Follow
Sümeyye Özmen
Sümeyye Özmen
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi
Verified email at mehmetakif.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Investigation of COVID-19 fear, well-being and life satisfaction in Turkish society
S Özmen, O Özkan, Ö Özer, MZ Yanardağ
Social work in public health 36 (2), 164-177, 2021
1412021
Damgalamanın Kavramsal Çerçevesi
S Özmen, R Erdem
Süleyman Demirel Üniversitesi İİBF Dergisi 23 (1), 185-208, 2018
92*2018
Does social support affect perceived stress? A research during the COVID-19 pandemic in Turkey
Ö Özer, O Özkan, F Budak, S Özmen
Journal of Human Behavior in the Social Environment 31 (1-4), 134-144, 2021
362021
Hasta güvenliği kültürü: Bursa’da özel bir hastane uygulama örneği
S Özmen, O Başol
II. Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi Bildiriler Kitabı 28 …, 2010
302010
Investigation of the effect of COVID-19 perceived risk on death anxiety, satisfaction with life, and psychological well-being
Ö Özer, O Özkan, S Özmen, N Ercoban
OMEGA-journal of Death and Dying 87 (2), 572-590, 2023
282023
Investigation of the perceived Coronavirus threat, E-health literacy, and psychological well-being in Turkey
O Özkan, Ö Özer, S Özmen, F Budak
Social Work in Public Health 37 (2), 122-134, 2022
192022
Sosyal medya kullanımının e-sağlık okuryazarlığına etkisinin incelenmesi
Ö Özer, S Özmen, O Özkan
Alanya Akademik Bakış 4 (2), 353-367, 2020
152020
Investigation of the effect of cyberchondria behavior on e-health literacy in healthcare workers
Ö Özer, S Özmen, O Özkan
Hospital topics 101 (2), 94-102, 2023
132023
SAĞLIK ÇALIŞANLARINDA BİREYSEL YENİLİKÇİLİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ: ÖZEL BİR HASTANEDE UYGULAMA
O Özkan, Ö Özer, S Özmen
İnönü Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Dergisi 8 (2), 302-311, 2020
122020
Madencilik sektöründeki ölümlü iş kazalarının analizi
Ö Öney, S Samanlı, S Özmen
Karaelmas Journal of Occupational Health and Safety 2 (2), 53-61, 2018
122018
Genel sağlık sigortasının özel sağlık hizmeti sunucularına ve hasta memnuniyetine olan etkileri
S Özmen
PQDT-Global, 2013
12*2013
Investigation of the perception of occupational safety, work stress and happiness in healthcare workers
Ö Özer, O Özkan, S Özmen, Ü Çirakli
Journal of Health Management 25 (4), 813-819, 2023
102023
SURİYELİ MÜLTECİ KAMPLARININ BULUNDUĞU İLÇELERDE ÇALIŞAN HEMŞİRE VE EBELERİN TÜKENMİŞLİK SEVİYESİ: ŞANLIURFA ÖRNEĞİ
H Eriş, S Havlioğlu, Y Küçüközkan, S Özmen
Uluslararası Sağlık Yönetimi ve Stratejileri Araştırma Dergisi 3 (3), 326-339, 2017
92017
Covid-19 Aşı Okuryazarlığı ve Aşı Tereddütü Düzeylerinin İncelenmesi: Üniversite Öğrencileri Üzerinde Uygulama Örneği
S Özmen, N Aksoy
Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 11 (2), 550-558, 2022
82022
Yalın yönetim ve örgütsel güvene yönelik algının örgütsel özdeşleşmeye etkisi: özel bir hastanede araştırma
Ö Özer, O Özkan, S Özmen
Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi 24 (1), 92-100, 2021
72021
Investigating self-care agency and well-being of elderly people
MZ Yanardağ, Ö Özer, S Özmen
Social Work in Public Health 36 (4), 496-508, 2021
62021
Covid-19 Pandemisinde Hemşirelerin Ölüm Kaygısı Düzeyinin Psikolojik Sağlamlığa Etkisinin İncelenmesi
S Özmen, UB Ocakdan
Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi 13 (36), 1224-1236, 2022
42022
Hasta ve Çalışanların Şehir Hastanelerine Dair Memnuniyet Durumunun ve Görüşlerinin Değerlendirilmesi Üzerine Sistematik Bir Derleme
S Özmen, UB Ocakdan
Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 11 (3), 1238-1246, 2022
32022
Investigation of Covid-19 perceived risk in public hospital workers in Turkey
O Özkan, S Özmen, Ö Özer, N Erçoban
Hospital Topics 99 (4), 178-186, 2021
32021
Mobbing and Its Effects on Nurses Working at the Hospitals
E CANGÖL, S SÖGÜT, S ÖZMEN
Health Sciences Research in the Globalizing World 223, 2018
32018
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20