Follow
Hilal Tuğba ÖRMECİOĞLU
Hilal Tuğba ÖRMECİOĞLU
Other namesH T Örmecioğlu, H T Ormecioglu, Hilal Tugba Ormecioglu
Akdeniz University, Faculty of Architecture, Department of Architecture
Verified email at akdeniz.edu.tr - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Depreme Dayanıklı Mimari Tasarımda Yapay Zeka Uygulamaları: Derin Öğrenme ve Görüntü İşleme Yöntemi ile Düzensiz Taşıyıcı Sistem Tespiti
K Bingöl, A Er Akan, HT Örmecioğlu, A Er
Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi 35 (4), 2197-2210, 2020
37*2020
Tarihi Yapıların Yapısal Güçlendirilmesinde Ana İlkeler ve Yaklaşımlar
HT Örmecioğlu
Journal of Polytechnic 13 (3), 233-237, 2010
272010
Cumhuriyetin İlk Yıllarında Köycülük Tartışmaları ve Numune Köyler
HT Örmecioğlu
Belleten 83 (297), 729-752, 2019
202019
Seismic Evaluation of a Renovated Wooden Hypostyle Structure: A Case Study on a Mosque Designed With the Combination of Asian and Byzantine Styles in the Seljuk Era (14th …
A Er Akan, GÇ Başok, A Er, HT Örmecioğlu, S Zamur Koçak, T Cosgun, ...
Journal of Building Engineering 43, 103112, 2021
172021
Technology, Engineering and Modernity in Turkey: The Case of Road Bridges Between 1850 and 1960
HT Örmecioğlu
Middle East Technical University, 2010
112010
Koruma Amaçlı İmar Planlarının Değerlendirilmesi: Antalya Kaleiçi Örneği
E Kamacı, HT Örmecioğlu
Antalya Yöresinin İnşaat Mühendisliği Sorunları Kongresi (IMO’05), 550-558, 2005
10*2005
1850-1950 Yılları Arasında Türkiye’de Köycülük Çalışmaları ve Numune Köyler
HT Örmecioğlu
İstanbul Teknik Üniversitesi FBE, 2003
10*2003
First Design Studio Experience in Education of Interior Architecture: An Example of Akdeniz University
HT Örmecioğlu, A Uçar
Procedia-Social and Behavioral Sciences 51, 1107-1111, 2012
92012
Seismic Strengthening of Historical Structures by Enfolding Steel Skeleton
HT Örmecioğlu, AI Unay
Proceedings of 5th International Conference on Behavior of Steel Structures …, 2006
72006
Üniversite kütüphanelerinin mekânsal tasarımının kullanıcı üzerindeki etkisine ilişkin istatistiki bir çalışma: Akdeniz Üniversitesi Merkez Kütüphanesi örneği
HH Emsen, HT Örmecioğlu
Türk Kütüphaneciliği 34 (2), 187-207, 2020
62020
Çevresel Faktörlerin Geleneksel Yapım Sistemleri Üzerindeki Etkisi: Anadolu Örneği
HT Örmecioğlu, A Er Akan, A Uçar
Akdeniz Sanat Dergisi 6 (11), 2014
52014
Erken Cumhuriyet Döneminde Tarımsal Endüstrinin Betonarme Anıtları: Silolar’
HT Örmecioğlu
Dosya 03-Endüstri Mirası, TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi Bülteni, 42-48, 2006
52006
Post-restoration seismic performance assessment of a historic hypostyle mosque in Anatolia (13th century AD)
T Cosgun, AE Akan, O Uzdil, A Er, HT Örmecioğlu, B Sayin
Case Studies in Construction Materials 18, e01849, 2023
42023
Examples in Hülya Bu Ya... and Ankara of the Architectural, Technological and Modernization Imaginations in the Capital during the Early Period of the Republic
Ş İncedemir, HT Örmecioğlu
Journal of Ankara Studies 10 (2), 273-293, 2022
4*2022
Structural Analysis and Seismic Behavior of Yivli Minaret
A Er Akan, HT Ormecioğlu, C Özmen, S Toker Beeson
SDÜ Uluslararası Teknolojik Bilimler Dergisi 3 (3), 2011
4*2011
The Historic Concrete: Construction and Architecture
HT Örmecioğlu
Engineering and Technology Management 1, 210, 2021
32021
Bir Cengiz Bektaş Yapısı: Olbia Sosyal Özeği
HT Örmecioğlu, A Er Akan, İ Şanlı, Y Şekerci
IVPE Yayınevi 1, 119-130, 2020
32020
Bir Erken Cumhuriyet Dönemi Endüstri Mirası: Antalya Elektrik Fabrikası
Y Şekerci, HT Örmecioğlu
Journal of International Social Research 11 (60), 2018
32018
20. Yüzyıla Ait Nitelikli Kültürel Miras Örneklerinin Korunması Sorunu: Olbia Kültür Merkezi Örneği
İ Şanlı, HT Örmecioğlu
Journal of International Social Research 11 (60), 2018
32018
Sustainability of Traditional Housing and Way of Life in Anatolia: A Case of Korkuteli-Bozova
A Er Akan, N Dİikmen, HT Örmecioğlu, P Şenol
Zeitschrift fur die Welt der Turken. Journal of World of Turks 4 (3), 175-189, 2012
32012
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20