Hıdır Karaduman
Hıdır Karaduman
Verified email at anadolu.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Okul ortamında değerler eğitimi konusunda öğretmen ve öğrenci görüşleri
T Çengelci, B HANCI, H Karaduman
Değerler eğitimi dergisi 11 (25), 33-56, 2013
1062013
Sosyal bilgiler dersinde yapılandırmacı öğrenme ilkelerine göre hazırlanan öğretim materyallerinin öğrencilerin derse ilişkin tutumlarına, başarılarına ve hatırlama düzeylerine …
H Karaduman
Anadolu Üniversitesi, 2005
372005
The Effect of Constructivist Learning Principles Based Learning Materials to Students' Attitudes, Success and Retention in Social Studies.
H Karaduman, M Gultekin
Online Submission 6 (3), 2007
342007
6. sınıf sosyal bilgiler dersinde dijital vatandaşlığa dayalı etkinliklerin öğrencilerin dijital ortamdaki tutumlarına etkisi ve öğrenme öğretme sürecine yansımaları.
H Karaduman
Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 2011
212011
Sosyal bilgiler öğretmen adaylarına göre sosyal medyada değerler
H Karaduman, TÇ Köse, Ö ERYILMAZ
Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry 8 (2), 250-271, 2017
132017
Sosyal Bilgiler Dersinde Dijital Vatandaşlığa Dayalı Etkinliklerin Öğrencilerin Dijital Vatandaşlık Tutumlarına Etkisi ve Dijital Vatandaşlık Anlayışlarına Yansımaları-The …
H Karaduman, C Öztürk
Journal of Social Studies Education Research 5 (1), 38-78, 2014
132014
Social Studies Teacher Candidates' Opinions about Digital Citizenship and Its Place in Social Studies Teacher Training Program: A Comparison between the USA and Turkey.
H Karaduman
Turkish Online Journal of Educational Technology-TOJET 16 (2), 93-106, 2017
112017
The effects of activities for digital citizenship on students’ attitudes toward digital citizenship and their reflections on students’ understanding about digital citizenship
H Karaduman, C Ozturk
Journal of Social Studies Education Research 5 (1), 38-78, 2014
92014
Sınıf öğretmeni adaylarının hazırladıkları araştırma raporlarında dijital aşırma: Google arama motoru örneği. 9
A Ersoy, H Karaduman
Ulusal Sınıf Öğretmenliğ Eğitimi Sempozyumu Bildiriler Kitabı, 529-534, 2010
92010
Teknolojinin Değerlere Yansıması Konusunda Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Görüşleri.
EÖ YİĞİT, T ÇENGELCİ, H KARADUMAN
Journal of Social Studies Education Research 4 (1), 2013
82013
Sosyal bilgiler eğitiminde 3 boyutlu yazıcıların kullanımı
H KARADUMAN
Anadolu Journal of Educational Sciences International 7 (3), 590-625, 2017
72017
SOYUTTAN SOMUTA, SANALDAN GERÇEĞE: ÖĞRETMEN ADAYLARININ BAKIŞ AÇISIYLA ÜÇ BOYUTLU YAZICILAR
H Karaduman
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 18 (1), 273-303, 2018
62018
Teacher and student views about values education at the school setting
T Çengelci, B Hancı, H Karaduman
Journal of Values Education 11 (25), 33-56, 2013
62013
Dijital dünyada dijital vatandaşlık eğitim nasıl olmalı?
H Karaduman
Kocaeli: Umuttepe Yayınları., 2014
32014
Values in Social Media from the Viewpoint of Social Studies Teacher Candidates.
H Karaduman, TÇ Köse, Ö Eryılmaz
Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry 9 (2), 2017
22017
Pre-service social studies teachers’ views about reflection of technology on values
EÖ Yigit, T Cengelci, H Karaduman
Journal of Social Studies Education Research 4 (1), 73-96, 2013
22013
Examination of Technology in Turkish Social Studies Curricula
C Öztürk, EÖ Yiğit, H Karaduman
Procedia-Social and Behavioral Sciences 64, 85-94, 2012
22012
Image of Social Studies at Google.
C Ozturk, OE Yigit, H Karaduman
Turkish Online Journal of Educational Technology-TOJET 11 (3), 162-173, 2012
12012
Digital Divide in Social Studies Education Academician and Teacher Perspectives
C Çolak, H Karaduman, IK Yurdakul
Information Age Publishing-Iap, 2018
2018
sosyal bilgilerde güncel okumalar
H KARADUMAN
2018
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20