Follow
Nurullah Ardıç
Title
Cited by
Cited by
Year
Islam and the Politics of Secularism: The Caliphate and Middle Eastern Modernization in the Early 20th Century
N Ardıc̦
Routledge, 2012
882012
Understanding the ‘Arab Spring’: justice, dignity, religion and international politics
N Ardic
Afro Eurasian Studies 1 (1), 8-52, 2012
642012
Civilizational discourse, the'alliance of civilizations' and Turkish Foreign Policy
N Ardiç
Insight Turkey 16 (3), 101-122, 2014
262014
Friend or foe? globalization and Turkey at the Turn of the 21st Century
N Ardıç
Journal of Economic and Social Research 11 (1), 2009, 2009
262009
Türk sekülerleşmesi incelemelerinde paradigma değişimine doğru
N ARDIÇ
Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi, 61-92, 2008
242008
Genealogy or Asabiyya? Ibn Khaldun between Arab Nationalism and the Ottoman Caliphate
N Ardiç
Journal of Near Eastern Studies 71 (2), 315-324, 2012
212012
İbn Haldun ve Weber'de bilgi ve bilim sorunu
N ARDIÇ
Dîvân: Disiplinlerarası Çalışmalar Dergisi, 139-167, 2003
132003
Beyond'science as a vocation': Civilisational epistemology in Weber and Ibn Khaldun
N Ardıç
Asian Journal of Social Science 36 (3-4), 434-464, 2008
102008
Arap Baharı
B Duran, N Ardıç
Uluslararası İlişkilere Giriş, 681-695, 2015
92015
Arap Baharı’nı Anlamak: Adalet, Onur, Din ve Küresel Siyaset
N Ardıç
B. Duran, K. İnat, A. R. Usul (eds.) Türk Dış Politikası Yıllığı 2011,, 0
5*
Khaldunian studies today: The contributions of Syed Farid Alatas
N Ardıç
Journal of Historical Sociology 30 (1), 77-85, 2017
32017
“İktidarın Dört Atlısı: Michael Mann ve Tarihsel Sosyoloji” (The Four Horsemen of Power: Michael Mann and Historical Sociology; in Turkish)
N Ardıç
Toplum ve Bilim, 2012
32012
Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Hilafet tartışmaları: Eleştirel bir değerlendirme
N ARDIÇ
Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi 15 (29), 301-328, 2017
22017
“Islam, Modernity and the 1876 Constitution”
N Ardıç
C. Herzog and M. Sharif (eds.) The First Ottoman Experiment in Democracy, 2010
22010
Islam and the politics of secularism: The abolition of the Caliphate (1908–1924)
N Ardiç
University of California, Los Angeles, 2009
22009
A Look Back at The 2011 Arab Revolts The Last Wave of Democratization, A Function of Capitalism, or A Challenge to Neoliberalism? A Multi-Factor Analysis
N Ardıç
Insan ve Toplum 9 (3), 1, 2019
12019
الإسلام وسياسات العلمانية: الخلافة والتحديث في الشرق الأوسط في بدايات القرن العشرين, Cairo: أركان للدراسات والأبحاث والنشر
N Ardıç
2021
Lütfi Sunar (ed.), Debates on Civilization in the Muslim World, Oxford, 2017, 433 p.
N Ardic
İnsan ve Toplum 8 (4), 160-167, 2018
2018
Lütfi Sunar (ed.), Debates on Civilization in the Muslim World, Oxford, 2017, 433 p.
N Ardıç
Insan ve Toplum 8 (4), 160-167, 2018
2018
Prof. Dr. Nurullah Ardıç ile Şerif Mardin’in akademik hayatı ve sosyal bilimlere katkıları üzerine bir söyleşi
N Ardıç
Çekmece İZÜ Sosyal Bilimler Dergisi/Cekmece IZU Journal of Social Sciences, 2018
2018
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20