Takip et
Funda Nayir
Funda Nayir
agri.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Challenges in distance education during the (Covid-19) pandemic period
T Sari, F Nayır
Qualitative Research in Education 9 (3), 328-360, 2020
3552020
Pandemi dönemi eğitim: sorunlar ve fırsatlar
T Sarı, F Nayır
Turkish Studies (Elektronik), 2020
281*2020
The Relationship between Student Motivation and Class Engagement Levels
F Nayir
Eurasian Journal of Educational Research, 59-78, 2017
1382017
The Relationship between Perceived Organizational Support and Teachers' Organizational Commitment.
F Nayir
Eurasian Journal of Educational Research 48, 97-116, 2012
1032012
İlköğretim okulu yöneticilerinin öğretmenlere sağlanan örgütsel desteğe ilişkin görüşleri, öğretmenlerin örgütsel destek algısı ve örgütsel bağlılıkla ilişkisi
F Nayır
Doktora Tezi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Yönetimi …, 2011
712011
Teachers responding to cultural diversity: case studies on assessment practices, challenges and experiences in secondary schools in Austria, Ireland, Norway and Turkey
B Herzog-Punzenberger, H Altrichter, M Brown, D Burns, GA Nortvedt, ...
Educational Assessment, Evaluation and Accountability 32, 395-424, 2020
672020
Aiding culturally responsive assessment in schools in a globalising world
GA Nortvedt, E Wiese, M Brown, D Burns, G McNamara, J O’Hara, ...
Educational Assessment, Evaluation and Accountability 32 (1), 5-27, 2020
662020
İlköğretim Türkçe ders kitaplarında çocukların katılım hakları
F Nayır, YK Kepenekci
İlköğretim Online 10 (1), 160-168, 2011
58*2011
İlköğretim okulu yöneticilerinin örgütsel bağlılık düzeyi
F Nayir
İlköğretim Online 12 (1), 179-189, 2013
552013
Algılanan örgütsel destek ölçeğinin kısa form geçerlik güvenirlik çalışması
F Nayır
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 1 (28), 2013
442013
Kaynaştırma öğrencilerinin haklarına ilişkin sınıf öğretmenlerinin görüşleri
F Nayır, YK Kepenekci
Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi 3 (2), 69-89, 2013
402013
Eğitim Bilimleri Alanında Lisansüstü Öğrenim Görmekte Olan Müfettiş, Okul Yöneticisi ve Öğretmenlerin Sorunları.
F NAYIR
Journal of Faculty of Educational Sciences 44 (2), 2011
402011
Okul aile işbirliği standartlarına ilişkin veli görüşlerinin incelenmesi
Ş Çınkır, F Nayır
Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 32 (1), 245-264, 2017
372017
Eğitim kurumlarındaki sosyal kulüplerin etkililiğinin incelenmesi: Uygulamada değişim ihtiyacı
F Akar, F Nayır
Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi 5 (2), 167-186, 2015
37*2015
Örgütsel Affedicilik Ölçeğinin Geliştirilmesi ve Öğretmenlerin Örgütsel Affediciliğe İlişkin Görüşleri
YK Kepenekçi, KF Nayir
Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 11 (3), 0
30*
Dijital Liderlik Nedir? Bir Tanım Önerisi.
A Ordu, F Nayır
E-International Journal of Educational Research 12 (3), 2021
29*2021
Uygulama öğretmenleri, yöneticileri ve pedagojik formasyon öğrencilerinin okullarda öğretmenlik uygulamasında karşılaştıkları sorunlar ve çözüm önerileri
F NAYIR, Ş ÇINKIR
International Journal of Curriculum and Instructional Studies 4 (7), 2015
27*2015
Okul iklimini insan haklarına duyarlılık boyutunda sorgulama: Liseler üzerine bir araştırma
YK Kepenekci, KF Nayır
Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 4 (1), 1-16, 2014
262014
Ankara’da eğitim bilimleri alanında lisansüstü öğrenim görmekte olan öğretmen, yönetici ve müfettişlerin sorunları
F Nayir
Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 2007
262007
Assessment with and for migration background students-cases from Europe
F Nayır, M Brown, D Burns, J O’hara, G Mcnamara, G Nortvedt, ...
Eurasian Journal of Educational Research 19 (79), 39-68, 2019
252019
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20