Follow
tolga demirbas
tolga demirbas
Bursa Uludag Üniversitesi
Verified email at uludag.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Sayıştaylar tarafından gerçekleştirilen performans denetimleri ve Türk Sayıştayı uygulaması
T Demirbaş
TC Sayıştay Başkanlığı, Çeviri Dizisi 17, 2001
742001
BELEDİYE GELİRLERİNİN ANALİZİ ve MALİ ÖZERKLİK AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
Ö Çetinkaya, T Demirbaş
Maliye Araştırma Merkezi Konferansları, 1-18, 2010
532010
Küreselleşmenin Modern Devlet Maliyesine Etkileri
T Demirbaş
Sayıştay Dergisi, 87-101, 2003
292003
Sayıştayın Belediyeler Üzerindeki Performans Denetimlerinde Ulaştığı Bulguların Analizi
T Demirbaş, R Engin
Sayıştay Dergisi, 27-60, 2016
272016
Mali Saydamlığın Önemi ve Türkiye’de Kamu Mali Yönetiminin Mali Saydamlık Açısından Değerlendirilmesi/The Importance of Fiscal Transparency and an Evaluation of Public …
E Eroğlu, T Demirbaş
Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 20 (1), 2016
262016
Kamu Mali Yönetiminde Kontrol ve Denetim
T Demirbaş, Ö Çetinkaya
Ekin Kitabevi, 2018
252018
Mükelleflerin e-vergileme sistemini benimsemelerini etkileyen faktörlerin analizi: Bursa araştırması
T Demirbaş, A Gerçek, F Giray, M Yüce, A Oğuzlar
Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 31 (1), 59-84, 2012
242012
Türkiye'de Belediyelere İlişkin Borçlanma Mevzuatı, Borçlanma Yapısı ve Belediye Borçlanma Yapısının İncelenmesi
Ö Çetinkaya, T Demirbaş
Akdeniz İİBF Dergisi 4 (8), 18-37, 2004
242004
Kamu harcama yönetimi bağlamında orta vadeli harcama sistemi ve Türkiye açısından değerlendirilmesi
T Demirbaş
PQDT-Global, 2006
222006
Türk gelir idaresinde e-devlet uygulamalarının mükellefler tarafından benimsenmesini etkileyen faktörlerin incelenmesi
A Gerçek, T Demirbaş, F Giray, M Yüce, A Oğuzlar
Bilgesam Yayınları, İstanbul, 17-51, 2013
182013
Türkiye’de Yerel Yönetimlerin Faaliyet Raporları ile Saydamlığı Sağlama Çabaları: Belediyeler Üzerine Bir Araştırma
T Demirbaş
Mahalli idareler maliyesi üzerine yazılar, 287-316, 2010
162010
Yolsuzlukla Mücadelede Ulusal Dürüstlük Sisteminin Temel Direği: Yüksek Denetim Kurumları
T DEMiRBAŞ
Amme İdaresi Dergisi 39 (2), 71-95, 2006
162006
Kamu Bütçeleme Sürecinde Yazılı Olmayan Kuralların Önemi ve Bütçe Reformlarına Etkisi
T Demirbaş
Yeni Maliye: Değişim Çağında Kamu Maliyesi: Yeni Trendler, Yeni Paradigmalar …, 2012
152012
Kamu bütçeleme sürecinde yazılı olmayan kuralların önemi ve bütçe reformlarına etkisi
T Demirbaş
Bütçe Dünyası Dergisi 33 (2010), 1, 2010
152010
DEVLET ÜNİVERSİTELERİNE ÖDENEK TAHSİSİNDE YENİ BİR YAKLAŞIM: PERFORMANSA BAĞLI ÖDENEK TAHSİSİ
T Demirbaş
Maliye Araştırma Merkezi Konferansları, 79-105, 2010
132010
Yeni Kamu İşletmeciliği Bakış Açısıyla Türkiye’de Belediyelerin Şirketler Yoluyla Hizmet Sunma Modelinin Değerlendirilmesi
T DEMİRBAŞ, Ö ÇETİNKAYA, V GÜNEŞ, NB BEKTAŞ
Yönetim Bilimleri Dergisi 15 (30), 2017
122017
Belediye Gelir Türü Olarak Motorlu Taşıtlar Vergisi Önerisinin Tartışılması
T Demirbaş, Ö Çetinkaya
Mahalli İdareler Maliyesi Üzerine Yazılar, 117-130, 2010
122010
The Evaluation of Annual Municipal Reports in terms of Discharging Accountability: The Case of Turkey (Belediyelerde Faaliyet Raporlarının Hesap Verme Yükümlülüğünü Yerine …
T DEMİRBAŞ, E EROĞLU
Yönetim ve Ekonomi Dergisi 23 (2), 575-598, 2016
102016
Genel Muhasebe Kanunundan Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’na Türkiye’de Bütçe Reformu Geleneği
T Demirbaş
Güncel mali konular, 279-302, 2009
82009
Mahalli İdare Düzeyinde Mali Kuralların İncelenmesi
T Demirbas
Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 8 (2), 1-32, 2015
6*2015
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20