Takip et
Doç. Dr. İbrahim H. KAYRAL
Doç. Dr. İbrahim H. KAYRAL
TÜSEB -TÜSKA / İzmir Bakırçay Üniversitesi
bakircay.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip - Ana Sayfa
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Health systems improvement across the globe: success stories from 60 countries
J Braithwaite, R Mannion, Y Matsuyama, P Shekelle, S Whittaker, ...
CRC Press, 2017
402017
Perceived service quality in healthcare organizations and a research in Ankara by hospital type
Hİ KAYRAL
Ankara Araştırmaları Dergisi 2 (1), 22-34, 2014
362014
Sağlık işletmelerinde algılanan hizmet kalitesi ve Ankara’da hastane türlerine göre bir araştırma
İH Kayral
Ankara Araştırmaları Dergisi 2 (1), 22-34, 2014
202014
Healthcare systems: future predictions for global care
J Braithwaite, R Mannion, Y Matsuyama, PG Shekelle, S Whittaker, ...
CRC Press, 2018
182018
Beklenen-gerçekleşen-algılanan: Hizmet kalitesi ve sağlık hizmetlerinde çok boyutlu kalite
İH Kayral
Detay Yayıncılık, 2015
182015
Sağlik Hizmet Etkinliği Açisindan Kamu Hastane Birlikleri Performans Analizi
U BEYLİK, İH KAYRAL, Ü NALDÖKEN
Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi 39 (2 …, 2015
152015
SAĞLIK HİZMETLERİNDE KALİTE KARMAŞASI:“SAĞLIK HİZMETLERİ ÇOK BOYUTLU KALİTE MODELİ”
İ Kayral
Verimlilik Dergisi, 65-81, 2014
122014
The importance of quality and accreditation in health care services in the process of struggle against Covid-19
DG Kavak, AS Öksüz, C Cengiz, IH Kayral, FÇ Şenel
Turkish journal of medical sciences 50 (8), 1760-1770, 2020
102020
Hastane standartlarının çok boyutlu kalite analizi: Bir standart seti örneği
İH Kayral, U Beylik, F Orhan
Sağlık Akademisyenleri Dergisi 3 (1), 6-16, 2016
82016
DÜNYA'DA VE TÜRKİYE'DE SAĞLIK HİZMETLERİ AKREDİTASYONU
İH Kayral
Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon Dergisi 1 (1), 27-31, 2018
72018
Öz Liderlik Becerilerinin, Sağlık Çalışanlarının İş Tatminleri ve İş Performanslarına Etkisi
İH Kayral
Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi 18 (2), 143-159, 2015
72015
13. Yüzyıldan 21. Yüzyıla Türk sağlık sisteminin gelişim süreci üzerine bir derleme
U BEYLİK, İH KAYRAL, Ü ÇIRAKLI
Sağlık Akademisyenleri Dergisi 2 (4), 183-189, 2015
72015
Sağlıkta yönetici performansı ölçüm modeli ve uygulama başarısı
H Güler, İH Kayral, M Demir, M Atasever
Sağlıkta Performans ve Kalite Dergisi 8 (2), 1-26, 2014
62014
Türkiye Klinik Kalite Programı; Sağlık Hizmet Sunucuları, Hasta ve Hasta Yakınlarının Kalite Algısı
H Gürsöz, A Mahmood, A Öztürk, D Tarhan, H Aksoy, Ş Gündüz, İH Kayral, ...
Sağlıkta Performans ve Kalite Dergisi 14 (2), 73-86, 2017
52017
Hasta Güvenliği ve Kırık Pencereler Kuramı
İ Kayral
Erişim adresi: http://www. ibrahimkayral. com/wp/2015/10/hasta-guvenligi-ve …, 2015
52015
The impact of self-leadership skills of healthcare employees on institutional performance and job performance
İH Kayral, D Dülger
Journal of Basic and Clinical Health Sciences 3 (3), 145-150, 2019
42019
Dağıtımcı Liderlik, Karmaşık Sistemlerde Liderlik ve Öz Liderlik Teorileri Kapsamında Makrodan Mikroya Liderlik
İH Kayral
İşletme ve İktisat Çalışmaları Dergisi 4 (1), 12-22, 2016
32016
Kurumsal yönetim standartları ağırlıklandırılmış kalite analizi
İH Kayral, U Beylik
İşletme Araştırmaları Dergisi 8 (1), 208-222, 2016
22016
Which standards are more effective for healthcare external evaluation organizations management systems?: ISQua 4th Ed. vs ISO 9004: 2009
M Berktaş, İH Kayral, Ö Güdük
İşletme Araştırmaları Dergisi 10 (3), 271-281, 2018
12018
Turkey: Establishment of a national healthcare accreditation system
M Berktaş, İH Kayral
Health Systems Improvement Across the Globe: Success Stories from 60 …, 2017
12017
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20