Follow
tolga demirbas
tolga demirbas
Bursa Uludag Üniversitesi
Verified email at uludag.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Sayıştaylar tarafından gerçekleştirilen performans denetimleri ve Türk sayıştayı uygulaması: inceleme
T Demirbaş
TC Sayıştay Başkanlıǧı, 2001
702001
BELEDİYE GELİRLERİNİN ANALİZİ ve MALİ ÖZERKLİK AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
Ö Çetinkaya, T Demirbaş
Maliye Araştırma Merkezi Konferansları, 1-18, 2010
382010
Küreselleşmenin Modern Devlet Maliyesine Etkileri
T Demirbaş
ISGUC The Journal of Industrial Relations and Human Resources 4 (2), 2002
252002
Sayıştayın Belediyeler Üzerindeki Performans Denetimlerinde Ulaştığı Bulguların Analizi
T Demirbaş, R Engin
Sayıştay Dergisi, 27-60, 2016
192016
Kamu Mali Yönetiminde Kontrol ve Denetim
T Demirbaş, Ö Çetinkaya
Ekin Kitabevi, 2018
182018
Türkiye'de Belediyelere İlişkin Borçlanma Mevzuatı, Borçlanma Yapısı ve Belediye Borçlanma Yapısının İncelenmesi
Ö Çetinkaya, T Demirbaş
Akdeniz İİBF Dergisi 4 (8), 18-37, 2004
182004
Mali Saydamlığın Önemi ve Türkiye’de Kamu Mali Yönetiminin Mali Saydamlık Açısından Değerlendirilmesi/The Importance of Fiscal Transparency and an Evaluation of Public …
E Eroğlu, T Demirbaş
Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 20 (1), 2016
172016
Kamu harcama yönetimi bağlamında orta vadeli harcama sistemi ve Türkiye açısından değerlendirilmesi
T Demirbaş
PQDT-Global, 2006
172006
Türkiye’de Yerel Yönetimlerin Faaliyet Raporları ile Saydamlığı Sağlama Çabaları: Belediyeler Üzerine Bir Araştırma
T Demirbaş
Mahalli idareler maliyesi üzerine yazılar, 287-316, 2010
142010
Yolsuzlukla Mücadelede Ulusal Dürüstlük Sisteminin Temel Direği: Yüksek Denetim Kurumları
T DEMiRBAŞ
Amme İdaresi Dergisi 39 (2), 71-95, 2006
142006
MÜKELLEFLERİN E-VERGİLEME SİSTEMİNİ BENİMSEMELERİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN ANALİZİ: BURSA ARAŞTIRMASI.
T Demirbaş, A Gerçek, F Giray, M Yüce, A Oğuzlar
Uludag Journal of Economy & Society 31 (1), 2012
122012
DEVLET ÜNİVERSİTELERİNE ÖDENEK TAHSİSİNDE YENİ BİR YAKLAŞIM: PERFORMANSA BAĞLI ÖDENEK TAHSİSİ
T Demirbaş
Maliye Araştırma Merkezi Konferansları, 79-105, 2009
112009
Türk gelir idaresinde e-devlet uygulamalarının mükellefler tarafından benimsenmesini etkileyen faktörlerin incelenmesi
A Gerçek, T Demirbaş, F Giray, M Yüce, A Oğuzlar
Bilgesam Yayınları, Birinci Baskı, İstanbul, 2013
102013
Kamu Bütçeleme Sürecinde Yazılı Olmayan Kuralların Önemi ve Bütçe Reformlarına Etkisi
T Demirbaş
Yeni Maliye: Değişim Çağında Kamu Maliyesi: Yeni Trendler, Yeni Paradigmalar …, 2012
92012
Kamu bütçeleme sürecinde yazılı olmayan kuralların önemi ve bütçe reformlarına etkisi
T Demirbaş
Bütçe Dünyası Dergisi 33 (2010), 1, 2010
92010
Yeni Kamu İşletmeciliği Bakış Açısıyla Türkiye’de Belediyelerin Şirketler Yoluyla Hizmet Sunma Modelinin Değerlendirilmesi
T DEMİRBAŞ, Ö ÇETİNKAYA, V GÜNEŞ, NB BEKTAŞ
Yönetim Bilimleri Dergisi 15 (30), 2017
82017
The Evaluation of Annual Municipal Reports in terms of Discharging Accountability: The Case of Turkey (Belediyelerde Faaliyet Raporlarının Hesap Verme Yükümlülüğünü Yerine …
T DEMİRBAŞ, E EROĞLU
Yönetim ve Ekonomi Dergisi 23 (2), 575-598, 2016
82016
Belediye Gelir Türü Olarak Motorlu Taşıtlar Vergisi Önerisinin Tartışılması
T Demirbaş, Ö Çetinkaya
Mahalli İdareler Maliyesi Üzerine Yazılar, 117-130, 2010
82010
Genel Muhasebe Kanunundan Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’na Türkiye'de Bütçe Reformu Geleneği
T Demirbaş
Güncel mali konular, 279-302, 2009
62009
Sayıştaylar Tarafından Yapılan Performans Denetimlerinin Niteliği ve Türkiye’de Uygulanması İçin Gerekli Koşulların Varlığı
T Demirbaş
İktisat Dergisi 397, 72, 2000
62000
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20