Salih GÜMÜŞ
Salih GÜMÜŞ
anadolu.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip - Ana Sayfa
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Sense of Classroom Community and Team Development Process in Online Learning
İ Aydın, S Gümüş
Turkish Online Journal of Distance Education 17 (1), 60-77, 2016
222016
Using multimedia objects in online learning environment
S Gumus, M Okur
Procedia-Social and Behavioral Sciences 2 (2), 5157-5161, 2010
192010
Mobil cihazlar için etkileşimli e-kitap tasarım araçları
S Gümüş, E Güler, C Güler, Ö Erorta
XVII. Türkiye'de İnternet Konferansı, 7-9, 2012
142012
Storyboarding issues in online course production process
M Okur, S Gumus
Procedia-Social and Behavioral Sciences 2 (2), 4712-4716, 2010
122010
Rapid content production and delivery in e-learning environments: use of Adobe Presenter, MS PowerPoint, Adobe Connect
S Gumus
Procedia-Social and Behavioral Sciences 9, 805-809, 2010
122010
Çevrimiçi işbirliği ekiplerinde öğrenenlerin sorun çözerek öğrenmeyle ilgili tutum ve görüşleri
S Gümüş
Anadolu Üniversitesi, 2007
112007
The use of gamification in distance education: A web-based gamified quiz application
YL Şahin, N Karadağ, A Bozkurt, E Doğan, H Kılınç, S Uğur, S Gümüş, ...
Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry 8 (4), 372-395, 2017
102017
Instructors' transformations during early online teaching experiences
EP Uca-Gunes, S Gumus
Procedia-Social and Behavioral Sciences 9, 839-844, 2010
92010
Kitlesel uzaktan eğitimde öğrenen-içerik etkileşimi: Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi örneği
N Kumtepe, A.T., Büyük, K., Güneş, İ., Öztürk, A., Tuna, G., Gümüş, S., Atak
Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi 3 (2), 9-36, 2017
62017
Türkiye’de yüksek örgün öğrenimde çevrimiçi öğrenme
ÖGR YILMAZ, ÖGS GÜMÜŞ, ÖGMR OKUR, AÜAFB Destekli
52005
İnternet Ortamında Bilgi Yönetimi Eğitimi: AÖF Bilgi Yönetimi Önlisans Programı Örneği
ME Mutlu, ÖÖ Erorta, S Gümüş
Biltek2005 Uluslararası Bilişim Kongresi, Eskişehir, 10-12, 2005
52005
İnternete dayalı açıköğretim sisteminde akademik danışmanlık hizmetlerinin yeniden tasarımı
ME Mutlu, ÖGS GÜMÜŞ, ÖGGD Dincer
meeting of the 22nd TBD National IT Conference, Ankara, Turkey, 2005
32005
Uzaktan Eğitimde Oyunlaştırma Kullanımı: Oyunlaştırılmış Web Tabanlı Bir Alıştırma Uygulaması
YL Şahin, N Karadağ, A Bozkurt, E Doğan, H Kılınç, S Uğur, S Gümüş, ...
Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry 8 (4), 372-395, 2017
22017
vd.“Eğitim Sitelerinin Yönetimi
GD Dinçer
Bilgi Teknolojileri IV & Akademik Bilişim, 9-11, 2006
12006
E-ÖĞRENMEDE SANAL ŞİRKET UYGULAMASI: ANAYAY. COM ÖRNEĞİ
ÖGÖÖ ERORTA, ÖGMR OKUR, ÖGS GÜMÜŞ
1
Supporting disabled Students in distance Education
CHA Salih Gumus
Site 2018 - 29.st annual conference of the Society for Information …, 2018
2018
Question-Based Narrations with Short Videos Designed, Applied and Evaluated Pursuant to Mass Education: “One Question-One Answer” Project
A Karadeniz, S Gümüş
3rd Teaching & Education Conference, 2016
2016
Emerging student support trends on social media platforms in open distance education
MR Okur, S Aydın, S Gümüş
New Trends and Issue Proceedings on Humanities and Social Sciences, 2016
2016
The Transition Process of the New Campus System
A Karadeniz, K Büyük, S Gümüş, İ Güneş, E Erdoğdu
Teaching & Learning Conference 2016, 2016
2016
Production Processes Of E-Learning Materials By Using Interactive Displays.
S Gümüş, A Beylik
Intenational Distance Education Conference 2016, 618, 2016
2016
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20