Dr. Öğr. Üyesi ibrahim H. KAYRAL
Dr. Öğr. Üyesi ibrahim H. KAYRAL
İzmir Bakırçay Üniversitesi
bakircay.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip - Ana Sayfa
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Perceived service quality in healthcare organizations and a research in Ankara by hospital type
İH Kayral
Journal of Ankara Studies 2 (1), 22-34, 2014
292014
Health systems improvement across the globe: success stories from 60 countries
J Braithwaite, R Mannion, Y Matsuyama, P Shekelle, S Whittaker, ...
CRC Press, 2017
222017
Sağlık işletmelerinde algılanan hizmet kalitesi ve Ankara’da hastane türlerine göre bir araştırma
İH Kayral
Ankara Araştırmaları Dergisi 2 (1), 22-34, 2014
152014
Beklenen-gerçekleşen-algılanan: Hizmet kalitesi ve sağlık hizmetlerinde çok boyutlu kalite
İH Kayral
Detay Yayıncılık, 2015
82015
Healthcare systems: future predictions for global care
J Braithwaite, R Mannion, Y Matsuyama, PG Shekelle, S Whittaker, ...
CRC Press, 2018
72018
Sağlik Hizmet Etkinliği Açisindan Kamu Hastane Birlikleri Performans Analizi
U BEYLİK, İH KAYRAL, Ü NALDÖKEN
Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi 39 (2 …, 2015
72015
Öz Liderlik Becerilerinin, Sağlık Çalışanlarının İş Tatminleri ve İş Performanslarına Etkisi
İH Kayral
Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi 18 (2), 143-159, 2015
52015
SAĞLIK HİZMETLERİNDE KALİTE KARMAŞASI:“SAĞLIK HİZMETLERİ ÇOK BOYUTLU KALİTE MODELİ”
İ Kayral
Verimlilik Dergisi, 65-81, 2014
52014
DÜNYA'DA VE TÜRKİYE'DE SAĞLIK HİZMETLERİ AKREDİTASYONU
İH Kayral
Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon Dergisi 1 (1), 27-31, 2018
32018
Hastane standartlarının çok boyutlu kalite analizi: Bir standart seti örneği
İH Kayral, U Beylik, F Orhan
Health Care 3 (1), 7, 2016
32016
Dağıtımcı Liderlik, Karmaşık Sistemlerde Liderlik ve Öz Liderlik Teorileri Kapsamında Makrodan Mikroya Liderlik
İH Kayral
İşletme ve İktisat Çalışmaları Dergisi 4 (1), 12-22, 2016
32016
13. Yüzyıldan 21. Yüzyıla Türk sağlık sisteminin gelişim süreci üzerine bir derleme
U Beylik, İH Kayral, Ü Çıraklı
Sağlık Akademisyenleri Dergisi 2 (4), 183-189, 2015
32015
Sağlıkta yönetici performansı ölçüm modeli ve uygulama başarısı
H Güler, İH Kayral, M Demir, M Atasever
Sağlıkta Performans ve Kalite Dergisi 8 (2), 1-26, 2014
22014
Kurumsal Yönetim Standartları Ağırlıklandırılmış Kalite Analizi
İH KAYRAL, U BEYLİK
İşletme Araştırmaları Dergisi 8 (1), 208-222, 2016
12016
The Impact of Self-Leadership Skills of Healthcare Employees on Institutional Performance and Job Performance.
IH Kayral, D Dülger
Journal of Basic and Clinical Health Sciences 3 (3), 145-151, 2019
2019
An International Strategy for Quality in Healthcare Beyond Turkey: Three Country Review
İH KAYRAL
Business & Management Studies: An International Journal 7 (2), 926-945, 2019
2019
Türkiye Klinik Kalite Programı; Sağlık Hizmet Sunucuları, Hasta ve Hasta Yakınlarının Kalite Algısı
H Gürsöz, M Adil, A Öztürk, D Tarhan, H Aksoy, Ş Gündüz, İH Kayral, ...
Sağlıkta Performans ve Kalite Dergisi 14 (2), 73-86, 2018
2018
Turkey: Moving Quality in Healthcare Beyond Hospitals: The Turkish Accreditation Model
M Berktaş, İH Kayral
Healthcare Systems, 269-274, 2018
2018
Turkey: Establishment of a national healthcare accreditation system
M Berktaş, İH Kayral
Health Systems Improvement Across the Globe, 279-284, 2017
2017
NATIONAL ACCREDITATION SYSTEM IN TURKEY: STANDARDS AND EXTERNAL EVALUATION
I KAYRAL, M BERKTAŞ
2017
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20