Follow
OKTAY ÇETİN
OKTAY ÇETİN
Kocaeli Üniversitesi KAndıra MYO
Verified email at kocaeli.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Halkla ilişkiler öğrencilerinin mesleğe bakışı: birey-meslek uyumu açısından bir değerlendirme
F Koç, Ü Alnıaçık, O Çetin
Balkan ve Yakın Doğu Sosyal Bilimler Dergisi 3 (3), 1-7, 2017
102017
Advertising ethics: perceptions of sex appeals in television advertising
F Koc, O Cetin, U Alniacik
PressAcademia Procedia 2 (1), 692-702, 2016
22016
BİREYSEL AHLAK FELSEFELERİ, REKLAMA YÖNELİK ETİK DEĞERLENDİRME VE SATIN ALMA NİYETİ: TELEVİZYON REKLAMLARINDA CİNSELLİĞİN KULLANIMI
F Koc, O Cetin, U Alniacik
Journal of Management Marketing and Logistics 3 (4), 346-355, 2016
12016
MORAL PHILOSOPHY, ETHICAL JUDGMENT, AND PURCHASE INTENTION: PERCEPTIONS OF SEX APPEALS IN TELEVISION ADVERTISING
F Koc, O Cetin, U Alniacik
12016
The impact of perceived ease of use, perceived usefulness and perceived risk on behavioral intentions: A study on online booking sites
V Özbek, F Koç, Ü Alnıaçık, E Kaş, O Çetin
Peter Lang AG, 2017
2017
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–5