Takip et
Nuriye SEMERCİ
Nuriye SEMERCİ
bartin.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Türkiye'de öğretmenlik tutumları
N Semerci, Ç Semerci
Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 14 (1), 137-146, 2004
2962004
Kritik düşünme ölçeği
N Semerci
Eğitim ve Bilim 25 (116), 2000
1172000
İlköğretimde problemler ve çözüm yolları
N Semerci, V Çelik
Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi 30 (30), 205-218, 2002
852002
Anadolu öğretmen lisesi öğrencilerinin öğretmenlik mesleğine ilişkin tutumları
S Güleçen, E Cüro, N Semerci
Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 18 (1), 139-157, 2008
622008
The effect of problem-based learning on the critical thinking of students in the intellectual and ethical development unit
N Semerci
Social Behavior and Personality: an international journal 34 (9), 1127-1136, 2006
622006
DİSİPLİNLER ARASI ÖĞRETİM YAKLAŞIMINA DAYALI HAZIRLANAN ÖĞRETİM ETKİNLİKLERİNİN, ÖĞRENCİLERİN GEOMETRİK CİSİMLERİN HACİMLERİ KONUSUNDAKİ AKADEMİK BAŞARILARINA ETKİSİ
C Özçelik, N SEMERCİ
Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 26 (2), 141-150, 2016
552016
İlköğretim (1.-5. sınıf) matematik ders kitaplarının genel bir değerlendirmesi
Ç Semerci, N Semerci
Milli Eğitim Dergisi 162, 1-5, 2004
542004
Kritik düşünmenin mikro öğretim dersinde eleştiri becerisini geliştirmeye etkisi
N Semerci
Fırat Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi örneği), Yayımlanmamış Doktora …, 1999
541999
ELEŞTİREL DÜŞÜNME EĞİLİMİ (EDE) ÖLÇEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK REVİZE ÇALIŞMASI.
N Semerci
Electronic Turkish Studies 11 (9), 2016
512016
Öğretmenlik mesleğinin gündemine ilişkin öğretmen görüşleri (Bartın ili örneği)
Ç Semerci, N SEMERCİ
Bartın University Journal of Faculty of Education 1 (1), 22-40, 2012
492012
Öğretmenin görevi: düşünmeyi geliştirmek
N Semerci
Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 9 (1), 209-216, 1999
461999
Program geliştirmede delphi, dacum ve meslek analizi
Ç Semerci, N Semerci
Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 11 (2), 241-250, 2001
452001
İLKÖĞRETİM PROGRAMLARINDAKİ ORTAK TEMEL BECERİLERE İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ (ELAZIĞ İLİ ÖRNEĞİ)
N SEMERCİ, TY YELKEN
Fırat Üniversitesi Doğu Araştırmaları Dergisi 8 (2), 47-54, 2010
402010
Altı şapkalı düşünme tekniğinin ilköğretim sosyal bilgiler dersinde öğrencilerin akademik başarısına etkisi
HA Can, N Semerci
Eğitim ve Bilim 32 (145), 39-52, 2010
332010
Öğrenci görüşlerine göre sınıf öğretmenliği derslerinin işleyişi
N Semerci
XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, 6-9, 2004
332004
Mikro Öğretim Dersinde Kritik Düşünmenin Eleştiri Becerisini Geliştirme Etkisi (FÜ Teknik Eğitim Fakültesi Örneği)
N Semerci
Eğitim ve Bilim 25 (117), 2000
302000
Kritik düşünme geliştirilebilir mi
N Semerci
Yaşadıkça Eğitim 65, 334, 2000
302000
Problem temelli öğrenme ve öğretmen yetiştirme
N Semerci
Milli Eğitim Dergisi 166, 2005
292005
Geçmişte (1942) ve günümüzde (2003) göreve başlamış sınıf öğretmenlerine göre öğretmenlik
N Semerci, D Demiralp, S Koç, S Kerimgil
Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 33 (1), 37-60, 2009
282009
The relationships between self leadership and critical thinking
N Semerci
African Journal of Business Management 4 (8), 1639, 2010
272010
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20