Nazım Büyükbaş
Nazım Büyükbaş
Kayseri Üniversitesi Develi
No verified email
Title
Cited by
Cited by
Year
HANEFİ TABAKÂT KİTAPLARI ARASINDA KINALIZÂDE’NİN TABAKÂTU’L-HANEFİYYESİ’NİN YERİ
N Büyükbaş
Bilimname 28 (1), 2015
32015
İslâm Ceza Hukukunda Cezalandırma ve Maslahatların Korunması Arasındaki İlişki
N Büyükbaş
Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 1 (34), 144-170, 2013
32013
ŞEYHULİSLAM MUSTAFA SABRİ EFENDİ’NİN HAYATI, ESERLERİ VE İSLAM HUKUK USULÜ İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİ
N Büyükbaş
EKEV Akademi Dergisi, 483-500, 2016
22016
KLASİK İSLAM HUKUKU LİTERATÜRÜNDE" SUÇ".
N BÜYÜKBAŞ
Journal of International Social Research 9 (42), 2016
12016
ŞEYHU’L-İSLÂM MUSTAFA SABRİ EFENDİ’YE GÖRE İCTİHÂD EHLİYETİ
N BÜYÜKBAŞ
Gaziosmanpaşa Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 6 (2), 199-216, 0
1
İMÂM ŞÂTIBÎ'NİN MEHDÎLİK ANLAYIŞI.
N BÜYÜKBAŞ
Journal of International Social Research 11 (55), 2018
2018
PLACE OF KINALIZADE'S" TABAQATU'L-HANAFIYA" AMONG TABAQATU'L-HANAFIYA BOOKS
N Buyukbas
Ilahiyat Bilimleri Arastirma Vakfi, 2015
2015
İslam Ceza Hukukunda Haddlerin Caydiriciliği
N Büyükbaş
Gaziosmanpaşa Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 1 (2), 97-126, 2013
2013
İslam Hukuku Açisindan Bedensel Engellilik (Kitap Tanıtımı)
N Büyükbaş
Gaziosmanpaşa Üniversitesi, 2013
2013
İMAM ŞÂTIBÎ’NİN USÛL BAĞLAMINDA BİDʻATLERİ ELEŞTİRİ YÖNTEMİ
N BÜYÜKBAŞ
يملاسلإا ركفلا يف حماستلا قلاخأو يدقنلا ثارتلا) ةيلودلا ةودنلا, 353, 0
İSLAM HUKUKU AÇISINDAN BEDENSEL ENGELLİLİK
N BÜYÜKBAŞ
Gaziosmanpaşa Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 1 (2), 339-344, 0
İSLAM CEZÂ HUKUKUNDA KEFFÂRET İLKESİ
N BÜYÜKBAŞ
Gaziosmanpaşa Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 4 (1), 37-62, 0
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–12