bursa: Ekin Basım Yayın, 2011
350*2011
Enformasyon toplumu ve Türkiye: İşin örgütlenmesinde ve işgücünde yapısal değişmeler
V Bozkurt
Sistem Yayıncılık, 1997
2851997
Küreselleşme: kavram-gelişim ve yaklaşımlar
V Bozkurt
ISGUC The Journal of Industrial Relations and Human Resources 2 (1), 2000
1732000
Püritanizmden hedonizme yeni çalışma etiği
V Bozkurt
Alesta Basım Yayım Dağıtım, 2000
1212000
Avrupa Birliği ve Türkiye: siyasal kurumlar, çıkar grupları, kamuoyu, oratlık belgeleri
V Bozkurt
Uludağ Üniversitesi Güçlendirme Vakfı, 2001
842001
Workplace violence: a study of Turkish workers
S Aytac, V Bozkurt, N Bayram, S Yildiz, M Aytac, F Sokullu Akinci, N Bilgel
International journal of occupational safety and ergonomics 17 (4), 385-402, 2011
662011
Elektronik ticaret
V Bozkurt
Alfa Yayınları, İstanbul 1, 2000
642000
Gözetim ve internet: Özel yaşamın sonu mu?
V Bozkurt
Birikim Dergisi 136, 75-81, 2000
642000
Endüstriyel ve post-endüstriyel dönüşüm
V Bozkurt
Bursa: Ekin Yayınları, 2006
582006
Masculinity and violence: Sex roles and violence endorsement among university students
V Bozkurt, S Tartanoglu, G Dawes
Procedia-Social and Behavioral Sciences 205, 254-260, 2015
542015
Küreselleşmenin insani yüzü
V Bozkurt
İstanbul: Alfa Yayınları, 19-24, 2000
532000
Küreselleşmenin toplumsal sonuçlari
V Bozkurt
Prof. Dr. Nusret Ekin’e Armağan, 2000
502000
Endüstriyel ve post-endüstriyel dönüşüm: Bilgi, ekonomi, kültür
V Bozkurt
Ekin Kitabevi, 2006
492006
The protestant work ethic and hedonism among Kyrgyz, Turkish and Australian college students
V Bozkurt, N Bayram, A Furnham, G Dawes
Društvena istraživanja: časopis za opća društvena pitanja 19 (4-5 (108-109 …, 2010
312010
Türkiye, Sistem Yayıncılık
V Bozkurt, E Toplumu
İstanbul, 2000
302000
Küreselleşmenin İnsani Yüzü, Alfa Yayınları
V Bozkurt
İstanbul, 2000
282000
Sanal cemaatler
V Bozkurt
Birikim Dergisi 127, 1-8, 1999
271999
Elektronik Ticaretin Ekonomik ve Toplumsal Boyutu
V Bozkurt
Elektronik Ticaret Bildirileri, Alfa Basım Yayım 66, 2000
262000
Gözetim Toplumu ve İnternet
V Bozkurt
Ocak 5, 2017, 2015
252015
Pandemi Döneminde Çalışma: Ekonomik Kaygılar, Dijitalleşme ve Verimlilik.
V Bozkurt
242020
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20