Takip et
Müfit Kömleksiz
Müfit Kömleksiz
Lefke Avrupa Üniversitesi
eul.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Eğitimde ölçme ve değerlendirme
M Gömleksiz
Nobel, 2008
4252008
Kubaşık öğrenme yöntemi ile geleneksel yöntemin demokratik tutumlar ve erişiye etkisi
M Gömleksiz
Yayımlanmamış Doktora Tezi, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü …, 1993
2501993
Kubaşık öğrenme:" temel eğitim dördüncü sınıf öğrencilerinin matematik başarısı ve arkadaşlık ilişkileri üzerine deneysel bir çalışma"
M Gömleksiz
Baki Kitabevi, 1997
1201997
Eğitimde ölçme ve değerlendirme (2. Baskı)
M Gömleksiz, S Erkan
Ankara: Nobel Yayın Dağıtım, 2010
942010
The Development of the" Sense of Belonging to School" Scale.
R Akar-Vural, S Yilmaz-Özelçi, M Çengel, M Gömleksiz
Eurasian Journal of Educational Research 53, 215-230, 2013
902013
Kubaşık öğrenme
M Gömleksiz
Adana: Baki Kitabevi, 1997
861997
Demokratik bir sınıf ortamı açısından Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğretim elemanlarının ve öğrencilerinin davranışlarının değerlendirilmesi
M Gömleksiz
Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, 1988
821988
Eğitimde kullanılan ölçme araçlarının nitelikleri
İ Yurdabakan
Eğitimde ölçme ve değerlendirme, 38-66, 2008
742008
Küme destekli bireyselleştirme tekniğinin temel eğitim beşinci sınıf öğrencilerinin matematik başarısı ve matematiğe ilişkin tutumları üzerindeki etkisi
UA İflazoğlu
Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 6 (6), 1999
681999
Okul bahçeleri mercek altında: şiddet ve çocuk hakları üzerine nitel bir çalışma
M Gömleksiz, S Kilimci, RA Vural, Ö Demir, Ç Koçoğlu-Meek, E Erdal
İlköğretim Online 7 (2), 273-287, 2008
622008
Ölçme ve değerlendirmede temel kavramlar
E Karaca
Editörler: ERKAN, Serdar ve Müfit Gömleksiz, Eğitimde Ölçme Ve Değerlendirme …, 2008
572008
Bilişsel alan davranışlarının ölçülmesi
B Çetin
Eğitimde ölçme ve değerlendirme, 67-142, 2008
562008
Performans değerlendirme
B Bıçak
İçinde Gömleksiz, M. ve Erkan, S.(Ed.) Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme …, 2010
532010
Test ve madde analizi
E Karaca
Eğitimde ölçme ve değerlendirme, 239-306, 2008
402008
Kubaşık öğrenme etkinliklerinin beş yaş öğrencilerinin özbakım becerileri gelişimine etkisi
S Konya
Adnan Menderes Üniversitesi, 2007
382007
Öğrenmenin oluşumu
N Senemoğlu, M Gömleksiz, T Üstündağ
Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları, 2001
342001
Duyuşsal nitelikler ve ölçülmesi
Z Nartgün
Eğitimde ölçme ve değerlendirme, 143-196, 2008
332008
Eğitimde ölçme ve değerlendirme
E Karaca, M Gö̈mleksiz, İ Yurdabakan, B Çetin, Z Nartgün, B Bıçak
Nobel Yayınları, 2014
322014
Türk Dili ve Edebiyatı dersinde uygulanan kubaşık öğrenme yönteminin erişiye, demokratik tutumlara ve benlik saygısına etkisi. 1
M Gömleksiz, D Özyürek
Eğitim Bilimleri Kongresi, Kuram-Uygulama-Araştırma: Bildiriler, 476-493, 1994
311994
Kubaşık öğrenme yönteminin sınıf öğretmenliği bölümü birinci sınıf öğrencilerinin akademik başarıları ile öğrenme ve ders çalışma stratejileri üzerindeki etkisi
M Gömleksiz, S Tümkaya
Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 14 (2), 230-236, 1997
291997
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20