Takip et
Müfit Kömleksiz
Müfit Kömleksiz
Lefke Avrupa Üniversitesi
eul.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Eğitimde ölçme ve değerlendirme
M Gömleksiz
Nobel, 2008
4232008
Kubaşık öğrenme yöntemi ile geleneksel yöntemin demokratik tutumlar ve erişiye etkisi
M Gömleksiz
Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1993
2681993
Kubaşık öğrenme:" temel eğitim dördüncü sınıf öğrencilerinin matematik başarısı ve arkadaşlık ilişkileri üzerine deneysel bir çalışma"
M Gömleksiz
Baki Kitabevi, 1997
1121997
Eğitimde ölçme ve değerlendirme (2. Baskı)
M Gömleksiz, S Erkan
Ankara: Nobel Yayın Dağıtım, 2010
902010
The Development of the" Sense of Belonging to School" Scale.
R Akar-Vural, S Yilmaz-Özelçi, M Çengel, M Gömleksiz
Eurasian Journal of Educational Research 53, 215-230, 2013
892013
Kubaşık öğrenme
M Gömleksiz
Adana: Baki Kitabevi, 1997
811997
Demokratik bir sınıf ortamı açısından Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğretim elemanlarının ve öğrencilerinin davranışlarının değerlendirilmesi
M Gömleksiz
Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, 1988
751988
Küme destekli bireyselleştirme tekniğinin temel eğitim beşinci sınıf öğrencilerinin matematik başarısı ve matematiğe ilişkin tutumları üzerindeki etkisi
UA İFLAZOĞLU
Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 6 (6), 1999
701999
Eğitimde kullanılan ölçme araçlarının nitelikleri
İ Yurdabakan
Eğitimde ölçme ve değerlendirme, 38-66, 2008
692008
Okul bahçeleri mercek altında: şiddet ve çocuk hakları üzerine nitel bir çalışma
M Gömleksiz, S Kilimci, RA Vural, Ö Demir, Ç Koçoğlu-Meek, E Erdal
İlköğretim Online 7 (2), 273-287, 2008
642008
Bilişsel alan davranışlarının ölçülmesi
B Çetin
Eğitimde ölçme ve değerlendirme, 67-142, 2008
572008
Ölçme ve değerlendirmede temel kavramlar
E Karaca
Editörler: ERKAN, Serdar ve Müfit Gömleksiz, Eğitimde Ölçme Ve Değerlendirme …, 2008
542008
Performans değerlendirme
B Bıçak
İçinde Gömleksiz, M. ve Erkan, S.(Ed.) Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme …, 2010
502010
Test ve madde analizi
E Karaca
Eğitimde ölçme ve değerlendirme, 239-306, 2008
402008
Kubaşık öğrenme etkinliklerinin beş yaş öğrencilerinin özbakım becerileri gelişimine etkisi
S Konya
Adnan Menderes Üniversitesi, 2007
362007
Duyuşsal nitelikler ve ölçülmesi
Z Nartgün
Eğitimde ölçme ve değerlendirme, 143-196, 2008
342008
Öğrenmenin oluşumu
N Senemoğlu, M Gömleksiz, T Üstündağ
Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları, 2001
342001
Eğitimde ölçme ve değerlendirme
E Karaca, M Gö̈mleksiz, İ Yurdabakan, B Çetin, Z Nartgün, B Bıçak
Nobel Yayınları, 2014
322014
Türk Dili ve Edebiyatı dersinde uygulanan kubaşık öğrenme yönteminin erişiye, demokratik tutumlara ve benlik saygısına etkisi. 1
M Gömleksiz, D Özyürek
Eğitim Bilimleri Kongresi, Kuram-Uygulama-Araştırma: Bildiriler, 476-493, 1994
311994
Kubaşık öğrenme yönteminin sınıf öğretmenliği bölümü birinci sınıf öğrencilerinin akademik başarıları ile öğrenme ve ders çalışma stratejileri üzerindeki etkisi
M Gömleksiz, S Tümkaya
Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 14 (2), 230-236, 1997
271997
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20