Follow
Emrah Doğan
Emrah Doğan
Verified email at gelisim.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Türkiye’de İklim Değişikliğinin Tarım Sektörü Üzerine Etkileri
HN BAYRAÇ, E DOĞAN
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ İİBF DERGİSİ 11 (1), 23- 48, 2016
1042016
Türkiye’de cari açık sorunu üzerine mikro temelli bir yaklaşım
E Doğan, H Bayraç
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 15 (2), 97-124, 2014
332014
Türkiyede Cari Açık Sorununu Yapısal Nedenleri ve Ekonomik Etkileri
E Doğan
Eskişehir: Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, 2014
312014
Analyzing asset of bubbles in the housing market with right-tailed unit root tests: the case of Turkey
A Afsar, E Dogan
Journal of Business Economics and Finance 7 (2), 139-147, 2018
282018
TEKNOLOJİ YOKSULLUĞU VE TÜRKİYE'DE İHRACATIN İTHALATA OLAN BAĞIMLILIĞI
HN Bayraç, E Doğan
International Journal of Social Inquiry 11 (1), 17-42, 2018
182018
Finansal Gelişme ve İnovasyon, Türkiye'de Yenilenebilir Enerji Üretimini Artırıyor mu?
E Doğan, BÖ Doğan
Turkish Studies-Economics, Finance, Politics 16 (2), 2021
152021
TÜRKİYE’DE ENERJİ TÜKETİMİNİN EKONOMİK BÜYÜME ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ: MARKOV SWITCHING YAKLAŞIMI
NH Bayraç, E Doğan
132015
Döviz balonlarının tespitine yönelik bir analiz: Türkiye örneği
M Afşar, A Afşar, E Doğan
Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 447-460, 2019
92019
Interest Rate Pass Through in Turkey: The Measurement of the Monetary Transmission Mechanism Dynamics
İ ŞIKLAR, E DOĞAN, D Mehmet
92016
Jeopolitik riskin ekonomik büyüme üzerindeki etkisi: Kırılgan Beşli ülkelerinden ampirik kanıtlar
E DOĞAN, BÖ DOĞAN
Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 14 …, 2021
72021
Politik ve Jeopolitik Riskler Hisse Senedi Piyasalarını Nasıl Etkiler: Yükselen Piyasa Ekonomilerinden Ampirik Kanıtlar
E Doğan, A Afşar
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 16 (3 …, 2021
62021
DOES HIGHER GEOPOLITICAL RISK LIMITS TURKISH FOREIGN DIRECT INVESTMENTS?
M AFŞAR, E DOĞAN, BÖ DOĞAN
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi …, 2021
62021
UZUN DÖNEM FAİZ ORANLARININ BELİRLEYİCİLERİ: OECD ÜLKELERİNE YÖNELİK BİR PANEL VERİ ANALİZİ
M AFŞAR, E DOĞAN
Akademik Bakış Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi, 103-115, 2017
52017
TÜRKİYE’DE TEKNOLOJİ İTHALATI VE EKONOMİK BÜYÜMENİN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ
HN BAYRAÇ, E DOĞAN
Akademik Bakış Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi, 19-37, 2016
42016
How Economic Policy Uncertainty Affect Carbon Emissions: A Case of G-7 Countries
E Doğan, C Güler
Journal of Economics and Business Issues 1 (1), 33-38, 2021
32021
Does Wind Energy Affect Economic Growth in Developing Countries?
E DOĞAN, BÖ DOĞAN
İstatistik ve Uygulamalı Bilimler Dergisi 1 (2), 99-106, 2020
32020
Türkiye’de döngüsel sermaye tamponunun kredi büyümesi üzerine etkileri
M Afşar, E Doğan
Sakarya İktisat Dergisi 6 (4), 29-43, 2017
22017
The Effect of Monetary Policy on Interest Rates in Turkey: A Microstructural Analysis
M Afsar, A Afsar, E Dogan
Business and Economic Research 7 (2), 299, 2017
22017
İktisat Perspektifinden Postmodern Epistemolojiler
E Doğan
22016
COVID-19 Pandemic and Speculative Behaviors: An Empirical Evidence of Stock Markets
E DOĞAN, O ÖZDEMİR, BÖ DOĞAN
Kırklareli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 11 (2 …, 2022
12022
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20