Takip et
Mehmet Sarıışık
Mehmet Sarıışık
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi
subu.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Halal tourism: conceptual and practical challenges
E Boğan, M Sarıışık
Journal of Islamic Marketing 10 (1), 87-96, 2019
2602019
Gastronomi turizmi üzerine bir literatür incelemesi
M Sarıışık, G Özbay
Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi 26 (2), 2015
2432015
Türk mutfak kültürünün tarihsel gelişiminde yaşanan değişimler
Ö KIZILDEMİR, E Öztürk, M SARIIŞIK
AİBÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 14 (3), 191-210, 2014
2192014
How to manage yacht tourism in Turkey: A swot analysis and related strategies
M Sariisik, O Turkay, O Akova
Procedia-Social and Behavioral Sciences 24, 1014-1025, 2011
1842011
Otel işletmeciliği
N Kozak, AC Çakıcı, MA Kozak, M Azaltun, A Sökmen, M Sarıışık
Detay Yayıncılık, Ankara, 2002
1772002
Elektronik Ağizdan Ağiza Iletişim ve Turizm Endüstrisindeki Uygulamalara Ilişkin Bir Yazin Incelemesi
M Sarıışık, G Özbay
Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi 8 (16), 1-22, 2012
1352012
Helâl turizmin kavramsal çerçevesi ve Türkiye’deki uygulamalar üzerine bir değerlendirme
E Boğan, O Batman, M Sarıışık
3rd International Congress of Tourism & Management Researches 1, 13, 2016
1002016
Yerel halkin turizm faaliyetine yönelik görüş ve algilamalarinin belirlenmesi üzerine alanya’da bir araştirma
E Boğan, M Sarıışık
Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 12 (2 …, 2016
842016
Turizm sektöründe meslek sahibi olmaya yönelten etkenler: meslek yüksekokulu öğrencilerine yönelik bir çalışma
M Sarıışık
Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi 18 (2), 143-160, 2007
832007
Konaklama hizmetlerinde davranışsal niyeti etkileyen hizmet kalitesi boyutları
M Sarıışık
İşletme Bilimi Dergisi 2 (2), 21-51, 2014
802014
Üniversite öğrencilerinin girişimci kişilik özelliklerinin belirlenmesi: Turizm lisans ve ön lisans öğrencileri üzerine bir alan araştırması
SA Solmaz, Ö Aksoy, S Şengül, M SARIIŞIK
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi …, 2014
792014
Suggestions for standardization of halal tourism in hospitality industry
H Pamukcu, M Sariisik
Journal of Islamic Marketing 12 (2), 389-407, 2021
652021
Otel yöneticilerinin etik politika ve yöntemlere yaklaşımları üzerine ampirik bir araştırma
M Sarıışık, O Akova, M Çontu
Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi 17 (1), 22-34, 2006
572006
A comparative evaluation between the impact of previous outbreaks and COVID-19 on the tourism industry
G Ozbay, M Sariisik, V Ceylan, M Çakmak
International Hospitality Review 36 (1), 65-82, 2022
542022
Profesyonel restoran yönetimi: ilkeler, uygulamalar, ve örnek olaylar
M Sarıışık, Ş Çavuş, K Karamustafa
Detay Yayıncılık, 2010
532010
Helal Turizm Kavrami Ve Gelişimi Üzerine Genel Bir Değerlendirme
H Pamukçu, M Sarıışık
Uluslararası İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 3 (1), 82-98, 2017
52*2017
Understanding why women work in five-star hotels in a developing country and their work-related problems
F Okumus, M Sariisik, S Naipaul
International Journal of Hospitality & Tourism Administration 11 (1), 76-105, 2010
492010
Restoran yöneticilerinin mönü planlaması ve analizi konusuna yaklaşımları üzerine bir araştırma
A Akay
PQDT-Global, 2012
472012
Seyahat acentalarında internetin rolü ve önemi üzerine bir araştırma
M Sarıışık, O Akova
Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 128-148, 2006
462006
International competitive advantage of Turkish tourism industry: a comperative analyse of Turkey and Spain by using the diamond model of M. Porter
KO Özer, H Latif, M Sarıışık, Ö Ergün
Procedia-Social and Behavioral Sciences 58, 1064-1076, 2012
442012
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20