Follow
Hamdiye Banu Katran
Title
Cited by
Cited by
Year
Bir Cerrahi Yoğun Bakım Ünitesinde Bası Yarası Görülme Sıklığı ve Bası Yarası Gelişimini Etkileyen Risk Faktörlerinin İrdelenmesi
HB Katran
Haliç Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2008
61*2008
The research on the incidence of pressure sores in a surgical intensive care unit and the risk factors affecting the development of pressure sores.
HB Katran
202015
COVID-19 Pandemisinde Yoğun Bakım Hemşirelerinde Merhamet Yorgunluğu
HB KATRAN, GÜR Sevgi, N ARPAG, M ÇAVUŞLU
Yoğun Bakım Hemşireliği Dergisi 25 (2), 42-50, 2021
15*2021
Üreme Çağındaki Kadınlarda Prekonsepsiyonel Danışmanlık İhtiyaçları.
R Genç Koyucu, Y Tosun, HB Katran
JAREN 3 (3), 116-121, 2017
13*2017
Determination of patients’ family members’ needs and related factors in the intensive care unit with visiting restrictions during the COVID-19 pandemic.
B Terzi, Ş Polat, HB Katran, E Kıraner, E Kol
Intensive & Critical Care Nursing 1 (1), 1, 2022
62022
İstanbul il sağlık müdürlüğü kamu yataklı sağlık hizmetleri şube müdürlüğüne ulaşan yakınmaların değerlendirilmesi
N Kıskaç, HB Katran
Gaziosmanpaşa Taksim Eğitim Araştırma Hastanesi Dergisi 2 (2), 75-83, 2016
62016
COVID-19 Pandemisinde Ameliyat Öncesi, Sırası ve Sonrası Dönemde Alınması Gereken Önlemler
GÜR Sevgi, HB KATRAN, N Arpag
Türk Hemşireler Derneği Dergisi 2 (1), 77-91, 2021
42021
Anestezi türünün ameliyat öncesi anksiyete düzeyine etkisinin belirlenmesi
N Arpag, SD Öztekin, N Dayıoğlu, HB Katran, S Gür
Journal of Medical Sciences 2 (3), 58-66, 2021
32021
Bir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 14 Kasım Dünya Diyabet Günü Kapsamında Diyabet Risk Taraması Sonuçları
H ARICI, EG ALTUNOĞLU, HB KATRAN
JAREN 4 (3), 156-163, 2018
22018
COVID-19 Pandemisinde riskli gruplarda tele-tıp ve tele–hemşirelik
N Arpag, HB Katran, S Gür
Türk Hemşireler Derneği Dergisi 3 (2), 127-135, 2022
12022
The Nurse’s Role in a Patient with Phantom Sensation- Phantom Pain
HB Katran, N Akyüz
Journal of Nursology 25 (1), 60-62, 2022
12022
Does Hair Strand Cause Failure of Sterilization? A Controlled Experimental Study
N Arpag, S Yazıcıoğlu, A Curabeyoğlu, HB Katran, S Gür, A Demiröz
JOURNAL OF ACADEMIC RESEARCH IN MEDICINE 11 (1), 75-80, 2021
12021
Determination of the Knowledge Level of Surgical Intensive Care Nurses in Medical Device Induced Pressure Injury
HB Katran, A Er, B Akbulut, EC Yıldırım, KM Küser, M Yıldırım, ...
Istanbul Gelisim University Journal of Health Sciences, 190-203, 2024
2024
Perceptions and Experiences of Critical Care Nurses on Compassion Fatigue in the COVID-19 Pandemic: A Qualitative Study
S Gür, HB Katran, N Arpag, D Öztekin
Hemşirelikte Araştırma Geliştirme Dergisi 25 (1-2), 47-60, 2023
2023
Transfüzyon reaksiyonlarının önlenmesi
HB KATRAN
Türkiye Klinikleri, 2023
2023
Evaluation of Traditional and Complementary Medicine Applications Used in the COVID-19 Pandemic
N Kıskaç, HB Katran, M Kıskaç
Clinical and Experimental Health Sciences 13 (2), 404-409, 2023
2023
Determination of Individual Innovation Characteristics of Operating Room Nurses
N Arpag, S Gür, HB Katran
Bakirkoy Tip Dergisi / Medical Journal of Bakirkoy 19, 144-151, 2023
2023
Genel Cerrahi Hemşirelerinin Cerrahi Sonrası Hızlandırılmış İyileşme Protokolü Uygulamalarına İlişkin Değerlendirmeleri
S Gür, HB Katran, N Arpag, D Öztekin, N Akyüz
Istanbul Gelisim University Journal of Health Sciences, 224-239, 2023
2023
Hastalarda Yorgunluk Semptomunun Yönetiminde Non-farmakolojik Yöntemlerin Etkisi-Sistematik Derleme.
N Kıskaç, HB Katran, G Manav, B Erdem Türkoğlu, E Yokarıbaş
Journal of Academic Research in Nursing (JAREN) 9 (1), 70-88, 2023
2023
Donör bireyin bakım yönetimi
HB KATRAN
NOBEL TIP KİTABEVLERİ, 2023
2023
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20