Takip et
Alper Taner
Alper Taner
OMÜ Ziraat Fakültesi
omu.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Performance analysis of deep learning CNN models for variety classification in hazelnut
A Taner, YB Öztekin, H Duran
Sustainability 13 (12), 6527, 2021
482021
The effects of various tillage systems on grain yield, quality parameters and energy indices in winter wheat production under the rainfed conditions
A Taner, RZ Arisoy, Y Kaya, I Gültekin, F Partigöç
Fresenius Environ. Bull 24, 1463-1473, 2015
392015
Classification of varieties of grain species by artificial neural networks
A Taner, YB Öztekin, A Tekgüler, H Sauk, H Duran
Agronomy 8 (7), 123, 2018
342018
Prediction of tire tractive performance by using artificial neural networks
K Çarman, A Taner
Mathematical and Computational applications 17 (3), 182-192, 2012
272012
Prediction of kinematic viscosities of biodiesels derived from edible and non-edible vegetable oils by using artificial neural networks
T Eryilmaz, MK Yesilyurt, A Taner, SA Celik
Arabian Journal for Science and Engineering 40, 3745-3758, 2015
262015
Konya koşullarında farklı tohum sıklıklarında ekilen buğday ve tritikalenin verim ve verim unsurlarına etkisi
RZ Arısoy, Y Kaya, A Taner, S Çeri, İ Gültekin
Türkiye VI. Tarla Bitkileri Kongresi, 5-9, 2005
252005
Comparison of empirical equations and artificial neural network results in terms of kinematic viscosity prediction of fuels based on hazelnut oil methyl ester
T Eryilmaz, M Arslan, MK Yesilyurt, A Taner
Environmental Progress & Sustainable Energy 35 (6), 1827-1841, 2016
122016
Effect of tillage systems on energy use efficiency in wheat based cropping sequence.
A Taner, Y Kaya, RZ Arısoy, İ Gültekin, F Partigöç
International Journal of Agriculture & Biology 18 (2), 2016
122016
Yapay sinir ağları ile makarnalık buğday çeşitlerinin sınıflandırılması
A Taner, A Tekgüler, S Hüseyin
Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi 30 (1), 51-59, 2015
102015
Farklı münavebe sistemlerinin hububat kök ve kökboğazı çürüklüğü hastalığı üzerine etkisi
SA Bağcı, H Hekimhan, RZ Arısoy, A Daner, O Büyük, J Nicol, M Aydoğdu
Ülkesel Tahıl Sempozyumu, 2-5, 2008
102008
Prediction of draft force and disturbed soil area of a chisel tine in soil bin conditions using draft force and its comparison with regression model
K Çarman, T Marakoğlu, A Taner, E ÇITIL
Selcuk Journal of Agriculture and Food Sciences 35 (1), 56-63, 2021
92021
Artificial neural network model for predicting specific draft force and fuel consumption requirement of a mouldboard plough
K Çarman, E Çitil, A Taner
Selcuk Journal of Agriculture and Food Sciences 33 (3), 241-247, 2019
92019
Determination of weed intensity in wheat production using image processing techniques
O Ağın, A Taner
Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi 30 (2), 110-117, 2015
92015
Classification of durum wheat varieties by artificial neural networks
A Taner, A Tekgüler, H Sauk
Anadolu Tarim Bilimleri Dergisi 30 (1), 51, 2015
92015
Geleneksel ve doğrudan ekim yöntemlerinin nohut buğday ekim nöbetinde orta anadolu kuru koşullarında karşılaştırılması
K Yasin, RZ ARISOY, A TANER, Ş AKSOYAK, F PARTİGÖÇ, İ GÜLTEKİN
Tarım Makinaları Bilimi Dergisi 6 (4), 267-272, 2010
92010
Multiclass apple varieties classification using machine learning with histogram of oriented gradient and color moments
A Taner, MT Mengstu, KÇ Selvi, H Duran, Ö Kabaş, İ Gür, T Karaköse, ...
Applied Sciences 13 (13), 7682, 2023
72023
Economical aspects of conservation agriculture (Zero Tillage-Direct Seeding) system in Turkey
M Kan, F Partigoc, I Gultekin, RZ Arisoy, Y Kaya, S Gultekin, M Sahin, ...
Fresenius Environ. Bull 27 (5), 3332-3341, 2018
72018
Radyal santrifüj pompaların yapay sinir ağları ile tasarımı
A Taner
Fen Bilimleri Enstitüsü, 2007
72007
Orta anadolu bölgesinde buğday üretiminde kullanılan teknolojilerin belirlenmesi. TAGEM Proje No: TAGEM
M Küçükçongar, C Cevher, M Kan, A Kan, S Taner, H Hekimhan, Z Arısoy, ...
TA/04/03/01/007, KONYA, 2006
72006
Classification of hazelnut varieties by using artificial neural network and discriminant analysis
O Keles, A Taner
Spanish Journal of Agricultural Research 19 (4), e0211-e0211, 2021
62021
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20