Ahmet Yılmaz
Ahmet Yılmaz
Marmara Üniversitesi İktisat Profesörü
Verified email at marmara.edu.tr - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
TÜRKİYE EKONOMİSİNDE 2001 KRİZİ SONRASI SÜREÇTE CARİ İŞLEMLER AÇIĞININ NEDENLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME
A YILMAZ, T Karataş
Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 27 (2), 69-96, 2009
392009
Kapitalist Devleti Anlamak
A Yılmaz
Aykırı Yayıncılık, 2002
292002
Türkiye ekonomisinde finansal serbestleşme döneminde uluslararası sermaye girişi-büyüme ilişkisi
AO Söylemez, A Yılmaz
242012
Türkiye’de Basel I, II Ve III Kurallarina Uyum Süreci
EA Külahi, G Tiryaki, A YILMAZ
Öneri Dergisi 10 (40), 185-200, 2013
222013
NEO-LİBERAL DÖNÜŞÜM SÜRECİNDE TÜRKİYE'DE DEVLET TOPLUM İLİŞKİLERİ, TOPLUMSAL SINIF MERKEZLİ BİR YAKLAŞIM
A Yilmaz
Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 20 (1), 107-140, 2005
182005
türkiye ekonomisinde Ücretler, Karlar ve Kriz
A YILMAZ
Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 21 (1), 35-52, 2005
132005
Türkiye’de Borç Sarmalı ve Makro Ekonomik İstikrar
GA Yılmaz, A Yılmaz
Arıkan Basım Yayım Dağıtım Ltd. Şti., Yayın, 2007
112007
Investigating the determinants of inflation: A panel data analysis
P Deniz, M Tekce, A Yilmaz
International Journal of Financial Research 7 (2), 233-246, 2016
102016
GEVŞEK PARASAL GÖSTERGELER VE ENFLASYON HEDEFLEMESİ STRATEJİSİ ALTINDA, ENFLASYONLA MÜCADELE: 2001-2011 TÜRKİYE DENEYİMİ
A YILMAZ, ARI Ali
Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 34 (1), 11-31, 2013
82013
Bankacılık düzenlemeleri ile finansal istikrar ilişkisi: 1990-2010 türkiye deneyimi
G Tiryaki, A YILMAZ
72012
Dünya ekonomisinde finansallaşma sürecinin eleştirel bir değerlendirmesi
A YILMAZ, A Uçak
Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 34 (2), 67-84, 2012
72012
The Inflation Dynamics of the Turkish Economy in 1990-2011 Period
A Ari, A Yılmaz, R Cergibozan, Y Ozcan
62013
Türkiye EkonomisindeYenilenebilir Enerji ProjelerininGerçekleştirilmesinde Sorunlar veÇözüm Önerileri
İG VARLIK, A Yilmaz
Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar, 51-62, 2017
22017
Türkiye İmalat Sanayisinde Verimlilik ve Bölüşüm
A Yılmaz
Marmara Üni. S.B.E. Öneri Dergisi 7, 235-248, 2007
12007
Doğuya Genişleme Sonrasında Avrupa Birliği'nde, EU-15 ve EU-12 Ülkelerinin İktisadi ve Sosyal Göstergeler Açısından Karşılaştırmalı Analizi
A Yılmaz
İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 31 (2), 21-44, 2011
2011
Neo Liberalizm Altında Türkiye de Devletin Dönüşümü ve Hegemonya Girişiminin Nitelikleri
A Yılmaz
İktisat Dergisi, 3-14, 2006
2006
Popüler İktisat Tartışmalarında Kullanılan Bazı Kavram ve Yaklaşımlar Üzerine Notlar
yılmaz ahmet
iktisat dergisi, 70-73, 2001
2001
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–17