Sırrı Emrah Üçer
Sırrı Emrah Üçer
Department of Economics, Yildiz Technical University
Verified email at yildiz.edu.tr - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Alo Kapitalizm: Turkish Telecommunications Policy in the Context of an Outward-Oriented Development Strategy
SE Üçer
yayÕmlanmamÕş doktora tezi, Boğaziçi Üniversitesi Atatürk Enstitüsü, İstanbul, 2018
62018
Üniversite Eğitiminde Cinsiyet Ayrımcılığının Kökenleri (YTÜ Örneği)
F Gönel, Z Kaplan, E Üçer, G Orhan
Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi 4 (2), 111-120, 2012
62012
Türkiye’de Özelleştirmenin Üç Dönemi: 1980’ler, 1990’lar ve 2001 sonrası
SE Üçer
1. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi Tam Metin Kitabı, 554-563, 2018
42018
Türkiye’de Telekomünikasyon Sektörü ve İdari Yapısına İlişkin Düşünceler
SE Üçer
Praksis, 97-127, 2012
42012
Türk Telekom Özelleştirmesinin İstihdam, Yatırım ve Hizmetlere Erişim Açısından Sonuçları
SE Üçer
Finans Politik & Ekonomik Yorumlar, 157-190, 2019
32019
Posta Bağımlılığı: Ekonomi-Politik Perspektifinden Osmanlı İmparatorluğu Posta Tarihine Bakış
SE Üçer
V. Yıldız Sosyal Bilimler Kongresi, İstanbul, Türkiye, 13 Aralık 2018, 12, 2018
22018
Istanbul Telephone Company from Concession to Nationalization: A Study in Business History (1909-1936)
SE Üçer
Muhasebe ve Finans Tarihi Araştırmaları Dergisi, 63-90, 2021
12021
Ottoman telegraphic protectionism in comparative perspective
S Üçer
12020
Devlet ve Telefon: Tarihsel Sosyoloji Işığında Altyapı Politikalarının İncelenmesi için Eleştirel bir Kuramsal Çerçeve Önerisi
SE Üçer
Yildiz Social Science Review 5 (2), 287-310, 2019
12019
Telefonda Özel Sektör: Türkiye’de Telekomünikasyon Özelleştirmelerinin Kuşbakışı Tarihçesi
SE Üçer
Birinci Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, Mardin, Türkiye, 9-11, 2018
12018
Meşgul Çalan Telefon: Türkiye’de Telekomünikasyon Sektöründe Doğrudan Yabancı Yatırımlar
SE Üçer
International Multidisciplinary Conference on Foreign Direct Investment …, 2018
12018
Mütareke Döneminde Osmanlı Kamuoyunda Amerikan İmgesi ve Tesiri (Eylül 1918-Mayıs 1919)
SE Üçer
İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Uluslararası İlişkiler Ana …, 2008
1*2008
Telegraphic Protectionism: Growth of Ottoman Telegraph Business as a Public Enterprise, 1854-1914
SE Üçer
Muhasebe ve Finans Tarihi Araştırmaları Dergisi, 21-34, 2021
2021
TÜRKİYE’DE TELEKOMÜNİKASYON SEKTÖRÜNDE DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR: ZAMANLAMA, KURUMSAL YAPI VE ŞEBEKE GELİŞİMİ AÇISINDAN BİR DEĞERLENDİRME
SE ÜÇER
İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 20 (40), 70-96, 2021
2021
Türk Telekom Batıyor, Ne Yapmalı? Sol bir Telekomünikasyon Politikası Arayışı
SE Üçer
Karaburun Bilim Kongresi, 5-9 Eylül 2018, İzmir, Türkiye., 2018
2018
Net Neutrality Policy in the United States and Insights for Turkish Policy
SE Üçer
Third Annual International Conference on Social Sciences - AICSS2017, YTÜ …, 2017
2017
Altyapı Kalkınması Yeniden: Telekomünikasyon Politikası Literatürünün Eleştirel Okuması
SE Üçer
15. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi, ODTÜ, Ankara, 29 Kasım - 1 Aralık 2017., 2017
2017
What Is Happening to Economics Departments in Turkish Higher Education
SE Üçer, F Gönel
Multidisciplinary Perspectives in Education, 349-356, 2014
2014
Kalkınmada Öncelikli Alan: Bilgi ve İletişim Teknolojileri -Kalkınmada BİT’lerin Rolü Üzerine Bir Tartışma-
SE Üçer, F Gönel
Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi 6 (1), 34-43, 2014
2014
Cinsiyet Ayrımcılığının Kökenleri: Yıldız Teknik Üniversitesi Öğrencileri Örneği
F Gönel, Z Kaplan, SE Üçer, G Orhan
Yıldız Teknik Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü, 2012
2012
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20