Follow
Sırrı Emrah Üçer
Sırrı Emrah Üçer
Department of Economics, Yildiz Technical University
Verified email at yildiz.edu.tr - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Türkiye’de Özelleştirmenin Üç Dönemi: 1980’ler, 1990’lar ve 2001 sonrası
SE Üçer
1. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi Tam Metin Kitabı, 554-563, 2018
102018
Üniversite Eğitiminde Cinsiyet Ayrımcılığının Kökenleri (YTÜ Örneği)
F Gönel, Z Kaplan, E Üçer, G Orhan
Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi 4 (2), 111-120, 2012
82012
Alo kapitalizm: Turkish telecommunications policy in the context of an outward-oriented development strategy
SE Üçer
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü, 2018
72018
Türkiye’de Telekomünikasyon Sektörü ve İdari Yapısına İlişkin Düşünceler
SE Üçer
Praksis, 97-127, 2012
72012
Istanbul Telephone Company from Concession to Nationalization: A Study in Business History (1909-1936)
SE Üçer
Muhasebe ve Finans Tarihi Araştırmaları Dergisi, 63-90, 2021
42021
Türk Telekom Özelleştirmesinin İstihdam, Yatırım ve Hizmetlere Erişim Açısından Sonuçları
SE Üçer
Finans Politik & Ekonomik Yorumlar, 157-190, 2019
4*2019
Telegraphic Protectionism: Growth of Ottoman Telegraph Business as a Public Enterprise, 1854-1914
SE Üçer
Muhasebe ve Finans Tarihi Araştırmaları Dergisi, 21-34, 2021
32021
Posta Bağımlılığı: Ekonomi-Politik Perspektifinden Osmanlı İmparatorluğu Posta Tarihine Bakış
SE Üçer
V. Yıldız Sosyal Bilimler Kongresi, İstanbul, Türkiye, 13 Aralık 2018, 12, 2018
32018
Mütareke Döneminde Osmanlı Kamuoyunda Amerikan İmgesi ve Tesiri (Eylül 1918-Mayıs 1919)
SE Üçer
İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Uluslararası İlişkiler Ana …, 2008
32008
Devlet ve Telefon: Tarihsel Sosyoloji Işığında Altyapı Politikalarının İncelenmesi için Eleştirel bir Kuramsal Çerçeve Önerisi
SE Üçer
Yildiz Social Science Review 5 (2), 287-310, 2019
22019
Meşgul Çalan Telefon: Türkiye’de Telekomünikasyon Sektöründe Doğrudan Yabancı Yatırımlar
SE Üçer
International Multidisciplinary Conference on Foreign Direct Investment …, 2018
22018
Kalkınmada Öncelikli Alan: Bilgi ve İletişim Teknolojileri -Kalkınmada BİT’lerin Rolü Üzerine Bir Tartışma-
SE Üçer, F Gönel
Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi 6 (1), 34-43, 2014
22014
Esnek Çalışma Bağlamında Psikologlar, İşçi Hareketleri ve Sendikal Kriz Bağlamında TODAP
SE Üçer
Eleştirel Psikoloji Bülteni, 102-111, 2010
22010
TÜRKİYE’DE TELEKOMÜNİKASYON SEKTÖRÜNDE DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR: ZAMANLAMA, KURUMSAL YAPI VE ŞEBEKE GELİŞİMİ AÇISINDAN BİR DEĞERLENDİRME
SE ÜÇER
İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 20 (40), 70-96, 2021
12021
Ottoman telegraphic protectionism in comparative perspective
S Üçer
12020
Rekabetin Sefaleti: Telgraftan Mobil Telefona Türkiye’de Yabancı Sermaye ve Rekabet Dayatması
S Üçer
12019
Telefonda Özel Sektör: Türkiye'de Telekomünikasyon Özelleştirmelerinin Kuşbakışı Tarihçesi
S ÜÇER
12018
Mütarekenin İlk Günlerinde Yedek Subaylar Neden Örgütlendiler?
SE Üçer
Tarih ve Toplum Yeni Yaklaşımlar, 53-71, 2012
12012
Teknoloji Transferinin Ekonomi-Politiği: Türkiye Haberleşme Şebekesi Örneği
SE Üçer
Social Review of Technology and Change 2 (1), 22-42, 2024
2024
ALTYAPI YATIRIMI VE AĞ TARAFSIZLIĞI: ABD VE TÜRKİYE ÖRNEKLERİ
SÇ ŞAHİN, S SUNAL, SE ÜÇER
The Journal of Academic Social Science 135 (135), 51-65, 2023
2023
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20