Follow
Zeynep Türkkan
Zeynep Türkkan
Verified email at sdu.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Kimliğin Oluşumunda Ve Korunmasinda Dinin Rolü
Z Türkkan, N AKYÜZ
Ankara: Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe Ve Din …, 2011
232011
SOSYAL BİLİM PARADİGMALARI BAĞLAMINDA MAX WEBER’İN METODOLOJİSİ
Z Türkkan
Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 63-84, 2012
6*2012
Durkheim ve Weber: Paradigmatik bağlamda karşılaştırmalı bir inceleme
Z Türkkan
Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2017
52017
Değer-Tarafsız Sosyoloji Anlayışına Eleştirel Bir Yaklaşım
Z Türkkan
FSM İlmî Araştırmalar İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi, 165-187, 2018
12018
DURKHEIM VE WEBER: PARADİGMATİK BAĞLAMDA KARŞILAŞTIRMALI BİR İNCELEME
Z TÜRKKAN
Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 189-218, 2017
12017
Mikro Sosyolojide Toplumsal Eylem Yaklaşımları
Z TÜRKKAN
SOSYAL, İNSAN VE İDARİ BİLİMLERDE GÜNCEL YAKLAŞIMLAR 1, 1077-1098, 2023
2023
TOPLUMSAL ALIŞVERİŞTE HAKKANİYET
Z TÜRKKAN
Sosyoloji Araştırmaları Dergisi 23 (1), 192-222, 2020
2020
Mukaddime’nin Bilimsel Objektiflik İddiası Açısından Değerlendirilmesi16
Z TÜRKKAN
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–8