Takip et
Doç. Dr. Uğur AKDU
Doç. Dr. Uğur AKDU
Gümüşhane Üniversitesi, Turizm Fakültesi, Turizm Rehberliği Bölümü
gumushane.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Türkiye’de Medikal Turizm Uygulamalari; İstanbul ve Ankara Örneği
RP ŞAHBAZ, A Uğur, A Serap
Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 15 (27), 267-296, 2012
582012
MEDİKAL TURİZMDE HİZMET KALİTESİ, MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ ve MÜŞTERİ SADAKATİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
U AKDU
Akdeniz Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2014
562014
DUYGUSAL EMEK VE İŞ STRESİNİN TÜKENMİŞLİK ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ: PROFESYONEL TURİST REHBERLERİ ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA.
U AKDU, S Akdu
Journal of International Social Research 9 (47), 2016
512016
ENGELLİ TURİZMİ: YASAL DÜZENLEMELER VE UYGULAMALAR
U Akdu, S Akdu
GÜSBEED, Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Elektronik Dergisi …, 2018
462018
Çiftlik turizmi, kırsal, tarım ve ekoturizmin kavramsal açıdan irdelenmesi
SM Uygur, U Akdu
Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi 1, 143-166, 2009
382009
FİLM VE DİZİLERİN DESTİNASYON TERCİHİNE ETKİLERİ.
U Akdu, MH AKIN
Journal Of International Social Research 9 (45), 2016
362016
Turizm tanıtımında gastronomik değer vurgusu: UNESCO gastronomi şehirleri örneği
U Akdu, S Akdu
Journal of tourism and gastronomy studies, 2018
322018
Yabancı turistlerin konut/devre mülk satın almalarının yöre halkı üzerindeki sosyal ve kültürel etkileri: Fethiye örneği
Y Öztürk, A Uğur, SA AKDU
Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi, 11-29, 2007
292007
Examining the impacts of tourism on Gumushane residents according to the Doxey Index
A Uğur, M Ödemiş
Turizm Akademik Dergisi 5 (2), 33-45, 2018
232018
Smart tourism: issues, challenges and opportunities
U Akdu
The Emerald handbook of ICT in tourism and hospitality, 291-308, 2020
212020
Turizm rehberliğinde alan uzmanlığı önerisi: Sağlık turizmi rehberliği
A Uğur, D Karakaş, E ÇELİK, J ZURNACI, T Öznur
Turist Rehberliği Dergisi (TURED) 1 (2), 124-138, 2018
202018
KATILIMCI TURİZM PLANLAMASI; FETHİYE’DE ALAN ARAŞTIRMASI
RP Şahbaz, A Uğur
Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 13 (23), 152-170, 2010
142010
HASTANELERDE OTEL KONFORUNDA ODA TASARIMI: BEŞ YILDIZLI OTEL ODASINI ÖRNEK EDİNME.
U Akdu, S Bostan, S Akdu
Balikesir University Journal of Social Sciences Institute 19 (36), 2016
132016
Gümüşhane ili turizm potansiyeli
İ Çalık, F Kaya, U Akdu, H Sezerel, G Aras, A Köstepen
İstanbul: Gümüşhane Üniversitesi Yayınları, 2013
132013
Otel işletmelerinde uygulanan hizmet hatası telafi stratejilerinin hizmet kalitesi algısına etkisi
A Uğur
Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 21 (2), 625-646, 2019
102019
Turizm Planlamasında Alternatif Bir Yaklaşım Katılımcı Turizm Planlaması; Fethiye’de Alan Araştırması
U Akdu
Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Ankara, 2009
102009
Çiftlik Turizmi Kırsal Tarım ve Ekoturizmin Kavramsal Açıdan İrdelenmesi
U Akdu, S Meydan Uygur
82009
Sağlık Turizmi, Kavramlar, Uygulamalar ve Pazarlama Önerileri. I
U Akdu, S Akdu
Euroasia International Tourism Congress: Current Issues, Trends and …, 2015
62015
Determining the service quality in medical tourism via structural equation model
U Akdu, M Gülmez
Journal of Current Researches on Social Sciences 7 (2), 437-462, 2017
52017
HELÂL KONSEPTLİ OTELLERDE TURİSTLERİN ŞİKÂYET VE MEMNUNİYETİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
ÖGS AKYÜREK, MY Okulu, A Uğur
PROCEEDINGS BOOKS, 944, 2017
52017
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20