Takip et
Faik KANATLI
Faik KANATLI
Bilinmeyen bağlantı
mersin.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Türkçe öğretiminde disiplinler arası olanaklar
F Kanatlı, Y Çekici
Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 9 (2), 223-234, 2013
582013
Dilbilimsel Gerekçelendirme Çözümlemesi–Almanca ve Türkçe Boşanma Metinleri Bağlamında Gerekçelendirme ve Belirleyenleri
F Kanatli
YayımlanmamıĢ Doktora Tezi, Çukurova Üniversitesi, 1998
151998
Yazılı anlatım ürünlerinde Türkçe eğitimi lisans öğrencilerinin metinsellik ölçütlerini kullanabilme durumları: Mersin Üniversitesi örneği
HE Çocuk, F Kanatlı
Uluslararası Türkçenin Eğitimi Öğretimi Kurultayı, 67-76, 2012
142012
Temel Söz Varlığı Bağlamında Türkçe Ve Almancada En Sık Kullanılan Elli Eylemin Söz-Eylem Kuramı Çer
F Kanatli
132013
Türkçenin gelişme eğilimleri: Önekimsilerle eylem türetimi”
F Kanatlı, T Balcı
Dil Dergisi 94, 65-75, 2000
82000
Türkçe ders kitaplarında yer alan milli kültür temalı okuma metinlerinde öz ve öteki imgesi
F Kanatlı, YE Çekici
Çukurova üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 22 (2), 305-314, 2013
72013
Okuma eğitimi alanındaki kuramsal kitaplarda okumanın kavram alanına yönelik eleştirel bir değerlendirme
F Kanatli, YE Cekici
Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 14 (1), 303-316, 2018
62018
Nermi Uygur penceresinden okuma sorunsalına felsefi bir yaklaşım. 11
F Kanatlı, YE Çekici
Uluslararası Dil-Yazın-Deyişbilim Sempozyumu 13-14 Ekim 2011, Sakarya …, 2011
62011
HALDUN TANER’İN “SAHİB-İ SEYF-Ü KALEM” ADLI ÖYKÜSÜNÜN TEMEL DİL BECERİLERİ BAĞLAMINDA B1 DÜZEYİNE İLİŞKİN DEĞERLENDİRİLMESİ
M Harmandar, F Kanatlı
Journal of Advanced Education Studies 2 (2), 194-208, 2020
22020
Alımlama estetiği bağlamında edebiyat eğitimine farklı bir bakış denemesi
F Kanatlı, YE Çekici
Uluslararası Türkoloji Araştırmaları ve İncelemeleri Dergisi 5 (1), 54-63, 2020
22020
TÜRKÇE ÖĞRETMEN ADAYLARININ HAZIRLIKSIZ KONUŞMA SÜRECİNDE KULLANDIKLARI GEREKÇELENDİRME ROLLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER BAĞLAMINDA İNCELENMESİ
F Kanatlı, A Kırbaş
Journal of Advanced Education Studies 1 (2), 140-151, 2019
2019
DİYALOG. INTERKULTURELLE ZEITSCHRIFT FÜR GERMANISTIK NR. 2017
N Akbulut, H Asutay, T Balcı, Y Balcı, H Bolat, M Çakır, L Coşan, ...
Istanbul Üniversitesi, 2015
2015
TEMEL SÖZ VARLIĞI BAĞLAMINDA TÜRKÇE VE ALMANCADA EN SIK KULLANILAN ELLİ EYLEMİN SÖZ-EYLEM KURAMI ÇERÇEVESİNDE DİL-YAPISAL VE KÜLTÜREL AÇIDAN KARŞILAŞTIRILMASI.
F KANATLI
Electronic Turkish Studies 8 (8), 2013
2013
" Doğuştanlık" ya da" Çevre" Kuramlarının Saltlaştırılmasına Eleştirel Bir Yaklaşım
F KANATLI
Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 2 (24), 56-58, 2003
2003
Zum Problem der Kasuswahl bei Wechselpraepositionen. Eine empirische Untersuchung
T Balcı, F Kanatlı
ÇÜ Eğitim Fakültesi Dergisi 20, 12-17, 2001
2001
TÜRKÇE DERS KİTAPLARINDA YER ALAN MİLLİ KÜLTÜR TEMALI OKUMA METİNLERİNDE ÖZ VE ÖTEKİ İMGESİ
F KANATLI, YE ÇEKİCİ
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–16