Mustafa ÜLKER, Mustafa ULKER
Mustafa ÜLKER, Mustafa ULKER
Erciyes Üniversitesi Turizm Fakültesi
Verified email at erciyes.edu.tr - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Turizm Alanında Yiyecek ve İçecek ile İlgili Lisansüstü Tezlerin Bibliyometrik Analizi
A Tayfun, M Ülker, Y Gökçe, E Tengilimoğlu, Ç Sürücü, M Durmaz
Journal of Tourism and Gastronomy Studies 6 (2), 523-547, 2018
372018
Ticari Mutfaklarda Yerel Yiyecek Satın Alma ve Kullanma Davranışı: Algılanan Engeller ve Faydalar
K Karamustafa, M Ülker
Türk Turizm Araştırmaları Dergisi 1 (4), 30-42, 2017
72017
Gastronomi ve Mutfak Sanatları Alanındaki Akademisyenlerin Örgütsel Bağlılıklarının İş Tatminleri Üzerindeki Etkisi
M Ülker, R Kılıçhan
Yönetim, Ekonomi ve Pazarlama Araştırmaları Dergisi 1 (4), 13-30, 2017
62017
Fast Food Restoranlarının Hizmet Kalitesinin Dineserv Modeli İle Ölçülmesi: Kayseri İli Örneği
R Kılıçhan, M Ülker
16. Ulusal Turizm Kongresi, 885-904, 2015
52015
Restoranlarda Tablet Mönü Kullanımının Tekrar Ziyaret Etme Niyeti Üzerindeki
Ç Sürücü, M Ülker, A Hassan
Journal of Tourism and Gastronomy Studies 6 (3), 178-196, 2018
4*2018
Yiyecek ve İçecek Sektörü
K Karamustafa, M Ülker
Yiyecek ve İçecek Yönetimi, 9-46, 2018
4*2018
Mutfakta Çalışan Şeflerin Yiyecek Üretiminde Yerel Ürün Kullanımları
M Ülker
Erciyes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turizm İşletmeciliği Ana …, 2017
42017
The Relationships Among Socio-Demographic Characteristics, Behaviours And Motivations Of Festival Attendees: A Study In Urla International Grape Harvest Festival
B Özdemir, G Yılmaz, M Ülker
6th International Conference on Tourism (ICOT 2016), 323-337, 2016
42016
Gastronomy metaphors according to restaurant employees
G Yilmaz, M Ülker
Journal of Gastronomy and Tourism 3 (1), 31-42, 2018
32018
Using Local Food and Beverages in Tourism: A Conceptual Study
K Karamustafa, M Ülker
2nd International Tourism and Microbial Food Safety Congress, 27-29, 2017
32017
Chefs' Intentions to Use Local Food:Its Relation with Local Food Qualities and Chefs' Local Food Familiarities
K Karamustafa, M Ülker
4th International Congress of Tourism and Management Researches, 752-768, 2017
32017
An Evaluation of Cultural Values and Food Spending with a focus on Food Consumption
K Karamustafa, M Ülker, R KILIÇHAN
ÇATALHÖYÜK Uluslararası Turizm ve Sosyal Araştırmalar Dergisi 1 (1), 221-233, 2016
32016
The Importance Of Local Food in the Formation of Tourist Experinces and Its Sustainability: A Conceptual Evaluation
K Karamustafa, M Ülker, P Ülker
The Second International Congress on Future of Tourism: Innovation …, 2018
12018
Kano Sporuna Katılım Motivasyonu: Manavgat Destinasyonunda Bir Uygulama
M Ülker, D Kılıçarslan, E Derman
8. Lisansüstü Turizm Öğrencileri Araştırma Kongresi, 141-151, 2016
1*2016
Covid-19 Salgınına Bağlı Olarak Yiyecek ve İçecek Hizmet Süreçlerindeki Değişimler Üzerine Nitel Bir Araştırma
K Karamustafa, M Ülker, S Akçay
Tüketici ve Tüketim Araştırmaları Dergisi 13 (1), 33-69, 2021
2021
Gastronomi Turizmi ve Türk Mutfağının Dünya Gastronomisi Kapsamında Değerlendirilmesi
EK Sezgin, M Ülker
Yerelden Küresele Türk Mutfağı, 83-94, 2020
2020
Türk Mutfağının Uluslararasılaşmasında Eğitim Kurumlarının Yeri ve Önemi
M Ülker, B Akyol
Yerelden Küresele Türk Mutfağı, 75-82, 2020
2020
Türk Mutfağının Tarihsel Gelişimi
M Ülker
Yerelden Küresele Türk Mutfağı, 7-24, 2020
2020
Yerelden Küresele Türk Mutfağı
K Karamustafa, M Ülker
2020
Otelden Erken Çıkış
M Ülker
Turizm Ansiklopedisi - Türkiye: Turizm Ve Ağırlama Endüstrisinin Temel …, 2019
2019
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20