Dr. Öğr. Üyesi ibrahim H. KAYRAL
Dr. Öğr. Üyesi ibrahim H. KAYRAL
İzmir Bakırçay Üniversitesi
Verified email at bakircay.edu.tr - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Health systems improvement across the globe: success stories from 60 countries
J Braithwaite, R Mannion, Y Matsuyama, P Shekelle, S Whittaker, ...
CRC Press, 2017
342017
Perceived service quality in healthcare organizations and a research in Ankara by hospital type
Hİ KAYRAL
Ankara Araştırmaları Dergisi 2 (1), 22-34, 2014
302014
Sağlık işletmelerinde algılanan hizmet kalitesi ve Ankara’da hastane türlerine göre bir araştırma
İH Kayral
Ankara Araştırmaları Dergisi 2 (1), 22-34, 2014
202014
Healthcare systems: future predictions for global care
J Braithwaite, R Mannion, Y Matsuyama, PG Shekelle, S Whittaker, ...
CRC Press, 2018
152018
Beklenen-gerçekleşen-algılanan: Hizmet kalitesi ve sağlık hizmetlerinde çok boyutlu kalite
İH Kayral
Detay Yayıncılık, 2015
112015
Sağlik Hizmet Etkinliği Açisindan Kamu Hastane Birlikleri Performans Analizi
U Beylik, İH Kayral, Ü Naldöken
Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi 39 (2 …, 2015
112015
SAĞLIK HİZMETLERİNDE KALİTE KARMAŞASI:“SAĞLIK HİZMETLERİ ÇOK BOYUTLU KALİTE MODELİ”
İ Kayral
Verimlilik Dergisi, 65-81, 2014
72014
Hastane standartlarının çok boyutlu kalite analizi: Bir standart seti örneği
İH Kayral, U Beylik, F Orhan
Sağlık Akademisyenleri Dergisi 3 (1), 6-16, 2016
62016
Öz Liderlik Becerilerinin, Sağlık Çalışanlarının İş Tatminleri ve İş Performanslarına Etkisi
İ H KAYRAL
Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi 18 (2), 143-159, 2015
52015
13. Yüzyıldan 21. Yüzyıla Türk sağlık sisteminin gelişim süreci üzerine bir derleme
U BEYLİK, İH KAYRAL, Ü ÇIRAKLI
Sağlık Akademisyenleri Dergisi 2 (4), 183-189, 2015
42015
The impact of self-leadership skills of healthcare employees on institutional performance and job performance
IH Kayral, D Dülger
Journal of Basic and Clinical Health Sciences 3 (3), 145-150, 2019
32019
DÜNYA'DA VE TÜRKİYE'DE SAĞLIK HİZMETLERİ AKREDİTASYONU
İH Kayral
Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon Dergisi 1 (1), 27-31, 2018
32018
Sağlıkta Yönetici Performansı Ölçüm Modeli ve Uygulama Başarısı
H Güler, İH Kayral, M Demir, M Atasever
Sağlıkta Performans ve Kalite Dergisi 8 (2), 1-26, 2014
32014
The importance of quality and accreditation in health care services in the process of struggle against Covid-19
DG Kavak, AS Öksüz, C Cengiz, İH Kayral, FÇ Şenel
Turkish journal of medical sciences 50 (8), 1760-1770, 2020
22020
Kurumsal yönetim standartları ağırlıklandırılmış kalite analizi
İH Kayral, U Beylik
İşletme Araştırmaları Dergisi 8 (1), 208-222, 2016
22016
Dağıtımcı Liderlik, Karmaşık Sistemlerde Liderlik ve Öz Liderlik Teorileri Kapsamında Makrodan Mikroya Liderlik
İH Kayral
İşletme ve İktisat Çalışmaları Dergisi 4 (1), 12-22, 2016
22016
Can the theory of broken windows be used for patients safety in city hospitals management model
İH Kayral
Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi 22, 677-694, 2019
12019
Türkiye Klinik Kalite Programı; Sağlık Hizmet Sunucuları, Hasta ve Hasta Yakınlarının Kalite Algısı
H Gürsöz, A Mahmood, A Öztürk, D Tarhan, H Aksoy, Ş Gündüz, İH Kayral, ...
Sağlıkta Performans ve Kalite Dergisi 14 (2), 73-86, 2017
12017
Which Standards Are More Effective for Healthcare External Evaluation Organizations Management Systems?: ISQua 4th Ed. vs ISO 9004: 2009
M BERKTAŞ, İH KAYRAL, Ö GÜDÜK
1
Örgütlerdeki sözel etkileşimlerin analizi için argümantasyon teorisinin kullanımı
RS Kurdoglu, İH Kayral
Business & Management Studies: An International Journal 9 (1), 97-109, 2021
2021
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20