Follow
Ahmet Özen
Ahmet Özen
Dokuz Eylül Üniversitesi İİBF Maliye Bölümü
Verified email at deu.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Performans esaslı bütçeleme sistemi ve Türkiyede uygulanabilirliği
A Özen
Ankara: TC Strateji GeliĢtirme BaĢkanlığı Yayın, 2008
992008
Türkiye'de Yeşil Ekonomi Açısından Yenilenebilir Bir Enerji Kaynağı: Rüzgar Enerjisi
Ö Ahmet, MÜ Şaşmaz, E Bahtiyar
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal Ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi …, 2015
642015
Avrupa Birliği'nde Mali Disiplinin Sağlanmasına Yönelik Maastricht Kriterlerinin Anayasal İktisat Perspektifinden Değerlendirilmesi
A Özen, A Günay
Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2002
632002
Geçiş ekonomilerinde doğrudan yabancı sermaye yatırımları
H TANDIRCIOĞLU, A Özen
Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2003
592003
Katılımcı Demokrasi Anlayışında Bütçeleme: Katılımcı Bütçeleme
A Özen, G YONTAR
Maliye Dergisi, 280-293, 2009
562009
Cinsiyete Duyarlı Bütçeleme Anlayışı
K Tüğen, A Özen
Maliye Dergisi 154, 1-11, 2008
512008
Türkiye’de Sosyal Güvenlik Sisteminin Yeniden Yapılandırılmasına Yönelik Reform Sürecinin Değerlendirilmesi
H Egeli, A Özen
Mevzuat Dergisi 12 (142), 1-15, 2009
432009
Orta Ögretim Düzeyindeki Ögrencilerin Vergi Algilama Düzeylerine Iliskin Ampirik Bir Degerlendirme/The Empirical Assesment Of Tax Perception Level Of Students At Secondary School
A Özen, BK Altunoglu, E Öztornaci
Yonetim ve Ekonomi 22 (2), 279, 2015
402015
Türkiye'de transfer harcamalarının gelişimi ve ekonomik etkilerinin değerlendirilmesi
A Özen
Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2003
402003
Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde bütçe açığının gelişimi
A Özen
Maliye Dergisi 141, 21-41, 2002
402002
STRATEJİK PLANLAMAYA DAYALI PERFORMANS ESASLI BÜTÇELEME SİSTEMİNİN KRİTİK KONTROL NOKTALARI ANALİZİ: TÜRKİYE’DEKİ KAMU KURUMLARI UYGULAMASI
H Egeli, HA Akdeniz, M Aksaraylı, K Tüğen, A Özen
Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 22 (1), 27-47, 2016
372016
Kamu denetiminde dijital dönüşüm: Dijital ikiz yöntemi
A Özen, FN Gürel
İzmir Sosyal Bilimler Dergisi 2 (1), 16-23, 2020
342020
Kamu Ekonomisinin Yönetiminde İki Farklı Ekonomi Politikası Yaklaşımı: İradi ve Takdiri Kararlara Karşı Kurallar
CC Aktan, D Dileyici, A Özen
Mali Kurallar Maliye Politikası Yönetiminde Yeni Bir Eğilim: Vergi, Harcama …, 2010
312010
Gelişmiş Ülkelerde Performans Esaslı Bütçeleme Sistemine Yönelik Reform Arayışları ve Bütçe Uygulamaları
K Tüğen, H Egeli, A Özen
Finans Politik & Ekonomik Yorumlar 44 (509), 35-46, 2007
242007
Teoride ve uygulamada bütçe politikası
H Egeli, A Özen
Kitapana Basım Yayın Dağıtım Bilişim, 2017
232017
Osmanlı İmparatorluğu’nda ve Türkiye Cumhuriyeti’nde Borçlanma Politikaları ve Sonuçları
A Özen, Ö Özpençe
Mevzuat Dergisi 9 (100), 1-16, 2006
192006
KATILIMCI BÜTÇELEME ANLAYIŞI ÇERÇEVESİNDE İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNİN 2015-2019 STRATEJİK PLANININ DEĞERLENDİRİLMESİ.
A Özen, AA YAŞA, H Demirhan
Electronic Journal of Social Sciences 15 (59), 2016
142016
Çok Yıllı (Orta Vadeli) Bütçeleme Sistemi ve Uygulamaları
K Tüğen, A Özen
Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 6 (3), 113-136, 2004
142004
Çeşitli ülkelerde iç denetim-performans denetimi ilişkisi ve Türkiye uygulamasının değerlendirilmesi
A Özen, E Öztornacı
Yönetim ve Ekonomi Dergisi 22 (1), 1-18, 2015
132015
Hızlı şehirleşme, sanayileşme ve çevre sorunları: Sorunların çözümünde siyasi erkin rolü
Ö Özpençe, A Özen
Türk İdare Dergisi.(Çevrimiçi) http://birimweb. icisleri. gov. tr/tid/dergi …, 2006
132006
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20