Follow
Recep Yılmaz
Recep Yılmaz
Department of Public Relations and Publicity, Ondokuz Mayis University
Verified email at omu.edu.tr - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
A Brief History of Storytelling: From Primitive Dance to Digital Narration
R Yılmaz, FM Ciğerci
Handbook of Research on Transmedia Storytelling and Narrative Strategies, 1-14, 2018
482018
150 Soruda Geleneksel ve Dijital Reklamcılık
R Yılmaz, MN Erdem
Umuttepe Yayınları, 2016
402016
Anlatı Yoluyla Dünyanın Zihinsel Yeniden Kurulumu: ‘Palto’, ‘Dönüşüm’ ve ‘Hayvan Çiftliği’ Romanlarının Alımlama Pratikleri Üzerine Bir İnceleme
R Yılmaz
Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2014
33*2014
Handbook Research on Effective Advertising Strategies in the Social Media Age
NO Taskiran, R Yilmaz
IGI-Global, 2015
30*2015
Senaryo: Nasıl Yazılır? Nasıl Yazıyorlar?
D İlerialkan, R Yılmaz
Nasıl yazıyorlar, 2015
222015
99 Soruda Reklam ve Reklamcılık
NÖ Taşkıran, R Yılmaz
Derin Yayınları, 2013
222013
İMKB'de İşlem Gören Mevduat Bankalarının Kurumsal Sosyal Sorumluluk Çalışmalarının Finansal Sonuçları Üzerine Kurumsal Yönetim İlkeleri Çerçevesinde Bir İnceleme
İE Çelik, H Dinçer, R Yılmaz
Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 5 (2), 37-63, 2012
20*2012
Türkiye'de Reklam Anlatısının Dijital Çağdaki Yapısal Dönüşümü
R Yılmaz
1st International Conference on New Trends in Communication, 260-267, 2017
192017
Narrative Advertising Models and Conceptualization in the Digital Age
R Yılmaz
IGI-Global, 2017
192017
Eğitim ve Görsel Okuryazarlık İlişkisi Üzerine Bir İnceleme
R Yılmaz
Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 6 (1), 102-122, 2013
19*2013
Reklamcılığın Anahtar Kavramları
R Yılmaz, AS Ertike
Kitabevi Yayınları, 2011
19*2011
Senaryo Nasıl Yazılır? Nasıl Yazıyorlar?
D İlerialkan, R Yılmaz
Alfa Yayınları, 2015
152015
Adoption of cloud-based accounting practices in Turkey: an empirical study
M Altin, R Yilmaz
International Journal of Public Administration 45 (11), 819-833, 2022
142022
Televizyon Reklamlarında Metaleptik Kullanımların Tipolojisi
R Yılmaz
Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi 5 (2), 691-704, 2017
14*2017
Historical Transformation of the Advertising Narration in Turkey: From Stereotype to Digital Media
R Yılmaz, A Çakır, F Resuloğlu
Narrative Advertising Models and Conceptualization in the Digital Age, 133-152, 2017
112017
The Financial Implications of Corporate Social Responsibility in the Banking Sector
H Dincer, IE Celik, R Yilmaz, Ü Hacioglu
Managerial Issues in Finance and Banking, 197-207, 2013
112013
Handbook of Research on Transmedia Storytelling and Narrative Strategies
R Yılmaz, MN Erdem, F Resuloğlu
10*2018
Liderlik ve Çağdaş Boyutları
PA Gürel, R Yılmaz
Derin Yayınları, 2014
102014
Toplumsal Gerçekliğin Kurulumunda Gazetelerin Edimsözel Etkileri
R Yılmaz
Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2008
102008
Handbook of research on transmedia storytelling and narrative strategies
R Yilmaz, MN Erdem, F Resuloglu
Information Science Reference, 2018
92018
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20