Follow
Seyit ATEŞ
Seyit ATEŞ
Gazi Eğitim Fakültesi Gazi Üniversitesi
Verified email at gazi.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
İlköğretim beşinci sınıf öğrencilerinin okumaya ilişkin tutumlarının incelenmesi
M Başaran, A Seyit
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 29 (1), 73-92, 2009
1522009
Is vocabulary a strong variable predicting reading comprehension and does the prediction degree of vocabulary vary according to text types
K Yildirim, M Yildiz, S Ates
EDAM, 2011
108*2011
Okumayı değerlendirme öğretmenler için kolay ve pratik bir yol
H Akyol, K YILDIRIM, S Ateş, F ÇETİNKAYA, T Rasinski
Pegemakademi, 2014
792014
İlköğretim beşinci sınıf Türk öğrencilerin metin türlerine göre okuduğunu ve dinlediğini anlama düzeyleri
K Yıldırım, M Yıldız, S Ateş, T Rasinski
Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri 10 (3), 1855-1891, 2010
782010
An Evaluation of the Oral Reading Fluency of 4th Graders with Respect to Prosodic Characteristic.
M Yildiz, K Yildirim, S Ates, Ç Çetinkaya
Online Submission 6 (1), 353-360, 2009
752009
Anlamaya Yönelik Nasıl Sorular Soruyoruz?
H AKYOL, K YILDIRIM, A Seyit, Ç ÇETİNKAYA
Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 9 (1), 41-56, 2013
642013
Sınıf öğretmenlerinin sınıf tahtasına yazdıkları yazıların okunaklılık bakımından öğrencilere model olmadaki uygunluğu
M Yıldız, K Yıldırım, S Ateş
Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi 8 (2), 75-88, 2009
59*2009
Eleştirel Okuma ve Bir Beceri Olarak Öğretimi
S Ates
Turkish Journal of Education 2 (3), 2013
47*2013
Silent and oral reading fluency: Which one is the best predictor of reading comprehension of Turkish elementary students
K Yildirim, S Ates
International Journal on New Trends in Education and Their Implications 3 (4 …, 2012
472012
İlk okuma yazmayı farklı yöntemlerle öğrenen ilköğretim 3. sınıf öğrencilerinin yazılarının okunaklılık ve yazım hataları bakımından karşılaştırılması
M Yıldız, S Ateş
Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi 14 (1), 11-30, 2010
462010
SINIF ÖĞRETMENLERİNİN BİTİŞİK EĞİK YAZI ÖĞRETİM UYGULAMALARINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ
K YILDIRIM, A Seyit
Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 57-71, 2010
452010
Üstbilişsel beceri odaklı yazma süreçlerinin dördüncü sınıf öğrencilerinin hikâye yazma becerisine etkisi
B Kaya, S Ateş
Eğitim ve Bilim 41 (187), 2016
44*2016
The effect of repeated reading exercises with performance-based feedback on fluent reading skills
S Ates
Reading Improvement 50 (4), 158-165, 2013
432013
İlköğretim beşinci sınıf Türkçe dersi öğrenme-öğretme sürecinin anlama öğretimi açısından değerlendirilmesi
S Ateş
Yayımlanmamış doktora tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara, 2011
402011
Sınıf öğretmenlerinin yazma güçlükleri hakkındaki görüşleri
S ATEŞ, F ÇETİNKAYA, K YILDIRIM
International Online Journal of Educational Sciences 6 (2), 2014
39*2014
Okumayı farklı yöntemlerle öğrenen ilköğretim üçüncü sınıf öğrencilerinin sesli okuma akıcılıklarının karşılaştırılması
S ATEŞ, M YILDIZ
Türk Eğitim Bilimleri Dergisi 9 (1), 101-124, 2011
362011
Relations among Oral Reading Fluency, Silent Reading Fluency, Retell Fluency, and Reading Comprehension
M Turkyılmaz, R Can, K Yildirim, S Ateş
Procedia-Social and Behavioral Sciences 116, 4030-4034, 2014
312014
Okunabilir Bir Kitap Nasıl Seçilir?
S Ateş, Ç Çetinkaya, K Yıldırım
30*2014
YETİŞKİN OKUMA MOTİVASYONU ÖLÇEĞİ'NİN TÜRKÇE UYARLAMASI
M YILDIZ, K YILDIRIM, A Seyit, Ç ÇETİNKAYA
Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 12 (44), 348-359, 2013
292013
PROZODİK OKUMANIN ARACILIK ETKİSİ: LİSE DÜZEYİNDE OKUDUĞUNU ANLAMA VE AKICI OKUMA ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN İNCELENMESİ.
FÇ ÇETİNKAYA, S Ateş, K YILDIRIM
Electronic Turkish Studies 11 (3), 2016
282016
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20