Dr. Öğr. Üyesi ibrahim H. KAYRAL
Dr. Öğr. Üyesi ibrahim H. KAYRAL
İzmir Bakırçay Üniversitesi
bakircay.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip - Ana Sayfa
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Perceived service quality in healthcare organizations and a research in Ankara by hospital type
İH Kayral
292014
Health systems improvement across the globe: Success stories from 60 countries
J Braithwaite, R Mannion, Y Matsuyama, P Shekelle, S Whittaker, ...
CRC Press, 2017
192017
Sağlık işletmelerinde algılanan hizmet kalitesi ve Ankara’da hastane türlerine göre bir araştırma
İH Kayral
Ankara Araştırmaları Dergisi 2 (1), 22-34, 2014
142014
Beklenen-Gerçekleşen-Algılanan Hizmet Kalitesi ve Sağlık Hizmetlerinde Çok Boyutlu Kalite.(1. Basım)
İH Kayral
Ankara: Detay Yayıncılık, 2015
7*2015
Sağlik Hizmet Etkinliği Açisindan Kamu Hastane Birlikleri Performans Analizi
U BEYLİK, İH KAYRAL, Ü NALDÖKEN
Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi 39 (2 …, 2015
72015
Healthcare systems: future predictions for global care
J Braithwaite, R Mannion, Y Matsuyama, PG Shekelle, S Whittaker, ...
CRC Press, 2018
52018
Öz Liderlik Becerilerinin, Sağlık Çalışanlarının İş Tatminleri ve İş Performanslarına Etkisi
İH Kayral
Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi 18 (2), 143-159, 2015
52015
SAĞLIK HİZMETLERİNDE KALİTE KARMAŞASI:“SAĞLIK HİZMETLERİ ÇOK BOYUTLU KALİTE MODELİ”
İ Kayral
Verimlilik Dergisi, 65-81, 2014
52014
Hastane standartlarının çok boyutlu kalite analizi: Bir standart seti örneği
İH Kayral, U Beylik, F Orhan
Health Care 3 (1), 7, 2016
32016
Dağıtımcı Liderlik, Karmaşık Sistemlerde Liderlik ve Öz Liderlik Teorileri Kapsamında Makrodan Mikroya Liderlik
İH Kayral
İşletme ve İktisat Çalışmaları Dergisi 4 (1), 12-22, 2016
32016
DÜNYA'DA VE TÜRKİYE'DE SAĞLIK HİZMETLERİ AKREDİTASYONU
İH Kayral
Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon Dergisi 1 (1), 27-31, 2018
22018
13. Yüzyıldan 21. Yüzyıla Türk sağlık sisteminin gelişim süreci üzerine bir derleme
U BEYLİK, İH KAYRAL, Ü ÇIRAKLI
Sağlık Akademisyenleri Dergisi 2 (4), 183-189, 2015
22015
Kurumsal Yönetim Standartları Ağırlıklandırılmış Kalite Analizi
İH KAYRAL, U BEYLİK
İşletme Araştırmaları Dergisi 8 (1), 208-222, 2016
12016
Sağlıkta Yönetici Performansı Ölçüm Modeli ve Uygulama Başarısı
H Güler, İH Kayral, M Demir, M Atasever
Sağlıkta Performans ve Kalite Dergisi 8 (2), 1-26, 2014
12014
An International Strategy for Quality in Healthcare Beyond Turkey: Three Country Review
İH KAYRAL
Business & Management Studies: An International Journal 7 (2), 926-945, 2019
2019
The Impact of Self-Leadership Skills of Healthcare Employees on Institutional Performance and Job Performance
İH Kayral, D Dülger
2019
Türkiye Klinik Kalite Programı; Sağlık Hizmet Sunucuları, Hasta ve Hasta Yakınlarının Kalite Algısı
H Gürsöz, M Adil, A Öztürk, D Tarhan, H Aksoy, Ş Gündüz, İH Kayral, ...
Sağlıkta Performans ve Kalite Dergisi 14 (2), 73-86, 2018
2018
Turkey: Moving Quality in Healthcare Beyond Hospitals: The Turkish Accreditation Model
M Berktaş, İH Kayral
Healthcare Systems, 269-274, 2018
2018
NATIONAL ACCREDITATION SYSTEM IN TURKEY: STANDARDS AND EXTERNAL EVALUATION
I KAYRAL, M BERKTAŞ
2017
Çok Boyutlu Kalite Modeli'nin Sağlık Kurumlarında Uygulanmasına Yönelik Bir Yol Haritası.
İH KAYRAL
Journal of Social Sciences Eskisehir Osmangazi University/Eskisehir …, 2016
2016
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20