Sırrı Emrah Üçer
Sırrı Emrah Üçer
Department of Economics, Yildiz Technical University
yildiz.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip - Ana Sayfa
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Üniversite Eğitiminde Cinsiyet Ayrımcılığının Kökenleri (YTÜ Örneği)
F Gönel, Z Kaplan, E Üçer, G Orhan
Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi 4 (2), 111-120, 2012
62012
Türkiye’de Telekomünikasyon Sektörü ve İdari Yapısına İlişkin Düşünceler
SE Üçer
Praksis, 97-127, 2012
42012
Türkiye’de Özelleştirmenin Üç Dönemi: 1980’ler, 1990’lar ve 2001 sonrası
SE Üçer
1. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi Tam Metin Kitabı, 554-563, 2018
32018
Alo Kapitalizm: Turkish Telecommunications Policy in the Context of an Outward-Oriented Development Strategy
SE Üçer
yayÕmlanmamÕş doktora tezi, Boğaziçi Üniversitesi Atatürk Enstitüsü, İstanbul, 2018
22018
Telefonda Özel Sektör: Türkiye’de Telekomünikasyon Özelleştirmelerinin Kuşbakışı Tarihçesi
SE Üçer
Birinci Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, Mardin, Türkiye, 9-11, 2018
12018
Meşgul Çalan Telefon: Türkiye’de Telekomünikasyon Sektöründe Doğrudan Yabancı Yatırımlar
SE Üçer
International Multidisciplinary Conference on Foreign Direct Investment …, 2018
12018
DEVLET VE TELEFON: TARİHSEL SOSYOLOJİ IŞIĞINDA ALTYAPI POLİTİKALARININ İNCELENMESİ İÇİN ELEŞTİREL BİR KURAMSAL ÇERÇEVE ÖNERİSİ
SE ÜÇER
Yildiz Social Science Review 5 (2), 287-310, 2019
2019
Devlet ve Telefon: Tarihsel Sosyoloji Işığında Altyapı Politikalarının İncelenmesi için Eleştirel bir Kuramsal Çerçeve Önerisi
SE Üçer
Yildiz Social Science Review 5 (2), 287-310, 2019
2019
Türk Telekom Özelleştirmesinin İstihdam, Yatırım ve Hizmetlere Erişim Açısından Sonuçları
SE Üçer
Finans Politik & Ekonomik Yorumlar, 157-190, 2019
2019
Posta Bağımlılığı: Ekonomi-Politik Perspektifinden Osmanlı İmparatorluğu Posta Tarihine Bakış
SE Üçer
V. Yıldız Sosyal Bilimler Kongresi, İstanbul, Türkiye, 13 Aralık 2018, 12, 2018
2018
Türk Telekom Batıyor, Ne Yapmalı? Sol bir Telekomünikasyon Politikası Arayışı
SE Üçer
Karaburun Bilim Kongresi, 5-9 Eylül 2018, İzmir, Türkiye., 2018
2018
Net Neutrality Policy in the United States and Insights for Turkish Policy
SE Üçer
Third Annual International Conference on Social Sciences - AICSS2017, YTÜ …, 2017
2017
Altyapı Kalkınması Yeniden: Telekomünikasyon Politikası Literatürünün Eleştirel Okuması
SE Üçer
15. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi, ODTÜ, Ankara, 29 Kasım - 1 Aralık 2017., 2017
2017
What Is Happening to Economics Departments in Turkish Higher Education
SE Üçer, F Gönel
Multidisciplinary Perspectives in Education, 349-356, 2014
2014
Kalkınmada Öncelikli Alan: Bilgi ve İletişim Teknolojileri -Kalkınmada BİT’lerin Rolü Üzerine Bir Tartışma-
SE Üçer, F Gönel
Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi 6 (1), 34-43, 2014
2014
Cinsiyet Ayrımcılığının Kökenleri: Yıldız Teknik Üniversitesi Öğrencileri Örneği
F Gönel, Z Kaplan, SE Üçer, G Orhan
Yıldız Teknik Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü, 2012
2012
Mütarekenin İlk Günlerinde Yedek Subaylar Neden Örgütlendiler?
SE Üçer
Tarih ve Toplum Yeni Yaklaşımlar, 53-71, 2012
2012
Esnek Çalışma Bağlamında Psikologlar, İşçi Hareketleri ve Sendikal Kriz Bağlamında TODAP
SE Üçer
Eleştirel Psikoloji Bülteni, 102-111, 2010
2010
Mütareke Döneminde Osmanlı Kamuoyunda Amerikan İmgesi ve Tesiri (Eylül 1918-Mayıs 1919)
SE Üçer
İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Uluslararası İlişkiler Ana …, 2008
2008
Gender And Success: A Case Study On The Socio-Economic Superiority Of Female Undergraduate Students
S ÜÇER
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20