Durdağı Akan
Durdağı Akan
atauni.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Öğretmenlerin motivasyon etkenleri
ADA Şükrü, A Durdağı, A Ahmet, İ YILDIRIM, S YALÇIN
Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 17 (3), 151-166, 2013
842013
Teacher self-efficacy, academic self-efficacy, and computer self-efficacy as predictors of attitude toward applying computer-supported education
E Yeşilyurt, AH Ulaş, D Akan
Computers in Human Behavior 64, 591-601, 2016
722016
Değişim sürecinde etkili okullar
ADA Şükrü, A Durağı
Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, 343-373, 2007
522007
Okul müdurlerinin liderlik stili ölçeğinin geliştirilmesi.
D AKAN, İ YILDIRIM, S YALÇIN
Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 13 (51), 5392-415., 2014
45*2014
Okul müdürlerinin liderlik stili ölçeği
SY D Akan, İ Yıldırım
Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 2014
45*2014
Değişim sürecinde ilköğretim okullarının etkili okul özelliklerine sahip olma düzeyleri
D Akan
Yayımlanmamış doktora tezi, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü …, 2007
362007
“Okul Müdürü” Kavramına İlişkin Öğretmenlerin Metaforik Algıları
D Akan, S Yalçın, İ Yıldırım
Elementary Education Online 13 (1), 2014
322014
Mülteci öğrencilerin bulunduğu sınıflarda öğrenme sürecinde karşılaşılan sorunlar
M Başar, A Durdağı, M Çiftçi
Kastamonu Eğitim Dergisi 26 (5), 1571-1578, 2018
292018
An analysis about educational problems in camps in which Syrian refugees stay: Condition analysis
İB Arabacı, M Başar, D Akan, S Göksoy
International Journal of Social Sciences & Education 4 (3), 80-94, 2014
262014
Sınıf öğretmeni algılarına göre etik liderlik ve örgütsel sinizm arasındaki ilişki
D Akan, F Bektaş, İ Yıldırım
NWSA-Education Sciences 9 (1), 48-56, 2014
252014
The Relationship between School Principals' Leadership Styles and Collective Teacher Efficacy.
D Akan
Educational Research and Reviews 8 (10), 596-601, 2013
242013
Kuram ve uygulamada eğitim yönetimi.
NE Can
23*2013
Okul öncesi eğitim kurumlarında yönetim sorunları
Ş Ada, R Küçükali, D Akan, M Dal
Middle Eastern & African Journal of Educational Research MAJER Issue: 12 …, 2014
202014
Teacher Behavior Unwanted According to Student's Perceptions.
I Yildirim, D Akan, S Yalçin
International Education Studies 9 (11), 1-12, 2016
182016
Okul yöneticilerinin liderlik stilleri ile öğretmenlerin örgütsel bağlılıkları arasındaki ilişkinin incelenmesi
D Akan, S Yalçın
Eğitim ve İnsani Bilimler Dergisi 6 (11), 2015
172015
Sınıf öğretmenlerinin iş doyumu ve okul etkililiği algıları arasındaki ilişki
İ YILDIRIM, A Durdağı, S YALÇIN
Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 19 (1), 69-81, 2017
142017
Okul yöneticilerinin liderlik stilleri ile okulların öğrenen örgüt olma düzeyi arasındaki ilişki
A Durdağı, Ş SEZER
Turkish Journal of Educational Studies 1 (2), 2014
142014
Okul yöneticilerinin liderlik stilleri ile öğretmenlerin iş yaşam kalitesi ve örgütsel bağlılıkları arasındaki ilişkinin incelenmesi
S Yalçın, D Akan
Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 15 (59), 1138-1156, 2016
132016
ASSESSMENT OF CLASS TEACHERS'DISPUTE RESOLUTION APPLIATIONS IN CONFLICT ENVIRONMENTS ON THE BASIS OF RESTORATIVE JUSTICE
M Basar, D Akan.
International Journal of Academic Research 5 (5), 2013
132013
Effective School Evaluation in Primary Schools from the dimension of Parents
D Akan
Journal of Education and Training Studies 5 (1), 134-140, 2017
122017
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20