Vildan GÜLPINAR DEMİRCİ
Vildan GÜLPINAR DEMİRCİ
Verified email at aksaray.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Analyzing the process of the artificial neural networks by the help of the social network analysis
D Altaş, AM Çilingirtürk, V Gülpınar
New Knowledge Journal of Science 2 (2), 80-91, 2013
72013
Yapay sinir ağları ve sosyal ağ analizi yardımı ile türk telekomünikasyon piyasasında müşteri kaybı analizi
V Gülpınar
Marmara Üniversitesi İ.İ.B. Dergisi 34 (1), 331-350, 2013
62013
Karar Ağaçları ve Yapay Sinir Ağlarının Sınıflandırma Performanslarının Karşılaştırılması
D ALTAŞ, V GÜLPINAR
Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 14 (1), 1-22, 2012
52012
Avrupa Birliği Ülkeleri ile Türkiye’nin Ekonomik Göstergelerinin Karar Ağacı Yöntemi ile Karşılaştırılması
V Gülpınar
Marmara Üniversitesi, 2008
52008
Affirmative contributions of mobile devices to distance education
F Sönmez, V Gülpınar, H Yıldırım
International Conference on Science, Technology, Engineering and Management …, 2014
32014
Effects of Compliance Ratings With Corporate Governance Principles on Financial Performance in Turkey
KIR Ceyhun, V GÜLPINAR
Siyaset, Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi 3 (3), 53-69, 2015
22015
Customer Churn Analysis through Artificial Neural Networks in Turkish Telecommunications Market.
D ALTAŞ, V GÜLPINAR
International Journal of Economic Perspectives 7 (4), 63-80, 2013
22013
Brand Concept in Higher Education: An Exploratory Research1
V Gulpinar, H Bakirtas
Proceedings of MAC 2018, 121, 2018
12018
BİST 100 ENDEKSİNE DÂHİL ŞİRKETLERİN YÖNETİM KURULU YAPILARI.
V GÜLPINAR, KC KIR
Trakya University Journal of Social Science 18 (1), 135-148, 2016
12016
Yapay sinir ağları işleyişinin sosyal ağ analizi yardımı ile çözümlenmesi
V Gülpınar
Marmara Üniversitesi, 2013
12013
Ağ Bilimi
V Gülpınar Demirci
Sosyal Ağ Analizi Yöntem ve İşletme Uygulamaları, 7-89, 2020
2020
Predicting Brand Perception with Web Search Traffic Information
H Bakirtas, V Gulpinar, C Akkas
RSEP CONFERENCES, 53, 2019
2019
GENÇLERİN RUHSAL DURUMU ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA İNTİHAR EĞİLİMLERİ VE İNTİHAR OLASILIKLARI
MS YEPREM
İstanbul Aydın Üniversitesi Yayınları TOPLUMSAL ARAŞTIRMALAR UYGULAMA ve …, 2018
2018
Comparison of the Economical Indicators of Turkey and European Union States via Decision Tree Method
D ALTAŞ, V GÜLPINAR
Sosyal Bilimler Metinleri, 1-16, 2012
2012
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–14